Copy SMS

...ՈՒղղակի....

...ՈՒղղակի.... - խոսքեր, հետաքրքիր, այլ

Երբ Մարսի վրա զբաղված էի երկրագործությամբ`

Երազկոտ նստած իմ քաղաքային նեղլիկ սենյակում,

Իմ խեղճ դռնակը հանկարծ ենթարկվեց ահեղ փորձության.

Դու էիր թակում.

...ՈՒղղակի.... - խոսքեր, հետաքրքիր, այլ


Ես դա զգացի,

Ինչպես թռչունն է զգում վերահաս փոթորկի շունչը`

Թռչունն այս դեպքում բույնն է շտապում,

Իսկ քանի որ ես իմ բնումն էի,

Էլ ի՞նչ էր մնում,

Որ ի՛նչ անեի.

Ու ես փակեցի աչքերըս վախով,

Թերևս ակամա ես հետևեցի

Ջայլամի հիմար իմաստնությանը:

Իսկ դու որսորդ ես.

Եվ չսպասեցիր իմ «համեցեք»-ին,

Ի՛նքըդ ներս մտար:

...ՈՒղղակի.... - խոսքեր, հետաքրքիր, այլ

Աստվա՜ծ իմ,

Չէ՞ որ մի փոքըր առաջ

Ես Մարսի վրա

Զբաղված էի երկրագործությամբ:

Եվ ահա փչեց քամին փորձության,

Եվ ահա խոփըս դիպավ ժեռ քարին,

Իսկույն չքացան ցորենն ու գարին,

Դեմըս լոկ մնաց դեմքն այդ ցորնագույն

Ու գարեհատիկ վզնոցը զնգուն,

Մնացին միայն աչքերը`

Նրա՜նք,

Որ միշտ կյանքիս մեջ ցանում են վարանք...

...ՈՒղղակի.... - խոսքեր, հետաքրքիր, այլ

Ես չէի նայում աչքերին, դիտմա՛մբ,

Որ կեռ հոնքերի բացմամբ ու կիտմամբ

Փոխում են և՛ ձև,

Ե՛վ ցոլք ու երանգ:

Ես չէի նայում,

Բայց զգում էի,

Որ պիտի նայե՛մ,

Որ չե՜մ դիմանա,

Եվ նայեմ թե չէ`

Իսկույն կիմանա,

Որ իմ կյանքի մեջ ոչի՜նչ չի փոխվել,

Որ առաջվա պես այդ ինքն է մխվել,

Մխվել իմ կյանքում,

Մխվել` որպես սեպ,

Որ ո՛չ ճեղքում է,

Ո՛չ դուրս է գալիս...

...ՈՒղղակի.... - խոսքեր, հետաքրքիր, այլ

Ես չէի նայում,

Որ անինքնասեր իմ լեզուն հանկարծ

Չասի. «Ցանկալի՜ս»։


Եվ իմ ցավատանջ գլխի կեսդարձով,

Առանց նայելու երեսին նրա,

Սուտ հանգըստություն երեսիս վրա`

Նրան եմ դիմում նույն հիմար հարցով.

-Քեզ ի՞նչն է այսպես իմ դուռը բերում


...ՈՒղղակի.... - խոսքեր, հետաքրքիր, այլ

Նա հապաղում է,

Ես` մտաբերում,

Հիշում եմ հանկարծ

Եվ... մռայլ ու կարճ

Պատասխանում եմ ինքըս իմ հարցին.

-Հայտնի է կարծեմ,

Որ հանցագործին

Նրա ոտքերը սիրում են տանել

Այնտեղ, որտեղ նա... մարդ է սպանել...

...ՈՒղղակի.... - խոսքեր, հետաքրքիր, այլ

Ելնում է ոտքի:

Հանգիստ է: Վսեմ:

Ասածըս կարծես նույնիսկ չի լսել:

Ու դուրս է գնում այնպիսի՛ քայլքով,

Ասես ուզում է իր կրուն

...ՈՒղղակի.... - խոսքեր, հետաքրքիր, այլ

Գնում է,

Թողնում,

Որ... Մարսի վրա կատարած ցանքիս

Բերքը հավաքեմ...

