Copy SMS

 • Lucifer =)
  2013-07-02 18:57:36
  հետտաքրքիրա
 • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
  2013-07-02 18:59:36
  (լավ) (լավ)
 • NARE
  2013-07-02 19:03:58
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) վերջներ
 • ❣Maria H❣
  2013-07-02 19:04:00
  :O :O :O :O :O :O :O (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ)
 • Սուսաննա♥
  2013-07-02 19:46:55
  mi qani ban moraceles gres,oրինակ ինչիցա սարգած....փաստորեն մենակ ես չեմ ես նյութը սարգել
  • Яна
   2013-07-02 21:50:06
   դե ոչ մի սայտում չգտա :)
 • sssooo
  2013-07-02 20:22:30
  եղելա նման գրառում
  • Яна
   2013-07-02 21:50:18
   հա՞՞բա ոնց փագեմ՞
 • Machok
  2013-07-02 20:31:53
  չեմ հավատում որ քանդակներա :O :O :O :O :O
 • (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ)
 • ♥....Wild Candy....
  2013-07-04 13:34:42
  :O :O :O :O :O (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • Knarik
  2013-07-09 21:23:49
  Լավն ենն (լավ) (լավ)
 • Smile ♥
  2013-07-09 21:24:22
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)