Copy SMS

Իսկ ո՞վ կարող է ինձ դատել առանց պատճառի ժպտալու համար ♥

Իսկ ո՞վ կարող է ինձ դատել առանց պատճառի ժպտալու համար ♥ - Իսկ ո՞վ, կարող է ,դատել


Բարև քոփիի լավատես անդամներ:Այս պոստը այն մարդկանց համար է ովքեր այս պահին ունեն ուրախ,թեթև հաճելի տրամադրություն,կյանքի հանդեպ մեծ սեր և դեպի լավը ձգտում:Քոփիի վատատես անդամներ,հենց հիմա սեղմեք <գլխավոր էջ>-ի վրա և դուրս եկեք այս գրառումից,այստեղ ձեզ համար հետաքրքիր ոչինչ չեք գտնի:Իսկ ո՞վ կարող է ինձ դատել առանց պատճառի ժպտալու համար ♥ - Իսկ ո՞վ, կարող է ,դատել


Իսկ ո՞վ կարող է ինձ դատել առանց պատճառի ժպտալու համար ♥ - Իսկ ո՞վ, կարող է ,դատել


amp;list=TLZxW9H3JHiT8


Իսկ ո՞վ կարող է ինձ դատել առանց պատճառի ժպտալու համար ♥ - Իսկ ո՞վ, կարող է ,դատել


Ես տեսնում եմ,որ օրը ժպտում է ինձ,
Տեսնում եմ ուրախ ժպտացող դեմքեր,
Ժպիտով է լալիս փոքրիկը կարծես,
Եվ ժպտում է ամբողջ աշխարհը մեզ:Ինձ ժպտաց օրը,
Ժպտացին մարդիք,
Նույնիսկ փոքրիկը լացելով ժպտաց,
Միթե՞ կարող եմ այսքանից հետո
Չժպտալ օրվան,մարդկանց,փոքրիկին...


Իսկ ո՞վ կարող է ինձ դատել առանց պատճառի ժպտալու համար ♥ - Իսկ ո՞վ, կարող է ,դատել
Ուզում եմ այսօր արևը շողա,շողան նաև մարդկանց դեմքերը լուսավոր:Իսկ ո՞վ կարող է ինձ դատել առանց պատճառի ժպտալու համար ♥ - Իսկ ո՞վ, կարող է ,դատել
Ուզում եմ այսօր երկինքը խաղաղվի,խաղաղվի նաև դաժան կյանքը մարդկանց:Իսկ ո՞վ կարող է ինձ դատել առանց պատճառի ժպտալու համար ♥ - Իսկ ո՞վ, կարող է ,դատել
Ուզում եմ այսօր սրտերը միանան,ինչպես առվակներընդառաջ վազող:Իսկ ո՞վ կարող է ինձ դատել առանց պատճառի ժպտալու համար ♥ - Իսկ ո՞վ, կարող է ,դատել
Ուզում եմ այսօր լիաթոք խնդալ,երջանիկ լինել ամբողջ հեղով:Իսկ ո՞վ կարող է ինձ դատել առանց պատճառի ժպտալու համար ♥ - Իսկ ո՞վ, կարող է ,դատել


Իսկ ո՞վ կարող է ինձ դատել առանց պատճառի ժպտալու համար ♥ - Իսկ ո՞վ, կարող է ,դատել


Երջանիկ եղեք,կյանքը ձեզ տալիս է ուրախ ապրելու հնարավորություն:Ուրախացեք, որ տեսնում էք արևի լույսը,կան մարդիք, ովքեր հնարավորություն չունեն այն տեսնելու:Իսկ ո՞վ կարող է ինձ դատել առանց պատճառի ժպտալու համար ♥ - Իսկ ո՞վ, կարող է ,դատելՈւրախացեք, որ լսում էք թռչունների երգը,կան մարդիք ովքեր հնարավորություն չունեն այն լսելու:Իսկ ո՞վ կարող է ինձ դատել առանց պատճառի ժպտալու համար ♥ - Իսկ ո՞վ, կարող է ,դատելՈւրախացեք, որ ընկել ու կոտրել էք ձեր ոտքը,կան մարդիք ովքեր հնարավորություն չունեն այդպես անելու:Իսկ ո՞վ կարող է ինձ դատել առանց պատճառի ժպտալու համար ♥ - Իսկ ո՞վ, կարող է ,դատելԻ վերջո ուրախացեք, որ շնչում էք, կան մարդիքովքեր...լավ չխորանանք...Իսկ ո՞վ կարող է ինձ դատել առանց պատճառի ժպտալու համար ♥ - Իսկ ո՞վ, կարող է ,դատելԻսկ ո՞վ կարող է ինձ դատել առանց պատճառի ժպտալու համար ♥ - Իսկ ո՞վ, կարող է ,դատել


Այսօր այսքանը:Հեղինակայիններ:
Սիրով ձեր Պստո:


 • Իսկական լեդի
  2013-08-22 22:05:41
  պստ բա էս ինչի կոմենտ չկա էս սիրուն պոստիդ՞ (խփո)
  • Անուն....
   2013-09-04 19:29:46
   Եղելա ես եմ ջնջել մի քանիսը (ծաղիկ) մերսիի :)