Copy SMS

 • KuKu
  2013-07-08 15:56:13
  ապրեսսսսսսսս (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • Mer..
  2013-07-08 15:56:29
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • Շնորհավոր առաջին գրառումդ:
 • ...mariam...
  2013-07-08 15:57:22
  Հետաքրքիր էր (բռավո) (բռավո)
 • AshNaAa ♥ BTR
  2013-07-08 15:58:47
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
  • ✵ A R M Ǝ N ✵
   2013-07-08 16:19:16
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Normal is boring ∞
  2013-07-08 16:01:24
  Պարզապես կարդացեք... - Խոսքեր, Մտքեր, Կարծիքներ, Ճշմարտությունքնած ժամանակ էլ
 • Ռիմա
  2013-07-08 16:20:54
  շաաաաաաաաաաատ լավն էին,,,,,,,,,,,ապրես,,,,,,,,,,, (ծաղիկ) (ծաղիկ)
  • ✵ A R M Ǝ N ✵
   2013-07-08 16:22:50
   Շաաաաաաաաաաաատ Շնորակալ եմ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • Ռիմա
    2013-07-08 16:24:37
    Խնդրեմ,,,,,,,,,,,,, :) :) :D
   • ✵ A R M Ǝ N ✵
    2013-07-08 16:26:12
    ;) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
   • Ռիմա
    2013-07-08 16:30:26
    :D :D :D
   • ✵ A R M Ǝ N ✵
    2013-07-08 20:40:39
    :D :D :D :D :D :D
 • ✔ℒყυdA ✔copypaste.am✔
  2013-07-08 16:23:41
  (լավ) (լավ) (լավ)
 • MAYA
  2013-07-08 16:54:18
  http://www.copypaste.am/wp-content/uploads/2013/07/366171_----_demotivators_ru-606x400.jpg (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • ✵ A R M Ǝ N ✵
   2013-07-08 20:39:57
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Ռիմա
  2013-07-08 17:08:37
  Երեխեք,,,են<<Թիթեռների կրկեսւ>> ում պոստն էր՞՞՞՞՞՞՞՞՞
 • Checeller
  2013-07-08 20:43:39
  ...միշտ էլ տենցա..ու էտ հաղթանակն ամենահաճելինա
  • ✵ A R M Ǝ N ✵
   2013-07-08 22:12:09
   դե բոլորիս համար ել հախթանակը հաճելիա (լավ) (լավ)
   • Checeller
    2013-07-16 19:47:52
    երկար տանջանքների միջոցով ձեռք բերածն առավել հաճելիա քան ուղղակի հաղթանակը
   • ✵ A R M Ǝ N ✵
    2013-07-16 21:36:31
    ճիշտ ես O:) O:) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
  2013-07-16 19:16:41
  յա ես ոնցա չեմ տեսել ...... (ծաղիկ) ...... (բռավո) ........ (բռավո) ................... (լավ) ............
  • ✵ A R M Ǝ N ✵
   2013-07-16 21:36:46
   չգիտեմ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
 • 2013-07-16 19:46:44
  ապրես Արմ ջան ,,շատ լավն էր ,, չէի տեսել.......... (լավ) .... (բռավո) ... (բռավո) ............. (լավ) .. (լավ) ... (լավ) .............. (ծաղիկ) ... (ծաղիկ) ... (ծաղիկ) ...... (բռավո) ... (բռավո) ............... (լավ) ... (լավ) ... (լավ) ... (լավ) ................ O:) ... O:) ................................. (բռավո) ... (բռավո) ............ (լավ) ... (լավ) ... (լավ) ............
 • 2013-07-16 19:46:44
  ապրես Արմ ջան ,,շատ լավն էր ,, չէի տեսել.......... (լավ) .... (բռավո) ... (բռավո) ............. (լավ) .. (լավ) ... (լավ) .............. (ծաղիկ) ... (ծաղիկ) ... (ծաղիկ) ...... (բռավո) ... (բռավո) ............... (լավ) ... (լավ) ... (լավ) ... (լավ) ................ O:) ... O:) ................................. (բռավո) ... (բռավո) ............ (լավ) ... (լավ) ... (լավ) ............
