Copy SMS

♥ Նոր տեսահոլովակ Դեմի Լովատոյից ♥

♥ Նոր տեսահոլովակ Դեմի Լովատոյից ♥ - երգ, հետաքրքիր, գեղեցիկ


Բարև բոլորին♥ Նոր տեսահոլովակ Դեմի Լովատոյից ♥ - երգ, հետաքրքիր, գեղեցիկ♥ Նոր տեսահոլովակ Դեմի Լովատոյից ♥ - երգ, հետաքրքիր, գեղեցիկ.... Այսօր ուզում եմ ձեզ ներկայացնել Դեմի Լովատոյի նոր տեսահոլովակը, այն կոչվում է այսպես Made in the USA ♥ Նոր տեսահոլովակ Դեմի Լովատոյից ♥ - երգ, հետաքրքիր, գեղեցիկ....Հուսամ կհավանեք, անձամբ ինձ շատ է դուր եկել♥ Նոր տեսահոլովակ Դեմի Լովատոյից ♥ - երգ, հետաքրքիր, գեղեցիկ .... սկզբում ներկայացնեմ մի քանի նկար հենց տեսահոլովակից, հետո տեսահոլովակը...♥ Նոր տեսահոլովակ Դեմի Լովատոյից ♥ - երգ, հետաքրքիր, գեղեցիկ Սկսեցինք...

♥ Նոր տեսահոլովակ Դեմի Լովատոյից ♥ - երգ, հետաքրքիր, գեղեցիկ
♥ Նոր տեսահոլովակ Դեմի Լովատոյից ♥ - երգ, հետաքրքիր, գեղեցիկ
♥ Նոր տեսահոլովակ Դեմի Լովատոյից ♥ - երգ, հետաքրքիր, գեղեցիկ
♥ Նոր տեսահոլովակ Դեմի Լովատոյից ♥ - երգ, հետաքրքիր, գեղեցիկ
♥ Նոր տեսահոլովակ Դեմի Լովատոյից ♥ - երգ, հետաքրքիր, գեղեցիկ
♥ Նոր տեսահոլովակ Դեմի Լովատոյից ♥ - երգ, հետաքրքիր, գեղեցիկ
♥ Նոր տեսահոլովակ Դեմի Լովատոյից ♥ - երգ, հետաքրքիր, գեղեցիկ

Իսկ այժմ տեսահոլովակը♥ Նոր տեսահոլովակ Դեմի Լովատոյից ♥ - երգ, հետաքրքիր, գեղեցիկ♥ Նոր տեսահոլովակ Դեմի Լովատոյից ♥ - երգ, հետաքրքիր, գեղեցիկ........                                                     nbsp;

