Copy SMS

Ծնունդ Ք.Փ.-ում

Ծնունդ Ք.Փ.-ում - Ծնունդտ, շնորհավոր.

Այսօր քոփիում ծնունդ ունենք..........չնայած նա նորեկ է ու քչերտ նրան կճանաչեք...........


Ծնունդ Ք.Փ.-ում - Ծնունդտ, շնորհավոր.Սեդ ջան ծնունդտ շնորհավոր ...............


Ծնունդ Ք.Փ.-ում - Ծնունդտ, շնորհավոր.ինչքան երազնաքներ ունես թող կատարվի............(ընդունվես համլասարան ու մեր մտածածաը իրագործենքԾնունդ Ք.Փ.-ում - Ծնունդտ, շնորհավոր.)


Ծնունդ Ք.Փ.-ում - Ծնունդտ, շնորհավոր.Միշտ ժպտա ...անգամ ուղղակի ....որովհետև քո ժպիտըը քեզ շաատա սազում 


Ծնունդ Ք.Փ.-ում - Ծնունդտ, շնորհավոր.միշտ եղիր ուրախ.........ու կյանքում չտխրես..........աչքերիցտ էլ մենակ ուրախության արցունքներ հոսենԾնունդ Ք.Փ.-ում - Ծնունդտ, շնորհավոր.Մի խոսկով Սեդ ջան քեզ ցանկանում եմ են ինչոր քեզ կցանկանար քո մաման......որովհետև աշխարհում մենակ ինքը կարա քեզ ամենալավն ու բարին ուզի անկեխծ սրտով ...........


Ծնունդ Ք.Փ.-ում - Ծնունդտ, շնորհավոր.

17

69

2925