Copy SMS

 • sssooo
  2013-06-27 20:47:28
  եկեք
  • MrUtIk
   2013-06-27 20:47:49
   :D :D :D :D եկանք
   • Maria
    2013-06-27 20:49:35
    ես էլ էկաաաաա (ժպիտ)
   • MrUtIk
    2013-06-27 20:49:54
    ապի :)
   • ,,,,,,,,,,
    2013-06-27 20:50:10
    :D :D :D եկաաաաաաաաաաա
   • MrUtIk
    2013-06-27 20:50:35
    :D :D :D ապի
 • Fabolous =)
  2013-06-27 20:51:29
  ես չկկամ... (ուրախ) երեխեք թողեք որ գոնե Շեռլոկը դուրս գա կայքից նոր սենց բաներ արեք (ուրախ) (ուրախ)
  • MrUtIk
   2013-06-27 20:52:11
   այսինքն՞
  • Maria
   2013-06-27 20:52:39
   ]:) ]:) ]:) ]:) ]:)
  • sssooo
   2013-06-27 20:52:54
   ես վաստահ եմ ինքը մեր խաթրից դուրս չի գա ու չի փակի
   • Fabolous =)
    2013-06-27 20:54:27
    ինչի ես տենց վստահ որ ՞
 • MrUtIk
  2013-06-27 20:54:48
  ոնց կարամ փակեմ՞
  • ,,,,,,,,,,
   2013-06-27 20:55:09
   չփակես.................... (դեմք)
   • MrUtIk
    2013-06-27 20:55:50
    չէ ...փակում եմ
   • Fabolous =)
    2013-06-27 20:56:56
    կետիկ ստորակետիկ..եթե Մռւթիկը փակի ..կամ չփակի էտ կարևոր չի...Շեռլոկը մոդեռատորա
   • MrUtIk
    2013-06-27 20:58:03
    (լավ)
  • Maria
   2013-06-27 20:55:29
   չէէէէէէէէէէէէէէէէէէ
   • Maria
    2013-06-27 20:55:53
    (ոչոչ)
   • MrUtIk
    2013-06-27 20:56:08
    սախ ջնջեմ կփակվի՞
   • Maria
    2013-06-27 20:56:37
    լավ էլի մի փակիիիիիիիի
  • էտ պտի անեյր,որ ասեցիր մի բան կանեմ,չփակես եթե պետք լինի ինքը կփակի :)
   • MrUtIk
    2013-06-27 21:00:25
    եղավ
 • Sherlock
  2013-06-27 20:56:40
  Մռութիկ հլը մի փակի....փակես էլ իմ ձեռնա կբացեմ
  • MrUtIk
   2013-06-27 20:57:13
   բա ախր :( :( :( առաջի անգամ էր պետք չէր տենց դաժան :(
   • Sherlock
    2013-06-27 20:57:54
    դաժան չէր...բայց դե հլը որ չեմ փակում ;)
   • MrUtIk
    2013-06-27 20:58:25
    ուխխխխխխխխխխխխխ :) մերսի շատ
 • ⊰♥⊱ SeLi ⊰♥⊱
  2013-06-27 21:01:05
  երեխեք ջան ես պոստ չէիք բացել Խոսանք,իրար հետ ծանոթանանք ,բայց հիմա վոնցվոր պոստը իրա նպատակին չի ծառայում O:) O:)
  • MrUtIk
   2013-06-27 21:01:35
   եեեեեեեե Սելի
  • Maria
   2013-06-27 21:02:35
   ճիշտաաաաաաաաաաա
 • Sherlock
  2013-06-27 21:01:59
  Մռութիկ կոմենտները մի 10 րոպպեյից ջնջի թող էթա...թե չէ ուժե նեռվայնանում եմ
  • MrUtIk
   2013-06-27 21:02:27
   բոլորը՞ (:|
   • sssooo
    2013-06-27 21:03:22
    տեսաք որ Շեռլոկը ետ տղեն չի որ մեզ չթողի ուրախանանք
   • MrUtIk
    2013-06-27 21:03:51
    հա լավնա շատ բարիա
   • Maria
    2013-06-27 21:04:03
    :(
   • sssooo
    2013-06-27 21:05:04
    ես ետ սկզբիցել գրեցի
   • MrUtIk
    2013-06-27 21:05:49
    (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • DASHA
  2013-06-27 21:04:37
  դե ինչ խոսանք, ծանոթանանք՝՝ Դաշա շատ հաճելի է :)
  • MrUtIk
