Copy SMS

 • ՄԱՐԻA
  2013-07-11 11:47:03
  (ծաղիկ) (ծաղիկ)
  • SARA
   2013-07-11 13:48:07
   (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Normal is boring ∞
  2013-07-11 11:48:58
  Կոմիքս+ - նկարներ, նկարներ, նկարներ, նկարներ (ուրախ) ծանոթ աաաա (ուրախ)
  • եդ հեչ բա որ զանգում են խոսում խոսում ես,տնեցիք ասում են ով էր..ասում ես եսիմմ
   • Normal is boring ∞
    2013-07-11 12:14:05
    ես տանը հեռախոս չեմ վերցնում :D
   • դուտըըը :P ես մի օևր ձեր տուն կզանգեմմ :D
   • Normal is boring ∞
    2013-07-11 12:17:19
    նախ դուտը չէ,սուտը,երկրորդն էլ էլի խոսքերս վերցնում եք :@ :@ :@ չես կարա (ուրախ)
   • (:| կոնկրետ ո՞րն էր քո խոսքը :D ես ձեր համարը դեռ կիմանամ
   • Normal is boring ∞
    2013-07-11 12:23:23
    էտ ես եմ ասւոմ սուտըըըըը :P :D Վարդան Պետրոսյանին նախագահական գահին կտենաս,ինձ զանգելուց քեզ չես տենա (ուրախ)
   • ես որ ասում էի սուտը,դու դեռ ձեր հեռախոսի զանգերին էիր պատասխանում :D :D արի գռազ գանք (ուրախ)
   • Normal is boring ∞
    2013-07-11 12:26:06
    Նելլ O:) O:) որ քեզ ասւոմ են դու շատ պնդաճակատն ես,նեղանում ես՞ O:) :D :D
   • չեմ նեղանում ;) պնդաճակատությունը լավ բան ա (ուրախ)
   • Normal is boring ∞
    2013-07-11 12:27:41
    դե ես ասում եմ O:) չնայած նեղանայիր էլ ասելու էի O:) :D նայած երբ :)
   • տեսար որ դու էլ ես պնդաճակատ :D դե լավ չասեցի լրիվ չորկող եմ
   • Normal is boring ∞
    2013-07-11 12:29:18
    չէ,ես ուղղակի ինչ մտածում ,ասւոմ եմ,կամ անում եմ O:) :D
   • դե որ պնդաճակատ չլինեիր,գոնե մի քիչ չէիր ասի O:)
   • Normal is boring ∞
    2013-07-11 12:31:08
    ուզւոմ ես հակառակվես՞ O:) լավ,համաձայն եմ,բոյ բեզ պռվիլ O:) :D
   • դավայ...գոտկատեղից ներքև չկա (ուրախ) :D
   • Normal is boring ∞
    2013-07-11 12:33:19
    ուղիղ եթեր ա ՀընԳեր ջան :@ :D
   • լավ լավ...եդ ով ա մեր կոմենտները հավես անելու կարդա :D
   • Normal is boring ∞
    2013-07-11 12:37:16
    ես O:) :D ԵՍ O:) ԵՍ O:) ԵՍ :D երկրպագիր ինձ O:) :D
   • հո Ավետ Բարսեղյանը չես :D :D Ավետըըը Բարրրսսեեղյաննն...Ավետտ Բարսեղյանըըը (ուրախ)
   • Normal is boring ∞
    2013-07-11 12:40:03
    չէ,Ավետ Բարսեղյանը 2 աստիճան ներքև ա O:) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
   • թոուււււ....ինքնասիրահարվածի մեկը |( :D
   • Normal is boring ∞
    2013-07-11 12:41:59
    http://youtu.be/dA_t6LEHMxg?t=45s
   • :D :D են առաջի ծաղրածուն դու՞ ես
   • 01020300
    2013-07-11 12:45:36
    չէ,էտ դու ես :D :D
   • ա տի կտո տակոյ (:| Ան՞ :^)
   • 01020300
    2013-07-11 12:47:53
    ես եմ,ես (ուրախ) մի վատացի (ուրախ) ուղղակի Արևին սխալ բան ուղարկեցի,նամակը փակվեց,ստեղով եմ խոսւոմ (ուրախ) սպասի քեզ ֆավ սարքեմ ուրախացի
   • դե ասեցի էլի Ա՞Ն :D (պաղպաղակ) սարքի (ես են պնդաճակատի մոմենտն ա) :D
   • 01020300
    2013-07-11 12:52:11
    հօնեցի էն հին պրոֆիլիցս,հիմա 2 հատ ունեմ,ջան (ուռա) :D
   • առաջին բառը՞...հանեցի՞
   • 01020300
    2013-07-11 13:01:59
    դրանից (ծաղիկ) :D
   • տեսար...մոզգ եմ :D
   • Normal is boring ∞
    2013-07-11 13:03:30
