Copy SMS

Բարև բոլոր նրանց ովքեր մոռացել են իրանց պառոլը ու բարև բոլոր նրանց ովքեր հլը կանգուն են

Բարև ժող ջան ինչ մեղխս թաքցնեմ մի լուսապայծառ օր որոշեցի պառոլս փոխեմ ու.................դե չասեմ մոռացաԲարև բոլոր նրանց ովքեր մոռացել են իրանց պառոլը ու բարև բոլոր նրանց ովքեր հլը կանգուն են  - Բարև , բոլորին

Մի խոսքով սաղիտ շատ -շատ կարոտել եմ օրս օր չէր անցնում առանց ձեզ ու արանց Քոփիի:Դե ել երկար բարակ նեղ ու կարճ չխոսամ :Հա մոռացա ասեմ Քոփիի Լուսին եմ  :Քամենթներում կդենեմ լինքս 


Բարև բոլոր նրանց ովքեր մոռացել են իրանց պառոլը ու բարև բոլոր նրանց ովքեր հլը կանգուն են  - Բարև , բոլորին

7

21

1982