15

81

1677

 • Normal is boring ∞
  2013-07-18 08:59:04
  վայ,էս Ճուտի համարա էս պոստը (լավ)
  • No More Sorrow
   2013-07-18 09:00:22
   դե հիմա, ես բոլորի համար եմ սարքել :) (ծաղիկ) .....
   • Normal is boring ∞
    2013-07-18 09:03:29
    դե ես չասեցի,որ Դուք եք իրա համար սարքել :) ասում եմ պոստն ա իրա համար
   • No More Sorrow
    2013-07-18 11:42:41
    խնդրում եմ Դուք-ով մի խոսեք (ուրախ) անհարմարաա (ուրախ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • ՎԱՐԴ
    2013-07-18 11:43:59
    հա իսկականից եսել որ նոր էի գրանցվել իմ հետ դուք ով էին խոսում հետո մի քանի ամիս հետո պուճուրացա :D
 • ՎԱՐԴ
  2013-07-18 09:02:07
  ճուտի շնորհիվ ես էլ եմ արդեն իրան սիրում (խփո)
 • L.S.H.™
  2013-07-18 09:02:52
  շատ եմ իրան սիրում (ծաղիկ) :)
  • No More Sorrow
   2013-07-18 09:11:45
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Lil♥
  2013-07-18 09:08:29
  (լավ) (լավ) (լավ)
  • No More Sorrow
   2013-07-18 09:11:52
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) O:) O:)
 • Knarik
  2013-07-18 09:18:44
  Վատը չէր,բայց չգացի՞ք,վիդեոն երեկ են գցել, ու արդեն քանի հոգի են նայելլլլլ (վայքո) ....
  • ՎԱՐԴ
   2013-07-18 10:13:07
   իսկականից (:|
   • Knarik
    2013-07-18 11:19:20
    Ասեն մեր հայերինը գցելուց հետո մի քանի տարի կամ տասնյակ տարի իտի անցնի,որ էդ թվին հասնի :D
   • Knarik
    2013-07-18 11:19:25
    պիտի :D
   • Knarik
    2013-07-18 11:19:48
    ԱսենՔ...ես դեբիլ չեմ (:| :D
   • Normal is boring ∞
    2013-07-18 11:20:46
    էս ինչ մենախոսւոթյուններ ա՞ (:| :D
   • Normal is boring ∞
    2013-07-18 11:20:58
    |( մենախոսություններ :D
   • Knarik
    2013-07-18 11:21:57
    Քեզնից եմ վարակվել (ախ) :D ..Աղջի Սիրուշոյի "Պռեգոմեշ"-ը սրանից քիչ են նայել,որ դեկտեմբերից գցածա :D :D :D
   • Normal is boring ∞
    2013-07-18 11:22:55
    հլը սրան (:| ինձանից հա՞ (:| :D :D լսի Սրուշոյի ու Դեմիի ֆանատները նույն քանակի են՞,գիժ ա (:| :D
   • Knarik
    2013-07-18 11:24:22
    Հա,որ մենակ ձանձրանում ես պոստերումդ ,գիտես՝ չեմ տեսնում ;) :D .....Հա դե շատ գիտեմ,ես էս Դեմիի մասին էս պոստից եմ առաջին անագմ իմանում,ըսսսսսսսս :D :D
   • Knarik
    2013-07-18 11:24:58
    անգամ*
   • Normal is boring ∞
    2013-07-18 11:27:45
    ասեմ ավելին,ես նկատել եմ,որ մեկնաբանել ես բռատանչիկ :D :D :D Ըսսսսս :D
   • Knarik
    2013-07-18 11:28:42
    Էս պոստի տա՞կ (:| :D :D ...Ըսսսսսսսսսս :D :D :D
   • Normal is boring ∞
    2013-07-18 11:32:06
    չէ,իմ վերջին պոստի տակ, :D ա դե դու լավ ես ասւոմ էլի :D
   • Knarik
    2013-07-18 11:34:24
    Հաաա,ջոկեցիիի (ծաղիկ) :D :D դու հո գիժ չե՞ս (վայքո) Արսենի խոսքերը չկրկնես :D .....Բա ոնցցցց,ըսսսսս (խփո) :D
   • Normal is boring ∞
    2013-07-18 11:35:24
    ինչն ա Արսենի ասածը,որ կրկնեցի (:|
   • Knarik
    2013-07-18 11:36:50
    Լավ հեչ :D :D :D
   • Normal is boring ∞
    2013-07-18 11:38:28
    իյԸ (:| մարդուն ասւոմ ես կրկնվել ես,ու չես ասւոմ ինչում՞ (:| այ քեզ հիմար նապաստակ (:| :D :D
   • Knarik
    2013-07-18 11:41:49
    Դոդ ես ասե՞լ եմ՝ դու կրկնվել ես,ասել եմ՝ չկրկնվես :D :D :D
   • Normal is boring ∞
    2013-07-18 11:42:16
    ԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱա |( նամ վսյո ռավնո O:) :D :D :D
   • Knarik
    2013-07-18 11:43:55
    Մի շակալդնիյե զայցի O:) :D :D :D
   • Normal is boring ∞
    2013-07-18 11:45:29
    մի լասկվիյե մեռզավցի,մի սլադկիյ բլյա-բլյա-բլյա ու ու ու O:) :D :D
   • Knarik
    2013-07-18 11:46:17
    Տի րու,րի րու,տի րու րի րու.... O:) :D :D :D
   • Normal is boring ∞
    2013-07-18 11:47:01
    ամ պը պամ տու պամ,ռամ տը տամ տու պամ O:) :D :D
   • Knarik
    2013-07-18 11:47:56
    Չանես էլ տենցցցցցց :D ջուոււււււււււրրրրր :D :D :D
