Copy SMS

Ինչպիսի՞ խառնվածքի տեր մարդ եք

Ինչպիսի՞ խառնվածքի տեր մարդ եք:

 

Ցանկանու՞մ եք իմանալ, թե ինչպիսի՞ խառնվածքի տեր անձնավորություն եք, այս թեստի օգնությամբ դա կարող եք պարզել: Պարզապես պատասխանեք հարցերին եւ միաորները գումարեք իրար ու արդյունքում կծանոթանաք ձեր խառնվածքին:

1. Այսօրվա կյանքի ի՞նչն եք սիրում (Ամեն ինչը-10 մ., ոչինչ չեմ սիրում-7 մ., նայած ինչը-5 մ.)

2. Այս կյանքի ի՞նչը ձեզ դուր չի գալիս (ամեն ինչը-3 մ., նայած ինչը 6 մ.)

3. Երբ մտնում եք անծանոթ միջավայր, շու՞տ եք շփման մեջ մտնում (այո-10 մ., ոչ-8 մ.)

4. Դուք օպտիմիս՞տ եք (լավատես), թե՞ պեսիմիստ (վատատես) (օպտիմիստ-9 մ., պեսիմիստ-2 մ.)

5. Տարվա ո՞ր եղանակն եք սիրում եւ ինչու՞ (ամառը-3 մ., գարունը-4մ., աշունը-2 մ., ձմեռը-1 մ.)

6. Ո՞ր գույնն եք սիրում (բոլոր գույներն էլ դուր են գալիս-5 մ., ինչ-որ գույնի անուն-8 մ., մի քանի գույն-9 մ.)
7. Թռչուններ սիրու՞մ եք (այո-7 մ., ոչ-1 մ., նայած ինչ թռչուն-3 մ.)

8. Գազաններ սիրու՞մ եք (այո-8 մ., ոչ-1 մ., նայած ինչ գազան-4 մ.)

9. Ձեզ ինչպիսի՞ կենդանիներ են դուր գալիս` ընտանի, թե վայրի (ընտանի-10 մ., վայրի-9 մ., երկուսն էլ-6 մ.)

10. Դուք սիրո թեմային ինչպե՞ս եք մոտենում (լուրջ-10 մ., սովորական-8 մ., լուրջ չեմ մոտենում-5 մ.)

11. Դուք օգնու՞մ եք թույլերին (այո-11 մ., ոչ-0 մ., նայած ժամանմակ-6 մ.)

12. Օգնու՞մ եք ծերերին (այո-6 մ., ոչ-1 մ., նայած ժամանակ-5 մ.)

13. Եթե ձեզ երեք հոգի միաժամանակ առաջարկություն անեն, որի՞ առաջարկությունը կընդունեք, եթե առաջինը գեղեցիկ է, բայց ձեզ չի համապատասխանում նրա բնավորությունը, երկրորդը բնավորությամբ համապատասխանում է, բայց տգեղ է, իսկ երորդը հրաշալի բնավորություն ունի, բայց տեսքն այնպիսին է, որի համար կարելի է ասեք՝ «ոչինչ» (առաջինին-4 մ., երկրորդին-7 մ., երրորդին-10 մ.)

14. Դուք հպա՞րտ եք, թե՞ գոռոզ (հպարտ-10 մ., գոռոզ-6 մ., երկուսն էլ կա իմ մեջ-2 մ.)

15. Ձեզանից ցածրներին ի՞նչ աչքով եք նայում (լավ-9 մ., սովորական-5 մ., տեսնել չեմ կարող-3 մ.)

16. Դուք ձեր հոգին համարու՞մ եք նուրբ (այո-8 մ., ոչ-5 մ.)

17. Դուք նրբանկա՞տ եք (այո-7 մ., ոչ-6 մ.)

18. Ձեր կյանքում կա՞ այնպիսի մեկը, որը ձեզ համար շատ է թանկ (այո-10 մ., ոչ-4 մ., բոլորն էլ ինձ համար թանկ են-8 մ.)

19. Կյանքում դառն օրեր ապրե՞լ եք (այո-7 մ., ոչ-10 մ.)

20. Կյանքը ձեր հանդեպ դաժանություն արե՞լ է (այո-5 մ., ոչ-9 մ.)

21. Երջանկության պահեր երբևէ ապրե՞լ եք (այո-10 մ., ոչ-5 մ., չեմ հիշում (կամ չեմ կարող ասել)-0 մ.)

22. Ու՞մ հետ եք դուք ձեզ երջանիկ զգում (ծնողների հետ-6 մ., ամուսնու հետ-7 մ., ընկերական միջավայրում-8 մ., ձեր սիրո ասպետի հետ-9 մ.)

23. Ընդունու՞մ եք, որ կապուտաչյա մարդիկ քմահաճ են (այո-10 մ., ոչ-7 մ., երևի (կամ նայած որտեղ)-9 մ.)