    չէ,պռոստը սովոր ես (ուրախ)
   • |( եդ ասա...տես մի լավ բան կսովորե՞մ :D
   • 01020300
    2013-07-11 13:05:34
    սովորել ես լիքը O:) :D
   • լավ..չեմ հերքում
   • 01020300
    2013-07-11 13:44:28
    էս ով ինձ հիշեց՞ :O :D
   • Ավեետտտտ Բարրսեեղղյաաննըըըըը :D
   • 01020300
    2013-07-11 13:45:32
    խոնարհվիր,ստրոի՛կ O:) :D
   • 01020300
    2013-07-11 13:45:42
    սորրի,ստրու՛կ
   • ես Ավեետտնն եմ բարսեզյանն...այդ իսկ պատճառով չեմ ներում :P :D
   • 01020300
    2013-07-11 13:47:26
    ես Էլ Աննան եմ ;) չեմ ասի ինչյան ;) :D ու զուտ քաղաքավարությունից ելնելով ասացի :D
   • Checeller
    2013-07-11 13:48:22
    օհ...էս հլը էտ պրոֆիլով ես՞ (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) վայ աման...
   • :D :D ես գիտեմ ինչյան ես :P
   • 01020300
    2013-07-11 13:49:32
    Արև-Արև (ուրախ) նենցա դւոսր եկել (ուրախ) սենց հավես ա (ուրախ) սրանով կգրեմ,կիմանան ուրիշն ա,հետո նրանով կպատասխանեմ,կասեն էս ինչի մեջ ընկավ,ու կընկնեն տվայտանքների մեջ (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
   • Normal is boring ∞
    2013-07-11 13:50:19
    ձայնդ,բազուկ :@ :D
   • եդ ում էիր ասու՞մ (:|
   • Normal is boring ∞
    2013-07-11 13:51:38
    քեզ (ծաղիկ) (ուրախ)
   • լռիր, դամբուլ... (ոչոչ) :D լունածիկ :D
   • Checeller
    2013-07-11 13:55:01
    մեռաա (ուրախ) լավ միտքա....
   • 01020300
    2013-07-11 13:55:25
    լունածիկը էտ լուսնոտնա (ուրախ) երևի (ուրախ) հաստատ (ուրախ) կամ էլ չգիտեմ (ուրախ) բայց մոտավոր
   • 01020300
    2013-07-11 13:56:24
    բա Արև (ուրախ) երևակայությանդ որ զոռ տաս,մի տենց բան կմտածես (ուրախ) եկեք հոգեբանի խաղը խաղանք,ես ու Արևը էտ սիրում ենք (ուրախ)
   • եկեք...դե խաղացեք :D
   • 01020300
    2013-07-11 13:59:21
    ես Մարիա Սթեյթն եմ (ծաղիկ) մինչև հոգեբանի մոտ գալը ես կացինս վերցնում էի,ու խելագարի պես հարձակվում մարդկանց վրա (ծաղիկ) հիմա ես հոգեբանի խորհրդով այդ ամենը անում եմ մուրճով (ծաղիկ) ծափ-ծափ-ծափ (բռավո) :D
   • Checeller
    2013-07-11 14:00:25
    վաաաաաաաայյյյյյյյյյյյ Ան հիշում ես՞՞՞՞՞՞ (ուրախ) (ուրախ) ԵՍ Մեթյու Սմիթն եմ (ուրախ)
   • 01020300
    2013-07-11 14:01:31
    բա էն մեկը,որ վերջում յանի չէիր հասկացել (ուրախ) չեմ էլ հիշում ինչ էի ասել (ուրախ)
   • Checeller
    2013-07-11 14:03:50
    ջնջել եմ արդեն սաղ...չենք կարա նայենք (ուրախ)
   • 01020300
    2013-07-11 14:05:12
    եսհեսա կհիշեմ (ուրախ) հիշաաաա (ուրախ) ես Անդրեա Ուիլթն եմ (ուրախ) մեկ ուրիշ ձայն ասւոմ է -բժիշկ,էս խի չի խոսւոմ (ուրախ) բժիշկը-սուս,էսքանը հազիվ եմ սովորացրել (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) ես չէի հավատում,որ էտ ես եմ գրել (ուրախ) լրջից խնդացել եմ
   • Checeller
    2013-07-11 14:11:39
    մեռա (ուրախ)
   • 01020300
    2013-07-11 14:12:07
    նենց ես ասւոմ,ոնց որ առաջին անգամ կարդացիր (ուրախ)
   • Checeller
    2013-07-11 14:13:49
    չէ ուղղակի էն ամանակ չէի հասկացել (ուրախ)
   • 01020300
    2013-07-11 14:14:59
    դե ես ՋոԳող տիպ եմ էլի,դրա համար հանգամանալից բացատրեցի էս անգամ որը ով ա ասւոմ (ուրախ)