   2013-06-27 21:04:57
   Անուշ նմանապես
   • Maria
    2013-06-27 21:05:52
    Մարի, նմանապես (ծաղիկ)
 • 2013-06-27 21:05:16
  մեռսի մռուսսսսսսսսսս.... :) :) :)
  • MrUtIk
   2013-06-27 21:05:37
   (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) ինչ համար Նառ ջան՞
   • 2013-06-27 21:21:38
    դե եսիմ լավ էր հնչում ասեցի գրեմ ]:)
   • MrUtIk
    2013-06-27 22:12:55
    :D :D :D :D
 • Sherlock
  2013-06-27 21:06:43
  Երեխեք ջան ես ձեր խաթրից երբեք չեմ հելնի...հլը որ տրամս լավ ըլնի չեմ ջնջի միշտ կմա...ուղակի մի քիչ շատ բաներ լցրեք պոստի մեջ ու ֆսյո.... դե ֆսյո կայֆավատ եղեք :)
  • MrUtIk
   2013-06-27 21:07:22
   օկ կփորձենք
  • ,,,,,,,,,,
   2013-06-27 21:09:06
   բա էլ խի մեր տրամադրությունը գցեց,,,,,,,, :) :)
   • Sherlock
    2013-06-27 21:09:48
    այ մարդ դու չհոգնիր նեռվերս ուտելուց ՞ :D
   • MrUtIk
    2013-06-27 21:09:50
    :D :D :D որ հելցնենք նկարս տեսար՞ :D
   • ,,,,,,,,,,
    2013-06-27 21:34:33
    :D :D նեռվերդ չեմ ուտում,,,,,,,,,
 • JokerGirl
  2013-06-27 21:06:52
  բարև բոլորին ես էլ Արաքսիկն եմ (ժպիտ)
  • MrUtIk
   2013-06-27 21:07:06
   (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
   • sssooo
    2013-06-27 21:08:05
    են ում գյուտնա գալիիիիիիիիիիիիսսսսսսսսսսսսսսսսսս
   • JokerGirl
    2013-06-27 21:09:35
    են ում գլուխգործոցնա արդեն ստեղ :D
   • sssooo
    2013-06-27 21:11:04
    քո էլ ում...................... :)
  • Maria
   2013-06-27 21:09:04
   բարևևևևևևևևև
   • JokerGirl
    2013-06-27 21:10:20
    (ժպիտ) (ծաղիկ)
   • MrUtIk
    2013-06-27 21:11:10
    ոնց հասկավա դու գյուտ ես հա՞
   • ,,,,,,,,,,
    2013-06-27 21:11:16
    իջի ներքը
   • JokerGirl
    2013-06-27 21:12:34
    ամենաձախողված :D ես էլ ոնց հասկացա դու մռութիկ ես հա՞ (ծաղիկ)
   • MrUtIk
    2013-06-27 22:13:13
    հա հա :)
 • Elka
  2013-06-27 21:07:48
  Ան էս քեֆ եք անում՞ (խփո)
  • MrUtIk
   2013-06-27 21:08:42
   անպայման
 • Armen
  2013-06-27 21:08:58
  լավներ պրոստը չհասկացա ումա նվիրվում
 • ,,,,,,,,,,
  2013-06-27 21:11:02
  Կազբեկը ուրա (խփո)
  • MrUtIk
   2013-06-27 21:11:22
   ով՞ (:|
  • sssooo
   2013-06-27 21:11:40
   հա ուրա ախչի Արաքս հլը կազբեկը բեր
   • MrUtIk
    2013-06-27 21:12:15
    ետ ովա՞ (:| (:| (:|
   • Maria
    2013-06-27 21:12:27
    երեխեք ստեղ կան մարդիկ որ չգիտեն Կաղբեկը ովաաա (ծաղիկ)
   • Maria
    2013-06-27 21:13:06
    մի հատ տատիկա :)
   • JokerGirl
    2013-06-27 21:13:48
    իիի կազբեկին չեք ճանաչում :D
   • ,,,,,,,,,,
    2013-06-27 21:13:58
    վաաաաաաայ Արաքս,,,,,,,կազբեկին բեր,,,թող սաղ իմանան :D
   • JokerGirl
    2013-06-27 21:14:54
    մի րոպե :)
   • sssooo
    2013-06-27 21:15:04