   • Normal is boring ∞
    2013-07-18 11:48:55
    ինչի,դհոլ նվագելուց լավ չեմ՞ (:| :D
   • Knarik
    2013-07-18 11:50:17
    Լավ ես :D :D :D ես էն քյալ աղջիկներին հիշեցի պռոստը :D
   • Normal is boring ∞
    2013-07-18 11:50:51
    ֆսյո,նեղացա :'(
   • Knarik
    2013-07-18 11:51:40
    Ա դեբիլլլլլլլլլ,չե՞ս տեսել ,որ երկու աղջիկ երգում են տենց (:| :D
   • Normal is boring ∞
    2013-07-18 11:52:33
    չէ,ես տենց բաներ չեմ նայում (լուսնաքայլ) :D :D համ էլ ես չեմ նեղանում,էտ ձև էի տվել ինձ էլի :D
   • Knarik
    2013-07-18 11:53:36
    Նենց չի,որ ես հատուկ քաշում, նայում եմ,ու նենց էլ չի,որ լուրջ էի ընդունել :P :D :D
   • Normal is boring ∞
    2013-07-18 11:54:12
    դու քաշում ես ու թաքուն նայում (պաղպաղակ) :D
   • Knarik
    2013-07-18 11:55:22
    Չէ, չէ,չկա տենց բան (լուսնաքայլ) :D
   • Normal is boring ∞
    2013-07-18 11:56:40
    մամուլ կետ եյեմը սխալ ա գրել՞ (օգո) :D :D
   • Knarik
    2013-07-18 11:59:34
    Աղչի էդ հավայի բանա,դու Բի ԲԻ Սի-ով ճշտի (ծաղիկ) :D :D
   • Normal is boring ∞
    2013-07-18 12:04:35
    նոր զանգեցի,ասւոմ են մենք էտ հարցով չենք զբաղվի,շատ խորհրդավոր ա,վախենւոմ ենք զհեր լինեն (օգո) :D :D
   • Knarik
    2013-07-18 12:14:46
    Բա տեսնում ես ՝ ես ինչեր կարամ անեմ O:) :D :D
   • Normal is boring ∞
    2013-07-18 12:19:19
    էլ մի ասա (օգո) :D
   • Knarik
    2013-07-18 12:24:13
    Punto. չեմ ասում (օգո) :D
  • No More Sorrow
   2013-07-18 11:43:14
   (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • SARA(ՔՈՓԻԻ ֆանտազիա)
  2013-07-18 10:16:01
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
  • No More Sorrow
   2013-07-18 11:43:33
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) O:) O:) O:) O:)
 • Սուսաննա♥
  2013-07-18 10:25:21
  սենց ուրախ երգեր սիրում եմ ,իրանել եմ շատ սիրում , լավ երգա
  • No More Sorrow
   2013-07-18 11:43:49
   ահա ;) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Nora Winchester
  2013-07-18 11:23:22
  շատ եմ սիրում իրան... չհաշված իրա հարստություններին իրան շատ համեստա պահում (խփո)
  • No More Sorrow
   2013-07-18 11:44:12
   լավնա ինքը (ծաղիկ) (ծաղիկ) O:) O:)
 • ⊰♥⊱ SeLi ⊰♥⊱
  2013-07-18 11:50:45
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • No More Sorrow
   2013-07-18 17:54:32
   O:) O:) O:) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • աչքիս նիհարել ա հա՞ :D
  • No More Sorrow
   2013-07-18 17:54:47
   ոնցոր հա (ուրախ) :) :) (ծաղիկ) (ծաղիկ) O:)
 • sssooo
  2013-07-18 13:18:15
  լավնա (լավ)
  • No More Sorrow
   2013-07-18 17:54:57
   ահա ;) (ծաղիկ) (ծաղիկ) O:)
 • Ճուտ♥Smizer-Lovatic MITUSA
  2013-07-18 13:19:31
  վայ մեռնեմ էն ժպիտին (խփո) (խփո) (խփո) դիտումների քանակը արդեն 2 միլիոնից անցա (խոնարհվել) (ուռա) (ուռա) վոբշմ պոստատեր արի գրկեմ ապրես (խփո) (խփո) (ծաղիկ) (ծաղիկ) :)
  • ՎԱՐԴ
   2013-07-18 13:20:24
   էկել եմ ճՈՒՏ ջԱՆ (խփո) :D
  • No More Sorrow
   2013-07-18 17:55:26
   եկա գրկեեսս (գինի) (գինի) (գինի) մեերրսսիի (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) O:) O:) O:)
 • Normal is boring ∞
  2013-07-18 14:01:02
  ՃուԴ՞ :^)
 • ♥ SaRa ♥
  2013-07-18 14:45:35
  (լավ) (լավ) (լավ)
  • No More Sorrow
   2013-07-18 17:55:36
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • ՎԱՐԴ
  2013-07-18 17:58:31
  (խփո) (խփո)
  • No More Sorrow
   2013-07-19 09:24:32
   բայց համովաա՞՞ (:| (:| (:| շշշատ խիստ կասկածում եմ, որ համով կլինի, ինչ ասես խառնել են :D ...
 • Be Yourself
  2013-07-19 11:44:05
  ես գժվում եմ իրա համար (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) շատ լավնա իրա բոլոր երգերը
 • No More Sorrow
  2013-08-09 08:58:20
  ահա ;) ;) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) :)