Copy SMS

3

14

1182

 • Knarik
  2013-06-25 11:59:19
  Սնսող լուր. եգիպտական արձանի կենդանանլը կեղծիք է (լավ) :D :D :D
  • rikars
   2013-06-25 11:59:47
   :D
   • Knarik
    2013-06-25 12:00:16
    O:) :D
  • Knarik
   2013-06-25 11:59:52
   Ցնցող (ախ)կենդանանալաը :D
   • Knarik
    2013-06-25 12:00:10
    Թուււււււււ էլի սխալ (ախ) :D :D
   • rikars
    2013-06-25 12:06:20
    էս էլ դինամոյի ֆոկուսների մեջից գտավ :D
   • Knarik
    2013-06-25 13:22:25
    Էսի ավելի պռոֆեսիոնալ էր բայց (խփո) :D :D
 • Normal is boring ∞
  2013-06-25 12:06:54
  Փարավոնները էն օրը մեր տուն էին եկել,չեք իմացել՞ (լավ)
 • AmJan
  2013-06-25 12:08:23
  այ մարդ ինձ խի եք ասում՞ գնացեք մեծ բրիտանիայի մանչեստրյան թանգարանին ասեք վաայ
  • Knarik
   2013-06-25 13:22:39
   Չէի ջոկել՝ քո պոստնա ]:) :D
 • ❣Maria H❣
  2013-06-25 12:34:53
  :O :O :O :O :O :O :O :O :D :D :D :D :D :D
 • 2013-06-25 12:37:02
  աաաայ հիշում եք որ մի մոմենտ էլ Մոսկվա կինոթատրոնի սարդն էր կենդանացել :D :D :D :D
 • տենաս մեջը ինչ կա :^)
 • Arto
  2013-09-20 06:56:41
  Թանգարանը Լավ էլ ՊՌ-ի ձևա գտել :) :)