amp;feature=player_detailpage

24

55

1306

 • MASH (Official CopyPage)
  2013-07-27 14:54:56
  Բայց չէ, որ դու մարսի վրա զբաղվում էիր երկրագործությամբ (գինի) Հետաքրքիր էր, մի տեսակ հեքիաթ կար, որ ուզում էիր կարդալ մինչև վերջ ու տեսնեիր չարին հաղթող բարուն... O:)
 • Man)E(Dreamer
  2013-07-27 15:10:57
  uxxaki vochinch chi linum :)
 • #NC Evelina
  2013-07-27 15:16:28
  Սերը դա մի զգացմունքե,որը ծիտիկները ծիվ-ծիվ-ծիվ, որը, որը աղջիկները գիժ -գիժ -գիժ տղաները դում դում դում...տանջվում են .... :D :D :D :D :D ]:) ապրես Լուս լավներ (լավ)
  • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
   2013-07-27 15:17:45
   (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) ապրես ,,,,աղջի բայց ետ իմ պոստի հետ ինչ կապ ունի իիիիիիի
   • #NC Evelina
    2013-07-27 15:18:15
    կներես սխալ տեղեմ գրել :D :D վատեմ եսօր :D :D ենքան խնդացի ուղեղս կախեց
   • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
    2013-07-27 15:20:32
    (ծաղիկ) (ծաղիկ) մի հատ ռեսթարթարա ու լավ կլինի ...... :D :D .........գիժա ես աղջիկը............. (ուրախ) ..........
   • #NC Evelina
    2013-07-27 15:21:59
    Գիժ չեմ նորեմ գժվեեեեե :D :D :D :D :D
   • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
    2013-07-27 15:22:46
    իսկ որն է պատճառը՞.... :O ........ (ուրախ) (ուրախ) ............
   • #NC Evelina
    2013-07-27 15:25:56
    յա յայա մոռացելես երեկ Հրագի ծնունդնեեր :D (:| (:| Տաշիիի (պարել)
   • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
    2013-07-27 15:27:07
    ախ հաաաաաա,,,,ետ ծնունդը տենց ազդելա վրետ՞>........ :O ....... (:| .............................. :D ... :D .. :D .. :D .. :D .. :D ..........
   • #NC Evelina
    2013-07-27 15:27:39
    փաստորեեեն////տաշիիիիիի (պարել) (պարել)
   • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
    2013-07-27 15:28:45
    :D :D .........դե թռի պարելու ........
   • #NC Evelina
    2013-07-27 15:29:30
    Չե ես մենակ կարում եմ տաշի գոռաաամ :D :D :D
   • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
    2013-07-27 15:30:04
    ի,,,բա ով պիտի պարի՞....... (:| ........... :D .. :D .........
   • #NC Evelina
    2013-07-27 15:30:58
    Հիմա ով ուզումա երեկ Հովոնա պարեել պարիր թե կարողեսի (պարել) Հրագի ընկերնաաա (ժպիտ) (ժպիտ)
   • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
    2013-07-27 15:32:03
    :D :D դու ասում էիր տաշի ինքնել պարում էր՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞>................. :D .. :D .. :D .. :D ...........
   • #NC Evelina
    2013-07-27 15:33:14
    Լուս ես չգիտեի որ հիփ հոփի վախտ տաշիեն գոռում (:| հլը ետքան չեմ գժվեե :D :D :D
   • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
    2013-07-27 15:34:17
    :D :D :D քեզ շատ չկա կանես ...... :D :D .........
   • #NC Evelina
    2013-07-27 15:34:59
    կասկածումես՞ (խփո) :D :D :D
   • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
    2013-07-27 15:35:43
    իհարկե ոչ.... (խփո) ....... :D :D ..... :D . :D .......... պոնչսսսսսսսսսսս.................... (խփո) (խփո) (խփո) . (խփո) ........
   • #NC Evelina
    2013-07-27 15:37:08
    Դավաաայ սկսաանք ստե բարել ընդե երգեեել :D :D :D
   • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
    2013-07-27 15:38:54
    :D :D :D :D :D :D :D :D ...........դե սկսա .........
   • #NC Evelina
    2013-07-27 15:40:04
    :D :D :D ]:)
   • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
    2013-07-27 15:40:43
    :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D .......եսի հիմա դու ես՞................ :D .. :D .........
   • #NC Evelina
    2013-07-27 15:41:33
    Նմանա Լուս՞ (:| :D :D :D
   • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
    2013-07-27 15:43:54
    թեթևի մեջ..... :D :D :D :D .........
   • #NC Evelina
    2013-07-27 15:46:24
    :D :D :D :D
   • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
    2013-07-27 15:47:01
    :P .................. (ուրախ) .. (ուրախ) ... (ուրախ) .. (ուրախ) ......
 • #NC Evelina
  2013-07-27 15:17:13
  Լուս կնեերես վատեմ սխալ տեղեմ գրեել :O :D :D :D
  • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
   2013-07-27 15:18:23
   տեսնել իմացա ......... (ուրախ) (ուրախ) .......... :D :D ...........
 • L.S.H.™
  2013-07-27 15:25:15
  (բռավո) (լավ)
 • MrUtIk
  2013-07-27 15:36:00
  Լուս ջան ապրես շատ ընտիր էր (լավ)
 • ՎԱՐԴ
  2013-07-27 15:36:22
  ապրես (ծաղիկ)
  • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
   2013-07-27 15:36:47
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) դուել ............. (խփո) .........
 • M ♥Barca
  2013-07-27 16:52:15
  ուղակի հաճելի էր կարդալը:
 • Ճուտ♥Smizer-Lovatic MITUSA
  2013-07-27 19:06:57
  (լավ) (լավ) (լավ)
 • Knarik
  2013-07-27 20:10:14
  Լու՞ս,էս ինչ մի կպել ես "Պարզապես ", "Ուղղակի", եսիմ ինչչչ (:| ..մի հատ էլ "Առհասարակ" սարքի էլի (ծաղիկ) :D :D :D
  • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
   2013-07-28 20:40:45
   չէ ,,լավա սենց ,,,,,,, ;) ,,,,,,, (ծաղիկ) (ծաղիկ) ,,,
   • Knarik
    2013-07-29 00:49:05
    Գիտես՝ խի տենց ասացի :) :D
   • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
    2013-07-29 13:45:18
    չէ....... (ուրախ) ..դե ասա .......... (ծաղիկ) ......
   • Knarik
    2013-07-29 13:54:12
    Հլը էսի՝ http://www.youtube.com/watch?v=vwgumhJuxMM նայի 7:50-ից կջոկես (ծաղիկ) :D :D
   • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
    2013-07-29 13:55:21
    սպասա նայեմ ......... (ուրախ) (ուրախ) . մի բան են չեղավ ծեծելու եմ քեզ ..........
   • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
    2013-07-29 14:01:41
    ախմախ........ :P :P :P ................. |( ................. (ուրախ) .. (ուրախ) ..........
  • Knarik
   2013-07-29 14:11:49
   Դու ես (:| :D :D :D