Copy SMS

❤ Դանյա և Կրիստի❤


❤ Դանյա և Կրիստի❤ - Հետաքրքիր, գեղեցիկ, սեր,


Երեկ երեկոյան ես և քույրս YOU TUBE-ով դիտում էինք տեսահոլովակ,և հանկարծակի տեսանք նրանց տեսանյութը,որով էլ սկսեցինք նրանցով հետաքրքրվել:

http://www.youtube.com/watch?list=UU7qW7q6xrWIlyWn3KScf4tQ&feature=player_detailpage&v=MBEDL67TZNg

Նրանք նաև նկարահանել են տեսահոլովակ.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=S2qjSX9qeSg

Կրիստի

❤ Դանյա և Կրիստի❤ - Հետաքրքիր, գեղեցիկ, սեր,

❤ Դանյա և Կրիստի❤ - Հետաքրքիր, գեղեցիկ, սեր,

❤ Դանյա և Կրիստի❤ - Հետաքրքիր, գեղեցիկ, սեր,

❤ Դանյա և Կրիստի❤ - Հետաքրքիր, գեղեցիկ, սեր,

Դանյա


❤ Դանյա և Կրիստի❤ - Հետաքրքիր, գեղեցիկ, սեր,

❤ Դանյա և Կրիստի❤ - Հետաքրքիր, գեղեցիկ, սեր,

❤ Դանյա և Կրիստի❤ - Հետաքրքիր, գեղեցիկ, սեր,

Դանյա և Կրիստի

❤ Դանյա և Կրիստի❤ - Հետաքրքիր, գեղեցիկ, սեր,

❤ Դանյա և Կրիստի❤ - Հետաքրքիր, գեղեցիկ, սեր,

❤ Դանյա և Կրիստի❤ - Հետաքրքիր, գեղեցիկ, սեր,

❤ Դանյա և Կրիստի❤ - Հետաքրքիր, գեղեցիկ, սեր,

❤ Դանյա և Կրիստի❤ - Հետաքրքիր, գեղեցիկ, սեր,

❤ Դանյա և Կրիստի❤ - Հետաքրքիր, գեղեցիկ, սեր,

❤ Դանյա և Կրիստի❤ - Հետաքրքիր, գեղեցիկ, սեր,

❤ Դանյա և Կրիստի❤ - Հետաքրքիր, գեղեցիկ, սեր,

Եվ մի քանի վիդեո

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=twjNEihDmSc

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=sVmvADrOPtI

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=n35SBm5tW9U

http://www.youtube.com/watch?list=TLX0k77Er_PiQ&feature=player_detailpage&v=vPQaMYu6Lho

http://www.youtube.com/watch?list=TLX0k77Er_PiQ&feature=player_detailpage&v=lCpe_hZVJBE


Տեղեկացնեմ նաև,որ նրանք ծանոթացել են այգում‘Կրիստին եղել է 7տարեկան,իսկ Դանյան‘8:Նրանք արդեն 6 տարի է ինչ ընկերություն են անում:Կային նաև խոսակցություններ,որ նրանք քույր և եղբայր են,բայց դա հերքում ենք նրանք և նրանց ծնողները:

Կներեք սխալների համար,հուսով եմ դուր եկավ:❤ Դանյա և Կրիստի❤ - Հետաքրքիր, գեղեցիկ, սեր,

18

57

1732