 • 2013-07-16 19:46:53
  ապրես Արմ ջան ,,շատ լավն էր ,, չէի տեսել.......... (լավ) .... (բռավո) ... (բռավո) ............. (լավ) .. (լավ) ... (լավ) .............. (ծաղիկ) ... (ծաղիկ) ... (ծաղիկ) ...... (բռավո) ... (բռավո) ............... (լավ) ... (լավ) ... (լավ) ... (լավ) ................ O:) ... O:) ................................. (բռավո) ... (բռավո) ............ (լավ) ... (լավ) ... (լավ) ............
  • ✵ A R M Ǝ N ✵
   2013-07-16 21:39:01
   Դու ել ապրես,,, դե լավա, լավ է ուշ քան երփեկ, O:) (գինի) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • 2013-07-17 19:57:57
    հա (ուրախ) (ուրախ) ..... չգիտեի որ դու էլ գրառում ունես արաշ,,են օրը որ ասեցիր տենց քեզ գտա ու նայեցի... (ծաղիկ)
   • ✵ A R M Ǝ N ✵
    2013-07-17 23:01:14
    ապրես վոր գտար ու կարդացիր, (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • Dzer Pston
    2013-08-19 17:27:03
    ապրեմ ապրեմ,,,,,,,,,, ]:) ]:) ,,,,,,,, բայց դու էլ,,,,,,, :)
   • ✵ A R M Ǝ N ✵
    2013-08-19 18:41:25
    ես ել ապրեմ ]:) ]:) ]:)
 • Sargsyan (Veteran :D ) ....
  2013-07-31 13:03:49
  Ատում են միայն նրանք,ովքեր սիրված չեն,իսկ ես չեմ ատում ոչմեկին ...... O:)
  • ✵ A R M Ǝ N ✵
   2013-07-31 14:16:39
   ուրեմն հաջողակ մարդ եք (ծաղիկ) :) :) (ծաղիկ) (ծաղիկ) ]:) ]:)
   • Arpy ...
    2013-08-19 18:42:32
    Էլիզզզզզզզ ինձ հիշում ես՞՞՞ R.P. ???????????? (ժպիտ)
 • Mari
  2013-08-19 18:37:51
  Կյանքը անարդար է, հաշտվե ք դրա հետ----- (լավ) ------ապրես----շատ ճիշտ խոսքեր էին
 • im sorry ( Kima♥ )
  2013-08-19 18:41:55
  շատ լավներ ապրես (լավ)
 • ✵ A R M Ǝ N ✵
  2013-08-19 18:42:21
  մերսի (ծաղիկ) , բայց իմ մտքերը չեն (լավ)
  • im sorry ( Kima♥ )
   2013-08-19 18:43:14
   կարևոր չի ինձ շատ դուր եկավ (ծաղիկ)
 • ✵ A R M Ǝ N ✵
  2013-08-19 18:44:03
  ապրես (ծաղիկ) (ծաղիկ) ;)
  • im sorry ( Kima♥ )
   2013-08-19 18:44:31
   սեղմի պատասխանել նոր գրի լավ՞ :)
   • ✵ A R M Ǝ N ✵
    2013-08-19 18:45:32
    լավ :) (լավ)
   • im sorry ( Kima♥ )
    2013-08-19 18:46:49
    ահա ետի ուրիշ բան ..նորեկ ես :)
   • ✵ A R M Ǝ N ✵
    2013-08-19 18:49:52
    չէ ես ես կայքին շուտվանից եմ հետեվում, ուղակի ընկերներիցս մեկը հրավիրեց գրանցվել ես ել գրանցվամ, տենց բայց պոստեր չեմ պատրաստում :)
   • im sorry ( Kima♥ )
    2013-08-19 18:50:55
    ինչի՞ :)
   • ✵ A R M Ǝ N ✵
    2013-08-19 18:53:24
    Չգիտեմ ուղակի հետաքրքիր մտքեր չեմ գտնում համ ել ժամանակս չի հերիքում , բայց ես վերչում մի նոր պոստի վրա եմ աշխատում պատրաստ լինի կտեղադրեմ :) :)
 • im sorry ( Kima♥ )
  2013-08-19 18:54:11
  դե լավ
 • Resurrección∞
  2013-08-19 18:56:30
  (լավ) (լավ) (լավ)
 • Lilit♥♥♥
  2013-08-19 18:56:38
  (լավ) (բռավո)
 • Resurrección∞
  2013-08-19 18:57:52
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) ճիշտաաա
 • Arpy ...
