Copy SMS

Արվեստը և նրա տեսակները

Արվեստը հասարակության գիտակցության ձևերից մեկն է: Նրա հիմքը կազմվում է իրականության գեղարվեստական-պատկերավոր արտացոլումը: Արվեստը օգնում է ճանաչել աշխարհը, ձևավորում մարդկանց հոգևոր նկարագիրը, նրանց զգացմունքերն ու մտքերը, նրանց աշխարհհայացը,դաստիարաում է մարդուն, ընդլայնում մտահորիզոնը,արթնացնում ստեղծագործական ընդունակությաւններ:

Արվեստը և նրա տեսակները - Arvest, bolor gorcer@ shat havneci shat lavnen


Սարյան

Արվեստը և նրա տեսակները - Arvest, bolor gorcer@ shat havneci shat lavnenՎան Գոգ

Արվեստը և նրա տեսակները - Arvest, bolor gorcer@ shat havneci shat lavnenՈրմնանկար Ռամզեսի դամբարանից

Արվեստի տեսակները

Արվեստի պատմական զարգացման ընթացքում սկզբնավորվել են նրա տարբեր տեսակները՝ գեղանկարչություն,քանդակագործություն,գծանկարչություն(գրաֆիկա), ճարտարապետություն,զարդարարական(դեկորատիվ) կիրառական արվեստ և այլն: Այս բոլոր տեսակները խոսում են կյանքի էության գեղեցիկի մասին,բայց յուրաքանչյուրը արտահայտելով յուրովի: Արվեստի ամեն տեսակ ապրում է վերելքի և վայրէջքի ժամանակաշրջաններ. դրանց զարգացումն անհամաչափ է տեղի ունենում:
Դա Վինչի

Արվեստը և նրա տեսակները - Arvest, bolor gorcer@ shat havneci shat lavnenԴա Վինչի

Արվեստը և նրա տեսակները - Arvest, bolor gorcer@ shat havneci shat lavnenՄիքելանջելո «Դավիթ»
Արվեստը և նրա տեսակները - Arvest, bolor gorcer@ shat havneci shat lavnenՄիքելանջելո

7

1

4710