Copy SMS

Ոչ հեղինակային կոմիքսներ

Բարև  ձեզ  սիրելի քոփիփաստցիներ...ոնց  եք՞...Որոշեցի ձեզ  ներկաացնել  կոմիքսներ,որոնք հեղինակային  չեն...հուսով  եմ  ձեզ  դուր կգա...Գնացինք..


.Ոչ հեղինակային կոմիքսներ - ՔՈՓԻ, ԿՈՄԻՔՍ, ԾԻԾԱՂՈչ հեղինակային կոմիքսներ - ՔՈՓԻ, ԿՈՄԻՔՍ, ԾԻԾԱՂ

Ոչ հեղինակային կոմիքսներ - ՔՈՓԻ, ԿՈՄԻՔՍ, ԾԻԾԱՂ
Ոչ հեղինակային կոմիքսներ - ՔՈՓԻ, ԿՈՄԻՔՍ, ԾԻԾԱՂ
Ոչ հեղինակային կոմիքսներ - ՔՈՓԻ, ԿՈՄԻՔՍ, ԾԻԾԱՂ
Ոչ հեղինակային կոմիքսներ - ՔՈՓԻ, ԿՈՄԻՔՍ, ԾԻԾԱՂ
Ոչ հեղինակային կոմիքսներ - ՔՈՓԻ, ԿՈՄԻՔՍ, ԾԻԾԱՂ
Ոչ հեղինակային կոմիքսներ - ՔՈՓԻ, ԿՈՄԻՔՍ, ԾԻԾԱՂ
Ոչ հեղինակային կոմիքսներ - ՔՈՓԻ, ԿՈՄԻՔՍ, ԾԻԾԱՂ
Ոչ հեղինակային կոմիքսներ - ՔՈՓԻ, ԿՈՄԻՔՍ, ԾԻԾԱՂ
Ոչ հեղինակային կոմիքսներ - ՔՈՓԻ, ԿՈՄԻՔՍ, ԾԻԾԱՂ
Ոչ հեղինակային կոմիքսներ - ՔՈՓԻ, ԿՈՄԻՔՍ, ԾԻԾԱՂ
Ոչ հեղինակային կոմիքսներ - ՔՈՓԻ, ԿՈՄԻՔՍ, ԾԻԾԱՂ
Ոչ հեղինակային կոմիքսներ - ՔՈՓԻ, ԿՈՄԻՔՍ, ԾԻԾԱՂ
Ոչ հեղինակային կոմիքսներ - ՔՈՓԻ, ԿՈՄԻՔՍ, ԾԻԾԱՂ
Ոչ հեղինակային կոմիքսներ - ՔՈՓԻ, ԿՈՄԻՔՍ, ԾԻԾԱՂ
Ոչ հեղինակային կոմիքսներ - ՔՈՓԻ, ԿՈՄԻՔՍ, ԾԻԾԱՂ
Ոչ հեղինակային կոմիքսներ - ՔՈՓԻ, ԿՈՄԻՔՍ, ԾԻԾԱՂ
Ոչ հեղինակային կոմիքսներ - ՔՈՓԻ, ԿՈՄԻՔՍ, ԾԻԾԱՂ
Ոչ հեղինակային կոմիքսներ - ՔՈՓԻ, ԿՈՄԻՔՍ, ԾԻԾԱՂդե  հուսով  եմ  մի  քիչ  ուրախացրի...ՍԻՐԵՎ  ՆԵԼԼԻ...Ոչ հեղինակային կոմիքսներ - ՔՈՓԻ, ԿՈՄԻՔՍ, ԾԻԾԱՂ

20

15

1476

 • Maria
  2013-06-17 21:18:23
  շաաաաաատ լավն էին (լավ) ապրեսս Նել ջան (ծաղիկ)
 • ՆԵԼԼԻ
  2013-06-17 21:19:13
  մերսի ՄԱՐ ՋԱՆ... (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
  • Maria
   2013-06-17 21:22:51
   խնդրեմ խնդրեմ (ժպիտ)
 • ՆԵԼԼԻ
  2013-06-17 21:23:11
  O:) O:) O:) O:) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • Merishok
  2013-06-17 23:22:12
  (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) ]:) ]:) ]:) ]:) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (լավ) (լավ)
 • ՆԵԼԼԻ
  2013-06-18 08:03:29
  (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) O:) O:) O:) O:)
 • Astghik
  2013-06-18 08:07:37
  ]:) ]:) ]:) ]:) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) ապրես
 • ՆԵԼԼԻ
  2013-06-18 08:11:22
  ՄԵրՍԻ... (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • գրիչ սրելը ես արել եմ :D :D :D բայց արդյունքուն սրիչս եմ ջարդել :( (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) :D
  • narebadalyan
   2013-06-18 18:54:34
   ես էլ :D :D :D :D :D (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
 • ՆԵԼԼԻ
  2013-06-18 21:30:29
  ԵՍ էԼ...ԲԱՅՑ ՍրԻչՆԱ ջԱրԴՎԵԼ... (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
 • Astghik
  2013-07-13 07:19:15
  (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • շաաաատ լավն էին (բռավո) (բռավո) ապրես (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • DIANNA
  2013-11-08 06:15:21
  :D :D :D :D
 • DIANNA
  2013-11-08 06:15:22
  :D :D :D :D