Copy SMS

<<Տեսահոլովակ>>

<<Տեսահոլովակ>> - նոր, տեսահոլովակ, նոր,


Բարև քոփիփեյստցիներ ջան..Ոնց եք?Կարոտել էի ձեզ 1000 տարի է չէի մտել..ՈՒզում եմ ներկայացնել մի տեսահոլովակ,որն ինձ դուր չի եկել,բառերի վրա շատ եմ ծիծաղացել..Ուզում եմ լսել ձեր կարծիքը...

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Hty9mj1DHD8

6

38

1342