    կազբեկը :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D Յոկեռ բբբբբբբբբբբբբբբբբբբբբբբբբբբբբբբբբբբբբբբբբբբբբբբբբեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեերրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրր
   • sssooo
    2013-06-27 21:15:26
    Արաքս սպասում եմ
   • MrUtIk
    2013-06-27 22:13:52
    ուրաաաաաա ե՞
 • Kima♥
  2013-06-27 21:12:50
  ջաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաան
  • sssooo
   2013-06-27 21:14:24
   ես ինչչչչչչչչչչչչչչչչչչչչչչչչչչչչչչչչչչչչչ ես անումմմմմմմմմմմմմմմմ
   • Kima♥
    2013-06-27 21:15:16
    տժում եմ
   • MrUtIk
    2013-06-27 22:13:58
    :D :D :D :D :D :D
 • Armen
  2013-06-27 21:13:31
  հաա բա մի հատ էլ հարց բա կազբեկը վորնա՞ թենց սիգարետ գիտեմ բայցց՞՞՞՞
  • Maria
   2013-06-27 21:14:28
   կազբեկը մի հատ տատիկա (ժպիտ)
  • Kima♥
   2013-06-27 21:14:33
   :D :D :D :D
  • ,,,,,,,,,,
   2013-06-27 21:14:37
   չէ հեսա կասեն ովա կազբեկը,,,, :D
  • JokerGirl
   2013-06-27 21:15:08
   հեսա կգա կտենաս :D
   • sssooo
    2013-06-27 21:16:47
    ուխխխխխխխխխխխխխխ
   • MrUtIk
    2013-06-27 22:14:12
    ուրա՞
   • sssooo
    2013-06-27 22:14:47
    ներքևնա
 • Kima♥
  2013-06-27 21:14:50
  • Maria
   2013-06-27 21:16:22
   էս էլ իրա բարեկամներն են :)
   • Kima♥
    2013-06-27 21:16:44
    հաաաա
   • Kima♥
    2013-06-27 21:16:44
    հաաաա
 • ,,,,,,,,,,
  2013-06-27 21:16:33
  Կազբեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեկկկկկկկ
  • Maria
   2013-06-27 21:17:53
   էս քան մարդ քեզ ա սպասում ուրես (դեմք)
   • sssooo
    2013-06-27 21:18:44
    Արաքս կորաք դու ու կազբեկը
 • JokerGirl
  2013-06-27 21:17:57
  գտա կազբեկի հազիվ (ուռա)
  • MrUtIk
   2013-06-27 22:14:30
   ոԱ՞
 • Armen
  2013-06-27 21:18:12
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) լավներ ընտիր բացատռություն էր ... ձեռ էք առնումմ՞՞՞ |(
  • Maria
   2013-06-27 21:18:56
   վաաաաաայ հեսա կգա կտեսաաան (ծաղիկ)
  • ,,,,,,,,,,
   2013-06-27 21:18:57
   վաաաայ չէ,,,,,,,կազբեկը մի հատ տատիկ ա,,,,,, (:| (ծաղիկ)
  • Kima♥
   2013-06-27 21:19:03
   դու ես կազբեկը՞
 • JokerGirl
  2013-06-27 21:19:03
  եկավ մէր ախպերը :D :D :D
  • ,,,,,,,,,,
   2013-06-27 21:19:38
   եկաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաավ :D :D
  • Maria
   2013-06-27 21:19:42
   բայց լաաավ ուշացավ (դեմք)
   • ,,,,,,,,,,
    2013-06-27 21:20:19
    թանկացրեց իրան,,,,, :D
   • JokerGirl
    2013-06-27 21:20:19
    (խոնարհվել) ներողություն
   • sssooo
    2013-06-27 21:20:39
    ջան ջան են ում կազբենկաաաաաա :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
   • JokerGirl
    2013-06-27 21:20:42
    :D :D :D :D
   • Maria
    2013-06-27 21:20:57
    իսկ ես կազբեկը ուրիշ վիդիոներ չունի