24. Ընդունու՞մ եք այն միտքը, որն ասում է՝ «կյանքը ևս կապուտաչյա է, դրա համար էլ շատ են կյանքի քմահաճույքները»(այո-10 մ., ոչ-5 մ., նայած որտեղ-7 մ.)

25. Երբևէ պատահե՞լ է, որ ցավ զգաք հոգում և դրանից դրդված ինքնասպանության ցանկություն ունենաք (այո-3 մ., ոչ-6 մ., քննադատաբար եմ մոտենում այդ հարցին-10 մ.)

26. Ապագայի կյանքն ինչպե՞ս եք պատկերացնում (վառ գույներով-7 մ., լրիվ մշուշված-4 մ., ոչ մի պատկերացում էլ չունեմ-2 մ.)

27. Դուք կարո՞ղ եք տխուր պահերին ուրախ ձևանալ, եթե դա անհրաժեշտ է (այո-10 մ., ոչ-9 մ., նայած տխրությանս չափի-8 մ.)

28. Եթե դուք ուրախ եք, բայց ձեր միջավայրում ինչ-որ մեկը տխուր է, կարո՞ղ եք ձեր ուրախությունը թաքցնել և նրան հոգեպես սատար կանգնել (այո-10 մ., ոչ 5 մ., չեմ կարող ասել-6 մ.)

29. Տխրու՞մ եք, երբ տեսնում եք վիրավոր կամ սպանված թռչունի կամ կենդանու (այո-10 մ., ոչ-5 մ., չեմ կարող ասել-1 մ.)

30. Խղճմտանք զգու՞մ եք օլիգրոֆենիայով տառապողների (դեպիլների) հանդեպ (այո-10 մ., ոչ-3 մ., նայած ժամանակ-4 մ.)

 

Արդյունքները

100-140 միավոր. ֆլեյգմատիկ (ուժեղ, հավասարա-կշռված, իներտ)-Այս անձին բնորոշ է ցածր սենզիտիվությունը` զգայունակությունը, թույլ հուզականությունը: Նրան դժվար է ծիծաղեցնել, երբ կոլեկտիվում բոլորը ծիծաղում են, նա մնում է անդրդվելի: Տհաճությունների դեպքում պահպանում է հանգստությունը: Դիմախաղն աղքատ է: Շարժումներն անարտահայտիչ են: Սակայն ակտիվ է` ցուցաբերում է բարձր ակտիվություն, որն էլ նկատելիորեն ազդում և գերակշռում է փոքր ռեակտիվության վրա, ինչպես նաև աչքի է ընկնում աշխատունակությամբ, համբերատարությամբ, զսպվածությամբ և ինքնատիրապետմամբ:
Շարժումները և խոսքը դանդաղ են: Հնարամիտ չէ: Դանդաղ է կենտրոնացնում ուշադրությունը: Դժվարությամբ է հարմարվում նոր իրադրությանը և վերակառուցում հմտություններն ու սովորությունները: Այս անձն ինտրովերտ է` ուշ շփվող: Դժվարությամբ է մտերմություն հաստատում և դժվարությամբ է արձագանքում արտաքին տպավորություններին:

141-180 միավոր. խոլերիկ (ուժեղանհավասա-րակշռվածիներտ)-Աչքի է ընկնում թույլ սենզիտիվությամբ` թույլ զգայունակությամբ, բարձր ռեակտիվությամբ և ակտիվությամբ: Սակայն գերակշռում է ռեակտիվությունը: Այդ պատճառով տվյալ անձն անզուսպ է, անհամբեր, բռնկվող: Նա ավելի ռիգիդ է` անճկուն է, քան սանգվինիկը: Այստեղից էլ գալիս է ձգտումների և հետաքրքրությունների խիստ կայունությունը: Նա նաև ունի համառություն, բայց ուշադրությունն արագ է տեղափոխում և հոգեկան տեմպն ուժեղ է:

181-215 միավորսանգվինիկ (ուժեղհավասարկշռվածշարժուն)-Բարձր ռեակտիվություն ունեցող անձ է: Չնչին առիթով բարձրաձայն քրքջում է: Աննշան փաստը կարող է զարգացնել խիստ ձևով: Աշխուժությամբ և մեծ գրգռվածությամբ պատասխանում և արձագանքում է այն ամենին, ինչը գրավում է նրա ուշադրությունը: Նրան բնորոշ է աշխույժ դիմախաղը և արտահայտիչ շարժումները: Նրա դեմքից կարելի է գուշակել տրամադրությունը և վերաբերմունքը դեպի առարկան կամ մարդը: Նրան հատուկ են ուշադրության արագ կենտրոնացումը և ցածր սենզիտիվությունը` ցածր զգայունակությունը: Այս անձն ունի զգայունության բարձր շեմք: Խիստ թույլ հնչյունները և լուսային գրգիռները չի նկատվում:

Այդ անձին բնորոշ է բարձր ակտիվությունը: Խիստ եռանդուն է և աշխատունակ, դասերին հաճախ է ձեռք բարձրացնում, կարող է աշխատել երկար և ամեն մի նոր գործ սկսում է մեծ եռանդով:

Ակտիվությունը և ռեակտիվությունը հավասարակշռված են: Նրան հեշտությամբ կարելի է կարգուկանոնի ենթարկել: Նա լավ է զսպում իր զգացմունքների դրսևորումը և իր ոչ կամածին հակազդումները: Նրան բնորոշ են արագ շարժումները, խոսքի արագ տեմպը, նոր աշխատանքում արագ է ներգրավվում և արագ կենտրոնացնում է ուշադրությունը: Նրան բնորոշ են մտքի արագությունը և հնարամտությունը:

Նրան հատուկ է և’ շարժումների, և’ մտքի մեծ ճկունություն, իսկ զգացմունքները, տրամադրությունը, հետաքրքրությունները և ձգտումները խիստ փոփոխական են: Արագորեն է մտերմանում անծանոթ մարդկանց հետ: Հեշտությամբ է սովորում նոր պահանջներին ու պայմաններին: Հեշտությամբ է մի աշխատանքից անցնում մյուսին: Նա արագ է յուրացնում և վերակառուցում հմտությունները:
Այս անձն էքստրավերտ է` շուտ շփվող: Արտաքին տպավորություներին ավելի մեծ չափով է արձագանքում, քան թե անցյալի և ապագայի մտապատկերներին:

216 և բարձր միավոր. մելանխոլիկ (թույլ, ինքնամփոփ, չշփվող )-Այս անձն ունի բարձր սենզիտիվություն` բարձր զգայունակություն: Փոքր իսկ առիթի դեպքում կարող է արտասվել: Չափից դուրս վիրավորվող է: Հիվանդագին զգայուն է: Օժտված է փոքր ռեակտիվությամբ: Դիմախաղը և շարժումներն աղքատ են, անարտահայտիչ: Ձայնը ցածր է, լալիս է կամաց: Հազվադեպ է լիաթոք ծիծաղում: Ցուցաբերում է ցածր ակտիվություն: Դասի ժամանակ շատ հազվադեպ է ձեռք բարձրացնում: Անվստահ է, երկչոտ, ամենափոքր դժվարությունն անգամ դարձնում է անգործունյա: Եռանդուն չէ շուտ է հուզվում, Աշխատունակությունը ցածր է: Ուշադրությունը հեշտությամբ է շեղվում, անկայուն է: Նկատվում է հոգեկան դանդաղ տեմպ:


Ani
7

19

1857

 • Քրիստինե
  2013-06-19 14:50:35
  սանգվինիկ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) մասամբ ճիշտ էր ապրես :) :) :)
  • Ani
   2013-06-19 14:53:08
   լավա շարժուն մարդ, մերսի (ծաղիկ)
   • Քրիստինե
    2013-06-19 14:54:09
    խնդրեմ Անի ջան (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
  • Ani
   2013-06-19 14:55:26
   մերսի :)
 • Me ;)
  2013-06-19 15:06:18
  փոքր մասն էր ճիշտ բայց լավ պոստեր :) :) :)
  • ԱՆԻ
   2013-06-25 22:14:41
   մերսի ոչինչ կարևորը փոքրը գոնե ճիշտ էր (ծաղիկ)
 • Tony Montana
  2013-06-19 15:12:08
  181-215
  • ԱՆԻ
   2013-06-25 22:15:42
   շատ լավա (ծաղիկ) սանգվինիկ ես (բռավո) (բռավո)
 • Էլմիրա ✔
  2013-06-19 15:21:49
  մելանխոլիկկկ...
 • ϯ
  2013-06-19 15:47:12
  ես մելանխոլիկ եմ...բայց էս թեստով սանգվինիկ ու լռիվ իմ մասին չէր...
 • Arm9
  2013-06-19 15:47:38
  խառը (ծաղիկ) :D :D
 • Astghik
  2013-06-20 07:56:31
  (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
  • ԱՆԻ
   2013-06-25 22:20:28
   ապրես ջան (լավ)
 • fisik
  2013-06-20 11:26:53
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
  • ԱՆԻ
   2013-06-25 22:20:06
   մերսի (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Lucifer =)
  2013-06-25 22:16:13
  միշտ սանգվինիկի ու խոլերիկի մեջ եմ տատանվել..հիմա էս թեստով էլ կանեմ :)
  • Lucifer =)
   2013-06-25 22:17:39
   աաա..չգրավեց թեստը...իմ ուզած պատասխանները չկան
   • ԱՆԻ
    2013-06-25 22:18:40
    ոնց չկան :O