Copy SMS

 • Mer..
  2013-06-24 15:55:21
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Kar B-yan
  2013-06-24 15:55:50
  (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Dianna
  2013-06-24 15:56:27
  (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • Dianna
  2013-06-24 15:56:27
  (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • Kar B-yan
  2013-06-24 15:57:53
  (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Barcelonci Sara
  2013-06-24 16:03:02
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • Kar B-yan
  2013-06-24 16:12:38
  (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • (K)iso
  2013-06-24 16:47:40
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D շատ լավներ,,մալադեց
 • pozitiv-իկ
  2013-06-24 17:47:45
  Ինչպես պատրաստել հետաքրքիր.. 2 - գեղեցիկ, գեղեցիկ Ինչպես պատրաստել հետաքրքիր.. 2 - գեղեցիկ, գեղեցիկ սրանցից անելու եմ (ուռա) (ուռա) (ուռա)
  • Kar B-yan
   2013-06-25 08:46:02
   հաաա ես թիթեռներից կփորձեմ
 • Maria
  2013-06-24 18:43:39
  շատ լավն էինննն (լավ) ապրեեեեեեես (ծաղիկ)
 • narebadalyan
  2013-06-24 18:44:12
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) ապրես
 • սրտիկները շաատ լավն էին,,,,,,, :) :)
 • (L)...(A)...♥```
  2013-06-24 18:46:48
  ապրես պոստտ լավնա
 • Kar B-yan
  2013-06-25 08:45:33
  մեռսի շատ բոլորիցտ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)