   • Checeller
    2013-07-11 14:15:52
    արի ճակատդ պաչեմ (ուրախ)
   • 01020300
    2013-07-11 14:18:15
    քո նման կասեմ (ուրախ) չէ,բակտերիաներդ քեզ պահի (ուրախ)
 • ❣Maria H❣
  2013-07-11 11:49:38
  :D :D :D լավն են
  • SARA
   2013-07-11 13:48:40
   (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • L.S.H.™
  2013-07-11 11:50:22
  ֆեյսւմ մեծ մասը կար (ծաղիկ)
  • SARA
   2013-07-11 13:48:55
   ես ֆեյսից եմ հանել
 • 290300
  2013-07-11 12:09:32
  էջիս կոմիքսները այդքան լավ. ԵՆ Որ սաղ դրել եք, գոնե աղբյուրը գրեիք
  • SARA
   2013-07-11 13:49:01
   (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Checeller
  2013-07-11 12:19:37
  չէի ասի :)
  • LP fan
   2013-07-11 12:49:58
   բա իհարկե ...հավեեսսսաաաա (խփո) (խփո) (խփո)
 • EMMA1998
  2013-07-11 12:21:14
  ես սրանց կեսը facebook-ի մեջ տեսել եմ
  • 290300
   2013-07-11 12:25:05
   Ու իմ էջում
   • Magdalena
    2013-07-11 12:47:40
    Dzer ejum voch mi ban el chka (:| (:| (:|
  • SARA
   2013-07-11 13:49:25
   ես ֆեյսից եմ հանել (ծաղիկ)
 • MAYA
  2013-07-11 12:38:01
  :) :) :) ես միջև հիմա մադագասկարն եմ նայում իմ ծանոթներիցել մի քանի հոգի գժվում են akuna matata-ի համար :) :) :) :) :)
  • SARA
   2013-07-11 13:49:50
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) ես էլ եմ մուլտ նայում
 • Smile ♥
  2013-07-11 12:45:40
  http://www.copypaste.am/wp-content/uploads/2013/07/1010844_480297435396317_1040014556_n-522.jpg եղելա իմ հետ սենց
  • SARA
   2013-07-11 13:57:06
   ]:) ]:)
 • Magdalena
  2013-07-11 12:46:53
  ]:) ]:) ]:) ]:) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ)
  • SARA
   2013-07-11 13:50:07
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Astghik
  2013-07-11 13:01:32
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) ապրես
  • SARA
   2013-07-11 13:50:11
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Astghik
  2013-07-11 13:01:49
  (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:)
  • SARA
   2013-07-11 13:50:17
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • ♥ԱՆԻ♥
  2013-07-11 14:00:26
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) ապրես Սառա ջան լավնէին շատ (ուռա) (ուռա) (ուռա) :D :D :D
  • SARA
   2013-07-11 14:09:04
   խնդրեմ (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • ✔ℒყυdA ✔copypaste.am✔
  2013-07-11 14:08:26
  :D :D :D :D :D (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • SARA
   2013-07-11 14:08:47
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) մեռսի
   • ✔ℒყυdA ✔copypaste.am✔
    2013-07-11 14:09:32
    խնդրեմ (ծաղիկ) (գինի) (ծաղիկ) O:) (գինի) O:) (ծաղիկ) (գինի) O:) (գինի) (ծաղիկ) (գինի) (ծաղիկ) O:) (գինի) O:) (ծաղիկ) (խոնարհվել) (ծաղիկ) ;) (ծաղիկ) (գինի) O:) (գինի) O:) (ծաղիկ)
 • Checeller
  2013-07-11 14:23:42
  ագլճկ
  • 01020300
   2013-07-11 14:24:07
   կճլգա (ծաղիկ) :D
   • Checeller
    2013-07-11 14:36:38
    բռռռռռռռ
   • 01020300
    2013-07-11 15:01:15
    մի գռմռա (ծաղիկ) :D