  2013-08-19 19:01:30
  խելացի մտքեր էին (բռավո) (բռավո) (ծաղիկ)
 • ապրեսսսս,,,, ահտ լավն ե գրառումդդդդդ,,,,, http://www.copypaste.am/wp-content/uploads/2013/07/897144_---_demotivators_ru-606.jpg (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա)
  • ✵ A R M Ǝ N ✵
   2013-08-19 19:06:42
   շատ մերսի (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • օյյ,,, հլը արածս սխալները,, կներես պատահական է եղել,,,, (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա)
   • ✵ A R M Ǝ N ✵
    2013-08-19 19:16:30
    ոչինչ ես ետպես ել հասկացա :) :) ես ել եմ մեկ մեկ սխալվում (լավ)
 • Checeller
  2013-08-19 19:07:29
  չեմ հիշում էս պոստին քոմենթ թողել էի թե չէ...բայց լավնա
  • ✵ A R M Ǝ N ✵
   2013-08-19 19:10:17
   ձեր կարծիքը շատ մեծ նշանակություն ունի իմ համար շատ մերսի (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • Checeller
    2013-08-19 19:13:16
    շատ հաճելի է "կարդալ որ իմ կարծիքը կարևոր է ...շնորհակալություն
   • ✵ A R M Ǝ N ✵
    2013-08-19 19:16:53
    խնդրեմ O:) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Mariam♥♥♥
  2013-08-24 20:49:14
  (լավ) (բռավո) (լավ) (բռավո) (լավ) (բռավո) (լավ) (բռավո) (լավ) (բռավո) (լավ) (բռավո) (լավ) (բռավո) (լավ) (բռավո) (լավ) (բռավո) (լավ) (բռավո) (լավ) (բռավո) (լավ) (բռավո) (լավ) (բռավո) (լավ) (բռավո) (լավ) (բռավո) (լավ) (բռավո) (լավ) (բռավո) (լավ) (բռավո) (լավ) (բռավո) (լավ) (բռավո) (լավ) (բռավո) (լավ) (բռավո) (լավ) (բռավո) (լավ) (բռավո) (լավ) (բռավո) (լավ) (բռավո) (լավ) (բռավո) (լավ) (բռավո) (լավ) (բռավո) (լավ) (բռավո) (լավ) (բռավո) (լավ) (բռավո) (լավ) (բռավո) (լավ) (բռավո) (լավ) (բռավո) (լավ) (բռավո) (լավ) (բռավո) (լավ) (բռավո) (լավ) (բռավո) (լավ) (բռավո) (լավ) (բռավո) (լավ) (բռավո) (լավ) (բռավո) (լավ) (բռավո) (լավ) (բռավո) (լավ) (բռավո) (լավ) (բռավո) (լավ) (բռավո) (լավ) (բռավո) (լավ) (բռավո) (լավ) (բռավո) (լավ) (բռավո) (լավ) (բռավո) (լավ) (բռավո) (լավ) (բռավո) (լավ) (բռավո) (լավ) (բռավո) (լավ) (բռավո) (լավ) (բռավո) (լավ) (բռավո)
 • Love Fire
  2013-08-24 21:50:33
  (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • Voch Heto, Voch Hima
  2013-10-11 03:08:19
  (լավ) (լավ)
 • ❣Maria H❣
  2013-12-01 22:16:42
  (լավ) (լավ) հետքրքիր եր