Copy SMS

 • Սիր ㋛
  2013-07-19 12:55:26
  Մի քիչ նյութ ավելացրեք...համել եղելա ու մի քանի անգամ
 • Նյութ ավելացրու, գրի օրինակ թե ինչպեսա տեսիլքը աշխատում, տեգերը սարքի 3 բառ, որ ավելի բարձր գնահատականները ստանաս լավ՞ :)
 • ՎԱՐԴ
  2013-07-19 13:07:59
  եղելա :)
 • SARA(ՔՈՓԻԻ ֆանտազիա)
  2013-07-19 15:55:52
  :( :( :( :( :( :( :( չի կարելի :@ :@ :@ :@
 • sssooo
  2013-07-22 13:37:01
  ես դրանից թղթի վրա նկարած ունեմ
 • #NC Evelina
  2013-07-23 13:29:27
  Լիքը եղելա,ու բացի դա մի նկարով պոստ չեն բացում,նյութ ավելացրա... O:) #NC