Copy SMS

Ձեզ.....

Ձեզ..... - բարև,ուրախ եմ, լավ?

Բարև ձեզ..... Այսորվա պոստս նվիրում եմ ընկերներիս ......Ես ձեզ շատ եմ սիրում...


Ձեզ..... - բարև,ուրախ եմ, լավ?Mash ԷԼ ՉԱՍԵՄ ԻՉՔԱՆ ԵՄ ՔԵԶ ՍԻՐՈՒՄ:♥♥♥♥♥♥♥


Ձեզ..... - բարև,ուրախ եմ, լավ?Լիլ ջանննն քեզ շատ շնորհակալ եմ:Ինձ ամեն ինչում օգնում ես:♥♥♥


Ձեզ..... - բարև,ուրախ եմ, լավ?Քիս էլ չասեմ : Հա իչքան ել նեղվես իմացի ես միշտ կօգնեմ:Մուահհհհ


Ձեզ..... - բարև,ուրախ եմ, լավ?Անս (հենց նույն Մռութիկը ) ին Լավ սովորող քուրիկ քեզ շատ եմ սիրում ու գիտեմ մի օր քեզ տեսնելու եմ:


Ձեզ..... - բարև,ուրախ եմ, լավ?Նատ ճիշտ ա չգիտեմ ուր ես կորել բայց իմացի որ միշտքեզ շատ սիրում եմ ու կարոտում:


Ձեզ..... - բարև,ուրախ եմ, լավ?Միշտ իմացեք ընկերությունից լավ բան չկա աշխարհում:ԵՎ շնորհակել եմ քեզ քոպի որ ինձ սենց ընկերներ տվեցիր:!♥♥♥♥

13

14

1407

 • ՎԱՐԴ
  2013-07-06 17:10:35
  իհարկե :)
 • MrUtIk
  2013-07-06 18:52:37
  Անս (հենց նույն Մռութիկը ) ին Լավ սովորող քուրիկ քեզ շատ եմ սիրում ու գիտեմ մի օր քեզ տեսնելու եմ:...վույ ուտեմ մռութդ (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • miley-smiley
  2013-07-07 13:12:57
  (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) մի օր էլ չենք բարիշի :P :P :P :P :P
  • L.S.H.™
   2013-07-07 14:54:55
   կբարիշենք (ծաղիկ)
   • miley-smiley
    2013-07-10 21:41:12
    ասեցի չէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէ (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
   • L.S.H.™
    2013-07-11 20:08:23
    ասեցի հա
   • miley-smiley
    2013-07-11 21:29:54
    ձենտ :@ :@ :@
   • L.S.H.™
    2013-07-15 17:05:32
    :'( :'( :'( :'(
   • miley-smiley
    2013-07-15 21:39:41
    :P :P :P :P :P :P
   • L.S.H.™
    2013-07-18 08:53:22
    :'( :'( :'( :'( :'(
   • forever HUNGRY :D
    2013-10-24 09:37:25
    (դեմք) (դեմք) (դեմք)
 • ապրես ճիշտ ես ասում <Միշտ իմացեք ընկերությունից լավ բան չկա աշխարհում:ԵՎ շնորհակել եմ քեզ քոպի որ ինձ սենց ընկերներ տվեցիր:!♥♥♥♥>