   • JokerGirl
    2013-06-27 21:34:08
    ունի :D
   • sssooo
    2013-06-27 21:35:00
    ես թազայա չէի տեսել
  • Kima♥
   2013-06-27 21:21:12
   ես ինչ սիմպեյաաաա (խփո)
   • JokerGirl
    2013-06-27 21:21:46
    էլ մի ասա (խփո) :D
   • Kima♥
    2013-06-27 21:22:47
    ես ուրեմն համեստորեն կլռեմ ջոկեռ ջան :D
   • JokerGirl
    2013-06-27 21:27:09
    դեդու համեսորեն լռի :D
   • MrUtIk
    2013-06-27 22:14:52
    ույյյյյյյյյյ տեսա :D :D :D
   • Kima♥
    2013-06-28 12:31:47
    այօ այօ :D
 • Armen
  2013-06-27 21:21:48
  այ ես փոստի անունը լավա ընտրված (բռավո) (լավ) (ժպիտ) (գինի)
  • MrUtIk
   2013-06-27 22:15:02
   շնորհակալություն
 • Armen
  2013-06-27 21:21:48
  այ ես փոստի անունը լավա ընտրված (բռավո) (լավ) (ժպիտ) (գինի)
  • Maria
   2013-06-27 21:22:35
   դէ դու էլ միացիիիիիիի (գինի)
 • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
  2013-06-27 21:22:46
  բարևևևևևևևևևև........Էլ արի դտեեեեեեեեեեղղղղ......................
  • ,,,,,,,,,,
   2013-06-27 21:24:21
   ես գամ՞ :D :D
 • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
  2013-06-27 21:22:46
  բարևևևևևևևևևև........Էլ արի դտեեեեեեեեեեղղղղ......................
 • Man)E(Dreamer
  2013-06-27 21:24:39
  ha ba axper gam canotananqqqqqqqq........... :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D ..........
  • sssooo
   2013-06-27 21:25:24
   բա դուրտ չէր գալիս ես պոստը
 • Man)E(Dreamer
  2013-06-27 21:24:39
  ha ba axper gam canotananqqqqqqqq........... :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D ..........
 • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
  2013-06-27 21:25:21
  :D :D :D :D :D ............ (ուրախ) ... (ուրախ) .. (ուրախ) .. (ուրախ) ................բայց ես քեզ չեմ ճանաչում՞՞՞՞՞՞՞.................
 • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
  2013-06-27 21:25:21
  :D :D :D :D :D ............ (ուրախ) ... (ուրախ) .. (ուրախ) .. (ուրախ) ................բայց ես քեզ չեմ ճանաչում՞՞՞՞՞՞՞.................
 • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
  2013-06-27 21:25:21
  :D :D :D :D :D ............ (ուրախ) ... (ուրախ) .. (ուրախ) .. (ուրախ) ................բայց ես քեզ չեմ ճանաչում՞՞՞՞՞՞՞.................
 • Sherlock
  2013-06-27 21:25:42
  Ամոթ չլինի հարցնելը ...էս ծյոծկայ ովա ՞՞՞
 • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
  2013-06-27 21:25:50
  Էլ հեսա մի քիչ հետո կգաաաաաաաաաամմմմմմմմմմմմմ......................
  • ,,,,,,,,,,
   2013-06-27 21:26:48
   լաաավ արևսսսսսսսսսսս :D
 • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
  2013-06-27 21:25:50
  Էլ հեսա մի քիչ հետո կգաաաաաաաաաամմմմմմմմմմմմմ......................
