Copy SMS

Աշխարհի ամենագեղեցիկ 21 զենքերը` ձեռագործ փորագրություններով

Ձեզ եմ ուզում ներկայացնել զենքերի մի չքնաղ տեսականի:Ինձ շատ են դուր եկել հուսով եմ ձեզ նույնպես դուր կգա:


Աշխարհի ամենագեղեցիկ 21 զենքերը` ձեռագործ փորագրություններով - Նկարներ, Նկարներ, Նկարներ


Աշխարհի ամենագեղեցիկ 21 զենքերը` ձեռագործ փորագրություններով - Նկարներ, Նկարներ, Նկարներ
Աշխարհի ամենագեղեցիկ 21 զենքերը` ձեռագործ փորագրություններով - Նկարներ, Նկարներ, Նկարներ
Աշխարհի ամենագեղեցիկ 21 զենքերը` ձեռագործ փորագրություններով - Նկարներ, Նկարներ, Նկարներ
Աշխարհի ամենագեղեցիկ 21 զենքերը` ձեռագործ փորագրություններով - Նկարներ, Նկարներ, Նկարներ
Աշխարհի ամենագեղեցիկ 21 զենքերը` ձեռագործ փորագրություններով - Նկարներ, Նկարներ, Նկարներ
Աշխարհի ամենագեղեցիկ 21 զենքերը` ձեռագործ փորագրություններով - Նկարներ, Նկարներ, Նկարներ
Աշխարհի ամենագեղեցիկ 21 զենքերը` ձեռագործ փորագրություններով - Նկարներ, Նկարներ, Նկարներ
Աշխարհի ամենագեղեցիկ 21 զենքերը` ձեռագործ փորագրություններով - Նկարներ, Նկարներ, Նկարներ
Աշխարհի ամենագեղեցիկ 21 զենքերը` ձեռագործ փորագրություններով - Նկարներ, Նկարներ, Նկարներ
Աշխարհի ամենագեղեցիկ 21 զենքերը` ձեռագործ փորագրություններով - Նկարներ, Նկարներ, Նկարներ
Աշխարհի ամենագեղեցիկ 21 զենքերը` ձեռագործ փորագրություններով - Նկարներ, Նկարներ, Նկարներ
Աշխարհի ամենագեղեցիկ 21 զենքերը` ձեռագործ փորագրություններով - Նկարներ, Նկարներ, Նկարներ

Աշխարհի ամենագեղեցիկ 21 զենքերը` ձեռագործ փորագրություններով - Նկարներ, Նկարներ, Նկարներ
Աշխարհի ամենագեղեցիկ 21 զենքերը` ձեռագործ փորագրություններով - Նկարներ, Նկարներ, Նկարներ
Աշխարհի ամենագեղեցիկ 21 զենքերը` ձեռագործ փորագրություններով - Նկարներ, Նկարներ, Նկարներ
Աշխարհի ամենագեղեցիկ 21 զենքերը` ձեռագործ փորագրություններով - Նկարներ, Նկարներ, ՆկարներԻնձ այ ես մեկը շատա դուր եկելԱշխարհի ամենագեղեցիկ 21 զենքերը` ձեռագործ փորագրություններով - Նկարներ, Նկարներ, Նկարներ
Աշխարհի ամենագեղեցիկ 21 զենքերը` ձեռագործ փորագրություններով - Նկարներ, Նկարներ, Նկարներ
Աշխարհի ամենագեղեցիկ 21 զենքերը` ձեռագործ փորագրություններով - Նկարներ, Նկարներ, Նկարներ
Աշխարհի ամենագեղեցիկ 21 զենքերը` ձեռագործ փորագրություններով - Նկարներ, Նկարներ, Նկարներ
Աշխարհի ամենագեղեցիկ 21 զենքերը` ձեռագործ փորագրություններով - Նկարներ, Նկարներ, Նկարներ

8

16

2355

 • 2013-08-08 19:26:16
  Զենքեր՝ նախատեսված գեղեցիկ կովկասյան լուսանկարների համար (խփո)
 • sssooo
  2013-08-08 19:26:24
  վատը չեն
  • Anulik
   2013-08-08 19:27:14
   ես կասեի շատ լավնեն
   • sssooo
    2013-08-08 19:28:31
    իակ ես կասեի սիրուն են դե թե ոնց են կրակում ետի մենք չգիտենք :)
   • Anulik
    2013-08-08 19:32:26
    տեսքը տեսնողը կրակելու մասին չի մտածի
   • sssooo
    2013-08-08 19:36:22
    ես միանգամից մտածեցի
 • Սիր ㋛
  2013-08-08 19:27:55
  Էլի ուրիշ կայքից :)
  • Anulik
   2013-08-08 19:29:24
   դե ես տեսա վորոշեցի ձեր հետ կիսվեմ
 • Machok
  2013-08-08 19:34:46
  վերջինը ու նախավերջինը շատ լավ են (բռավո) (բռավո) (բռավո) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • Anulik
   2013-08-08 19:36:08
   համաձայն եմ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • Machok
    2013-08-08 19:39:20
    :) :) :) :) :) :) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • MrUtIk
  2013-08-08 19:39:47
  ընտիր (լավ)
  • Anulik
   2013-08-08 19:41:17
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • ♥ I`m your angel (SaRa) ♥
  2013-08-08 19:42:43
  (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (լավ)
 • Anulik
  2013-08-08 19:49:20
  (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Աշխարհի ամենագեղեցիկ 21 զենքերը` ձեռագործ փորագրություններով - Նկարներ, Նկարներ, Նկարներլավնա (բռավո) (բռավո) (բռավո)