Copy SMS

Փորձի'ր քեզ (հոգեբանական թեստ)

Փորձի'ր քեզ (հոգեբանական թեստ) - թեստ, մարդ


Զայրույթ  կարող են տեսնել մարդիկ, ովքեր հակված են ագրեսիվության և դաժանության: 

Զարմանք  մարդիկ են, ովքեր լավ գիտեն, թե ինչ են ցանկանում և ինչպես հասնեն ցանկացածին: 

Տխրություն  տեսնում են մարդիկ, ովքեր հակում ունեն նյարդային համակարգի տատանումների: 

Չեք տեսնում էմոցիաներ – Ձեզ մոտ այժմ էմոցիոնալ կրիզիս է:

 • Lucifer =)
  2013-07-02 16:23:00
  Տխրություն – տեսնում են մարդիկ, ովքեր հակում ունեն նյարդային համակարգի տատանումների: ...օհ...
 • 2013-07-02 16:24:52
  Տխրություն  տեսնում են մարդիկ, ովքեր հակում ունեն նյարդային համակարգի տատանումների
 • PoNcHoNa
  2013-07-02 16:25:43
  եսելեյ տխրություն ընտրե
 • Meri♥
  2013-07-02 16:26:27
  Տխրություն :)
 • KuKu
  2013-07-02 16:27:28
  տխրություն O:)
 • փաստորեն մենակ ես չեմ որ տխրությյունն եմ ընտրել (ծաղիկ)
 • Knarik
  2013-07-02 16:40:03
  Չջոկի սրա իմաստը :D
 • Normal is boring ∞
  2013-07-02 16:53:45
  այ քեզ բան,ես բոլոր նկարագրած բնավորությունները ունեմ՞ (:| :D
  • Knarik
   2013-07-02 17:00:22
   Ես էլ,դրա համար չեմ ջոկում իմաստը (:| :D :D
   • Normal is boring ∞
    2013-07-02 17:13:36
    դե մեր նման դեբիլնրը սենց բաները դժվար հասկանան (ծաղիկ) :D
   • Knarik
    2013-07-02 17:26:33
    Աղչի գոնե մեջդ պահեիր |( :D
   • Normal is boring ∞
    2013-07-02 17:30:37
    չէ,թող հանրությունը իմանա :D
   • Knarik
    2013-07-02 18:35:05
    Հա լավ,քոնը գիտեին ,հերիքա,իմը չբաձրաձայնեիր գոնե (պաղպաղակ) :D :D
   • Normal is boring ∞
    2013-07-17 12:33:51
    չէ,ես նախանձ տիպ եմ (պաղպաղակ) :D
 • ..Ꭿ..S..T
  2013-07-02 17:04:58
  Տխրություն տեսնում են մարդիկ, ովքեր հակում ունեն նյարդային համակարգի տատանումների: (ուրախ)
 • NARE
  2013-07-02 17:05:12
  Չեք տեսնում էմոցիաներ – Ձեզ մոտ այժմ էմոցիոնալ կրիզիս է: (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
 • Kima♥
  2013-07-02 17:43:55
  Տխրություն տեսնում են մարդիկ, ովքեր հակում ունեն նյարդային համակարգի տատանումների
 • Տխրություն տեսնում են մարդիկ, ովքեր հակում ունեն նյարդային համակարգի տատանումների: :) :D
 • ԵՐԵԽԵՔ ՋԱՆ ԵՍ ՆՅՈւԹԸ ՆՈՐ ՍՏԱՏՈւՍՉԿԱՅՈւՄ ԵԼ ՏԵՍԱ , ԲԱՅՑ ԱԶՆԻՎ ԽՈՍՔ ԸՆԴԵՂԻՑ ՔՈՓԻ ՉԵՄ ԱՐԵԼ, ՍԱ ԵՍ ՖԵՅՍԲՈ^ԿՈ^Մ ԵՄ ՏԵՍԵԼ
 • sssooo
  2013-07-02 20:15:50
  Զարմանք մարդիկ են, ովքեր լավ գիտեն, թե ինչ են ցանկանում և ինչպես հասնեն ցանկացածին: (ուռա)
 • LIKA DAVTYAN
  2013-11-14 01:52:18
  :'( :'( Տխրություն տեսնում են մարդիկ, ովքեր հակում ունեն նյարդային համակարգի տատանումների: : (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)