  • Man)E(Dreamer
   2013-06-27 21:27:10
   (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ)
 • Sherlock
  2013-06-27 21:26:07
  ամոթ չլինի հարցնելը էս ծյոծկան ովա ՞
  • ,,,,,,,,,,
   2013-06-27 21:26:34
   Կազբեկնաաաաաա, :D
   • sssooo
    2013-06-27 21:26:53
    կազբեկը
   • NARE
    2013-06-27 21:51:17
    բայ կազբեկնա (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
 • Sherlock
  2013-06-27 21:27:01
  կազվեկը ինչա ՞ :O
 • Sherlock
  2013-06-27 21:27:08
  կազբեկը
  • JokerGirl
   2013-06-27 21:29:46
   կազբեկը մի հատ տատիա ում ես միաշ անգամ գտա ու դրեցի կոմենտներում ու դրանից հետո մենք իրա վրա լավ ուրախացանք իսկ մէր Նարեն իրա անունը կնքեց կազբեկ :) բա
   • Sherlock
    2013-06-27 21:30:17
    ապրես բացատրության համար
   • JokerGirl
    2013-06-27 21:30:58
    խնդրեմ
 • Armen
  2013-06-27 21:27:23
  ես ինչ ա կատարվմ՞՞՞ լա ավելորդ մարդիկ դուս գան թափով
  • ԲԱյց ով կա ստեղ ավելորդ՞՞՞՞՞՞ (:|
  • Sherlock
   2013-06-27 21:28:37
   դուս եկար ՞
  • ,,,,,,,,,,
   2013-06-27 21:29:15
   ավելորդ մարդ չկա,ա,,,,, :D :D
   • sssooo
    2013-06-27 21:29:53
    ստեղ ավելորդ մարդ չկա
   • Maria
    2013-06-27 21:30:38
    այո (լավ)
   • JokerGirl
    2013-06-27 21:32:10
    համաձայն եմ (բռավո)
  • Սոնա
   2013-06-27 21:30:24
   միակ ավելորդը ստեղ դու ես Արմեն :^)
   • Armen
    2013-06-27 21:34:38
    նախ Սոնա ջան որ ավելորդ ըլնեի փոստի մասին չեի մտածի էտ 1. 2-րդ դու չես որոշում ովա ավելորդ .... թենց չի ժող ջան՞
   • Բայց ով ասեց որ դու ես որոշում...դու կվորոշես Սոնան չի որոշի հա՞՞
   • ,,,,,,,,,,
    2013-06-27 21:35:48
    :D :D մեր երեկույթը մի փչացրեք,,,,,,,,,,,,եկուսդ էլ ճիշտ եք,,,, :D :D :D
   • sssooo
    2013-06-27 21:35:56
    բայց դու էլ չես որոշում ստե ավելորդ կա թե չէ
 • ,,,,,,,,,,
  2013-06-27 21:33:32
  իմ գժերը ուր են՞
  • sssooo
   2013-06-27 21:34:20
   աաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաա ետ աֆտոյի մեջ ենք
   • Maria
    2013-06-27 21:35:06
    ինչ ել սիրունա (խփո)
   • ,,,,,,,,,,
    2013-06-27 21:35:09
    :D :D մյուսները չկաաաաաաննննն :D
   • Maria
    2013-06-27 21:36:03
    Ռիմա մի քիչ դանդաղ քշի սաղ փախան գնացին (դեմք) :D
  • JokerGirl
   2013-06-27 21:35:38
   ստեղ :D :D :D
 • JokerGirl
  2013-06-27 21:36:27
  դե լավ ես ես ավտոյով գնացի պօկ :D :D image
  • Lily.K
   2013-06-27 21:37:20
   :D :D :D ես ինչ թույն վիդեռներ են
  • Maria
   2013-06-27 21:37:30
   պակաաաաաաա :D :D :D
 • Armen
  2013-06-27 21:38:08
  դե ասեեքքք ես որ մասը որոշեցիիիիիիիիիիիի՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞ ասեք ներեղություն խնդրեմ դուս գամ ու սայտս էլ ջնջեմմ ասեք
  • Maria
   2013-06-27 21:39:41
   մենք քեզ բայց բան չասեցինք ուղղակի ասում ես հլը թող ավելորդ մարդիկ դուրս գան,,,,,,մի քիչ սիրուն չի (ծաղիկ)
  • sssooo
   2013-06-27 21:39:42
   հա դե լավ տղենել ըտենց բորբոքվի..................................................... դու որոշեցիր որ ավելորդա կա բայց սխալվեցիր
 • Armen
  2013-06-27 21:38:09
  դե ասեեքքք ես որ մասը որոշեցիիիիիիիիիիիի՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞ ասեք ներեղություն խնդրեմ դուս գամ ու սայտս էլ ջնջեմմ ասեք
  • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
   2013-06-27 21:39:17
   ստեղից ջնջվել չի մինում ցավոք........................ (ծաղիկ) .. (ծաղիկ) ................
  • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
   2013-06-27 21:39:17
   ստեղից ջնջվել չի մինում ցավոք........................ (ծաղիկ) .. (ծաղիկ) ................
  • Lily.K
   2013-06-27 21:44:22
   ինչի եք ուզում ջնջվել, ոչ մեկին չեք խանգարում (ծաղիկ) ում ել խանգարում եք տող ինքը ջնջվի կամ ձեզ չգրի
   • Armen
    2013-06-27 21:50:57
    մերսի մտեծելու համար
 • ,,,,,,,,,,
  2013-06-27 21:42:18
  :D :D :D :D :D :D :D
 • Armen
  2013-06-27 21:43:48
  ես ընթանուր ասեցիիի ես չասեցի ինչ որ մեկին դուրս արի
 • Armen
  2013-06-27 21:50:00
  խի հնարաոր չի՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞
  • չե հնարավոր չի....քո համար եթե կա էտ չի նշանակում որ ընդհանուրի համար էլ կա...իսկ եթե ինչ որ մեկի ներկայությունը ստեղ քեզ տհաճա ընդամենը դուրս արի էսս պոստից առանց ավելորդությունների......
  • Sherlock
   2013-06-27 21:52:39
   ես ինչ ա կատարվմ՞՞՞ լա ավելորդ մարդիկ դուս գան թափով..---- ես չի ասածտ ՞..այսինքն դու ինչ որ ավելորդ բան ես տեսել....ասա սաղս էլ իմանանք...հասկացանք կռուտիտի դարա...եթե զգացել ես որ սխալ ես կարաս ներողություն խնդրես...ըտե ոչ մի վատ բան չկա
   • NARE
    2013-06-27 21:53:49
    հաստատ
   • Armen
    2013-06-27 21:56:13
    դու ինչ մի թաղի կռիվ դարցրիր է ...
   • Sherlock
    2013-06-27 21:57:27
    դու ինչ մի երկարացնում ես բա ՞ բան ունես ինձ ասելու կոնկրետ նամակով գրի
   • NARE
    2013-06-27 21:57:51
    դու ով՞ով ինչ ասել ա ճիշտ ա ասել խոսելու տեղ չունես եթե իհարկե ներողություն չես խնդրում
   • Կարծում եմ ես կռվի գխավոր մեղավորը ու պատճառը դու ես: ............................................Մի խոսքով ԲԱրի գիշեր բոլորին ես գնացի:
   • Armen
    2013-06-27 21:58:43
    հեսա կգրեմ սապսի
   • NARE
    2013-06-27 22:00:42
    |( |( |(
 • Armen
  2013-06-27 21:51:28
  Սոնա ջան ասա է՞
 • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
  2013-06-27 21:52:12
  քնելու ժամնաաաաաաաաաաա,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ավելի լավա գնացեք քնեք,,,քանի կռիվ մռից չի էղել.................................... |( .. |( ... |( .. |( ...................
