Copy SMS

Մինչ երեխան քնած է ◠ ‿ ◠

Մինչ երեխան քնած է ◠ ‿ ◠ - հետաքրքիր, զվարճալի, գեղեցիկ


 


Մինչ երեխան քնած է կարելի  է  կազմակերպել  գեղեցիկ  ֆոտոսեսիա   եվ,  ձեր  երեխային  տանել  հեքիաթների աշխար  հավատացեք  դժվար  չե  անհրաժեշտ են  միայն  գունավոր  կտորներ  եվ  ձեր  երեվակայությունը  որպիսի  նրան  տանեք  ձեր գունավոր  աշխարհ  :)Մինչ երեխան քնած է ◠ ‿ ◠ - հետաքրքիր, զվարճալի, գեղեցիկ                     
Մինչ երեխան քնած է ◠ ‿ ◠ - հետաքրքիր, զվարճալի, գեղեցիկ

Մինչ երեխան քնած է ◠ ‿ ◠ - հետաքրքիր, զվարճալի, գեղեցիկ
Մինչ երեխան քնած է ◠ ‿ ◠ - հետաքրքիր, զվարճալի, գեղեցիկ
Մինչ երեխան քնած է ◠ ‿ ◠ - հետաքրքիր, զվարճալի, գեղեցիկ
Մինչ երեխան քնած է ◠ ‿ ◠ - հետաքրքիր, զվարճալի, գեղեցիկ
Մինչ երեխան քնած է ◠ ‿ ◠ - հետաքրքիր, զվարճալի, գեղեցիկ
Մինչ երեխան քնած է ◠ ‿ ◠ - հետաքրքիր, զվարճալի, գեղեցիկ
Մինչ երեխան քնած է ◠ ‿ ◠ - հետաքրքիր, զվարճալի, գեղեցիկ
Մինչ երեխան քնած է ◠ ‿ ◠ - հետաքրքիր, զվարճալի, գեղեցիկ
Մինչ երեխան քնած է ◠ ‿ ◠ - հետաքրքիր, զվարճալի, գեղեցիկ
Մինչ երեխան քնած է ◠ ‿ ◠ - հետաքրքիր, զվարճալի, գեղեցիկ
Մինչ երեխան քնած է ◠ ‿ ◠ - հետաքրքիր, զվարճալի, գեղեցիկ
Մինչ երեխան քնած է ◠ ‿ ◠ - հետաքրքիր, զվարճալի, գեղեցիկ
Մինչ երեխան քնած է ◠ ‿ ◠ - հետաքրքիր, զվարճալի, գեղեցիկ
Մինչ երեխան քնած է ◠ ‿ ◠ - հետաքրքիր, զվարճալի, գեղեցիկ
Մինչ երեխան քնած է ◠ ‿ ◠ - հետաքրքիր, զվարճալի, գեղեցիկ
Մինչ երեխան քնած է ◠ ‿ ◠ - հետաքրքիր, զվարճալի, գեղեցիկ

Մինչ երեխան քնած է ◠ ‿ ◠ - հետաքրքիր, զվարճալի, գեղեցիկ
Մինչ երեխան քնած է ◠ ‿ ◠ - հետաքրքիր, զվարճալի, գեղեցիկ
Մինչ երեխան քնած է ◠ ‿ ◠ - հետաքրքիր, զվարճալի, գեղեցիկ
Մինչ երեխան քնած է ◠ ‿ ◠ - հետաքրքիր, զվարճալի, գեղեցիկ
Մինչ երեխան քնած է ◠ ‿ ◠ - հետաքրքիր, զվարճալի, գեղեցիկ
Մինչ երեխան քնած է ◠ ‿ ◠ - հետաքրքիր, զվարճալի, գեղեցիկ

15

16

1228

 • Knarik
  2013-07-27 20:29:25
  Վախ ինչ լավն էինն (խփո) ...
  • Mackenzie
   2013-07-27 20:29:47
   (խփո) (ժպիտ)
 • Sherlock
  2013-07-27 20:30:20
  ես սպասում էի որ պոստ մտնելուց հետո կտենամ որ իրանց պաստում են (ուրախ)
  • Mackenzie
   2013-07-27 20:31:29
   XI DUQ URISH TEXUMELEQ TESEL AYS NYUT@ ???? U ES GRARUM@ (վայքո)
   • Sherlock
    2013-07-27 20:33:32
    չէ ուղակի սենց եմ պատկերացնում////երբ քնած են երեխաները---նրանց պաստում են
   • Mackenzie
    2013-07-27 20:34:52
    (ժպիտ) HAAAAAAAAAAAAA ESEL VAXECA
   • Sherlock
    2013-07-27 20:35:54
    :D
   • Mackenzie
    2013-07-27 20:36:36
    (ուրախ)
   • Твой Ангел :)
    2013-07-27 22:23:34
    es tesel em copyum.bayc de kareli er mi hatel nayel (բռավո)
 • MrUtIk
  2013-07-27 20:32:47
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • MarishDirectioner
  2013-07-27 20:41:52
  vuuuuuuuuuuuuuuuuuuy (ժպիտ)
  • Mackenzie
   2013-07-27 20:51:58
   (ժպիտ)
   • MarishDirectioner
    2013-07-27 20:52:28
    (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) O:)
 • ես կասեի՝ պարապ ծնողներ ]:)
 • Mackenzie
  2013-07-28 10:47:55
  (ուրախ)