Copy SMS

Վարդավառ

Վարդավառ - Պայծառակերպություն , Վարդավառ , Հրավառ , Կրակավառ,


Վարդավառը  կամ Հիսուս Քրիստոսի Պայծառակերպությունը Հայ Առաքելական եկեղեցու հինգ տաղավար տոներից է: Տոնը նշվում է Սբ. Զատիկից  98օր հետո հունիսի 28ից օգոստոսի1 ընկած ժամանակահատվածում: Տոնի պատմությունը գալիս է դեռևս հեթանոսական ժամանակներից: Հնում Վարդավառը կապում էին հայկական դիցարանի' ջրի,սիրո,պտղաբերության և գեղեցկության աստվածուհի Աստղիկի հետ: Վարդավառի տոնը նշվում էր ժողովրդական մեծ հանդիսություներով:Աստղիկին վարդեր էին նվիրում,աղավնիներ բաց թողնում և միմյանց վրա ջուր ցողում:Ջուր ցողելու սովորությունը պահպանվել է նաև մեր օրերում:


Վարդավառ - Պայծառակերպություն , Վարդավառ , Հրավառ , Կրակավառ,Պայծառակերպության մասին վկայում են Մատթևոս, Մարկոս և Ղուկաս ավետարանիչները:...Եվ նրա դեմքը փայլեց ինչպես արեգակը, և նրա զգեստները դարձան ինչպես լույսը:Եվ հանկարծ երևացին Մովսեսն ու Եղիան, որ խոսում էին նրա հետ: Պետրոսը ասաց. - Տեր լավ է , որ մենքն այստեղ ենք, եթե կկամենաս երեք տաղավարներ շինենք. մեկը' քեզ համար, մեկը' Մովսեսի, մեկն էլ Եղիայի: Եվ մինչ նա խոսում էր մի ամպ նրանց հովանի եղավ, ամպից մի ձայն եկավ.. Նա է իմ սիրելի որդին, որին հավանեցի, նրան լսեցեք,,,:Երբ աշակերտներն այս լսեցին երեսի վրա ընկան և սաստիկ վախեցան,,,,,,ապա նրանց մոտեցավ Հիսուսն ասելով,ոտքի ելեք և մի վախեցեք,,,,


Վարդավառ - Պայծառակերպություն , Վարդավառ , Հրավառ , Կրակավառ,Ըստ որոշ մասնագետների Վարդավառ բառը բաղկացած է պարսկերեն ,վարդ, որը նշանակում է ջուր և ,վառ, որը նշանակում է սրսկել,,արմատներից,,,,,,Մյուսների կարծիքով նշանակում է ,կրակավառ, կամ ,հրավառ,....Նման բացատրության հիմք է հանդիսանում այն իրողությունը որ հուլիս ամսին արևը կիզում է ,,,,և մարդիկ այդ կերպ Աստծուց ջուր են խնդրում,,,,

Վարդավառ - Պայծառակերպություն , Վարդավառ , Հրավառ , Կրակավառ, Կետադրական և մյուս սխալների համար կներեք,,,,,,,,,,,,,,,