 • NARE
  2013-06-27 21:53:12
  բայց ով ա ավելորդ ասեք իմանանք :O (:|
  • Maria
   2013-06-27 21:53:47
   ոչ մեկ (ծաղիկ)
   • NARE
    2013-06-27 21:54:23
    բա ինչ ա խոսում՞ (:|
   • Maria
    2013-06-27 21:55:09
    դե մի բանա խոսումա ուշադրություն մի դարցրու
   • NARE
    2013-06-27 21:55:56
    կարողա ինքը իրան նկատի ունի մենք չենք հասկանում (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
   • Maria
    2013-06-27 21:57:10
    կարողաաաաա (ուրախ) (ուրախ)
   • NARE
    2013-06-27 21:58:38
    կարողա չէ հաստատ (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
 • MaSh
  2013-06-27 21:53:27
  ոնց եք ոնց չեք՞ :) :)
  • sssooo
   2013-06-27 21:53:46
   լավ ենք
   • Maria
    2013-06-27 21:55:23
    լավ ենք դու ինչպես ես (ժպիտ)
   • MaSh
    2013-06-27 22:00:48
    ես հոգնած եմ ահավոր նոր երկու ժամա բան ոի գրում պոստ եի սարքում
   • Maria
    2013-06-27 22:02:15
    սարքեցիր (:|
 • Armen
  2013-06-27 22:13:16
  լավ լա բարի գիշերի սաղին փաստորեն ես քոփին էլա փչացել էլի
  • NARE
   2013-06-27 22:14:06
   չես զգում որ ավելորդ բաներ ես խոսում՞
   • Armen
    2013-06-27 22:19:01
    էտ ճիշտնա (լավչեմ)
   • NARE
    2013-06-27 22:20:07
    ասածներտ տեղով սխալ են հլը ճշտից ես խոսում՞
  • sssooo
   2013-06-27 22:14:24
   բարի գիշեր............................ ետ խի որ
   • NARE
    2013-06-27 22:16:05
    ինչը խի՞ (:|
   • sssooo
    2013-06-27 22:16:44
    հա պարզա բայց պետք չեր բորբոքվել ետքան համել քոփին լավնա
   • Armen
    2013-06-28 01:11:37
    Նարե ջան աղյիկ ես քեզ խելոք պահի բալիկ ջան
  • Sherlock
   2013-06-27 22:14:45
   2013-05-20.... :D
   • NARE
    2013-06-27 22:16:30
    ես ինչ ա՞ :O
   • sssooo
    2013-06-27 22:16:59
    մի հատ վերծանի գրածդ
   • JokerGirl
    2013-06-27 22:32:26
    Արամի Քոփիում գրանցվեուԹիվնա վայ
   • NARE
    2013-06-27 22:33:00
    դու ինչ գիտես՞ (:|
   • JokerGirl
    2013-06-28 14:52:39
    մտա նայեցի տեսա (ժպիտ)
 • L.S.H.™
  2013-06-27 22:14:24
  Բարև Ան ջան ոնց ես՞
  • MrUtIk
   2013-06-27 22:15:52
   բարև լավ կյանք ջան դւ՞
   • L.S.H.™
    2013-06-27 22:17:18
    լավ մերսի Անունս մոռացել ես՞
   • MrUtIk
    2013-06-27 22:17:37
    չէ Լիլ ջան :)
   • L.S.H.™
    2013-06-27 22:19:32
    ֆու վախեցա : :) ուրիշ ինչ կա չկա
   • MrUtIk
    2013-06-27 22:19:54
    գնում եմ ԼԻԼ ՋԱՆ
   • L.S.H.™
    2013-06-27 22:20:52
    ուր՞՞ (:|
   • MrUtIk
    2013-06-27 22:21:21
    Ռուսաստան
   • L.S.H.™
    2013-06-27 22:22:34
    խի՞՞
   • MrUtIk
    2013-06-27 22:23:11
    հանգստանամ
   • L.S.H.™
    2013-06-27 22:23:56
    եսել իմացա ընդմիշտ
   • MrUtIk
    2013-06-27 22:24:22
    չէ հա :) :) :) :)
 • MrUtIk
  2013-06-27 22:17:10
  Վայյյյյյյյյյ ես խիեմ մենակ՞ (:| (:| (:| (:|
  • sssooo
   2013-06-27 22:17:35
   Անուշ հետտեմ
   • MrUtIk
    2013-06-27 22:19:37
    ուխխխխխխխխխխխխխ լավա շատ
   • sssooo
    2013-06-27 22:20:13
    (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա)
   • MrUtIk
    2013-06-27 22:21:11
    (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
   • Maria
    2013-06-27 22:21:32
    ԵՍ էԼԼԼԼԼԼԼ (ուռա)
   • MrUtIk
    2013-06-27 22:22:59
    շատ լավա
 • ես էլ միացա ձեզ (ժպիտ)
  • MrUtIk
   2013-06-27 22:23:23
   ապի լավ արեցիր :)
   • Maria
    2013-06-27 22:24:25
    ՈՆՑ ԵՄ ՍԻՐՈՒՄ ՈՐ ԱՍՈՒՄ ԵՍ ԱՊԻ (ժպիտ)
   • MrUtIk
    2013-06-27 22:24:50
    ես ե լ եմ գժվում :) :) :) :) բա որ ձենս լսես տենց (լավ) (լավ) (լավ)
   • Maria
    2013-06-27 22:26:10
    ՀՍՏԱՏ ՓՈՔՐ ԵՐԵԽՈՒ ՁԵՆԱ ՉԷԷԷ (ժպիտ)
   • MrUtIk
    2013-06-27 22:26:28
    հա բա :) :) :)
   • Maria
    2013-06-27 22:28:23
    իսկ դու քանի տարեկան ես (ծաղիկ)
   • MrUtIk
    2013-06-27 22:29:21
    14 Սոն ջա ն դու՞
   • Maria
    2013-06-27 22:30:10
    իիիիի :( ես Սոնան չեեեեեմ
   • MrUtIk
    2013-06-27 22:30:42
    կներեք Մար ջան դու ինչքանես՞
   • Maria
    2013-06-27 22:32:34
    ոչինչ Ան ջաաան (ժպիտ) ԵՍ 15
   • MrUtIk
    2013-06-27 22:33:12
    ահաաաաաաաա պարզաաաաա
  • Maria
   2013-06-27 22:23:34
   (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • բարի երեկո գիժ ժողովրդին :D
 • MrUtIk
  2013-06-27 22:34:10
  ԵՐԵԽԵՔ ՉԵՄ ՓԱԿԵԼՈՒ ՊՈՍՏՍ (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • Maria
   2013-06-27 22:36:34
   Խի ուզում էիր փակեիրր :@
   • MrUtIk
    2013-06-27 22:37:10
    չէչէչէչէ Մար ջան (:| (:| (:|
   • Maria
    2013-06-27 22:37:47
    :) :) :) :) :) :) :) (ծաղիկ)
   • MrUtIk
    2013-06-27 22:38:13
    արդեն վախեցա քեզանից :) :) :) լավ հելա ես կերեվամ հետո
   • Maria
    2013-06-27 22:41:31
    պակաաաաաաաաաաաա (ծաղիկ)
 • Astghik
  2013-06-28 07:19:21
  վերջինը շատ լավն էր տուզիկ :D :D :D :D
  • MrUtIk
   2013-06-28 11:04:32
   :) :) :) :) :) մերսի Աստղ ջան
 • Maria
  2013-06-28 12:13:39
  (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • (L)...(A)...♥```
  2013-06-28 12:32:59
  հավաքվելեմնք :D :D
 • Ekatirin(puchik)
  2013-11-12 08:39:18
  ուխ (խփո) չեմ ալարել սախխ քոմերը կարդացել եմ :D :D :D
  • 2013-11-12 08:42:35
   դու կարդացիր ես էլ հիշեցի (գինի) :D
   • Մարի
    2014-01-26 16:38:29
    եսել եմ սաաաղ կարդացել :)
 • Մարի
  2013-12-01 18:30:54
  .
 • Մարի
  2014-01-26 16:29:46
  (լուսնաքայլ)
 • ինչ ուրախ ժամանակնոր եյիին (ուռա)