Copy SMS

Մտքեր...

Մտքեր... - մտքեր, նկարներ,հետաքրքիր

 Խելացի մարդը միշտ համաձայնվում է մեկ ուրիշ խելացի մարդու հետ, իսկ հիմարը սովորաբար չի համաձայնվում ոչ խելացու, ոչ էլ հիմարի հետ… 

Մտքեր... - մտքեր, նկարներ,հետաքրքիր Մարդու մեջ բարությունը ձեռքբերովի է, հետևաբար մարդը կարող է ձեռք բերել նաև չարություն, ինչպես որ օդը արևածագի ժամանակ կարող է ստանալ լույս և լուսավորել, իսկ արևամուտից հետո կորցնում է այն և խավարում…  

Մտքեր... - մտքեր, նկարներ,հետաքրքիր Չկա այնպիսի մարդ, որ կատարյալ լինի… 

Մտքեր... - մտքեր, նկարներ,հետաքրքիր Ամենամեծ հայտնագործություններից մեկը, որն անում է մարդն իր համար, այն է, որ նա բացահայտում է, որ ի վիճակի է անել այն, ինչի մասին վախով մտածում էր, որ դա գերազանցում էր իր ուժերը… 

Մտքեր... - մտքեր, նկարներ,հետաքրքիր Մարդուն ճանաչելու համար պետք է նրան սիրել… 

Մտքեր... - մտքեր, նկարներ,հետաքրքիր Մարդը առանց շատ բաների կարող է ապրել,բայց միայն ոչ առանց մարդու … 

Մտքեր... - մտքեր, նկարներ,հետաքրքիր Այն մարդը, որի բախտը բերել է, մի մարդ է, որն արել է այն, ինչ ուրիշները միայն պատրաստվում են անել ...

Մտքեր... - մտքեր, նկարներ,հետաքրքիր Ստել նշանակում է հայհոյել ճշմարիտը,ուրանալ նշանակում է դադարել մարդ լինել… 

Մտքեր... - մտքեր, նկարներ,հետաքրքիր  Այն մարդիկ, որոնք չափազանց շատ են ուրախություն ճաշակում, անխուսափելիորեն բթանում են… 

Մտքեր... - մտքեր, նկարներ,հետաքրքիր Մարդիկ ծիծաղելի են լինում այն ժամանակ, երբ ուզում կամ ձգտում են լինել ոչ այն, ինչ կան… 

Մտքեր... - մտքեր, նկարներ,հետաքրքիր Մարդիկ ճանաչվում են վեճի մեջ և ճանապարհին… 

Մտքեր... - մտքեր, նկարներ,հետաքրքիր Մարդիկ ատում են նրանց, ովքեր զգացնել են տալիս իրենց ավելի ցածր դիրքը… 

Մտքեր... - մտքեր, նկարներ,հետաքրքիր  Նշանակություն չունի, թե ինչպիսին են մարդու նպատակները, մտադրությունները, համոզմունքները, նրան դատելու են… ըստ իր գործերի…

Մտքեր... - մտքեր, նկարներ,հետաքրքիր Մարդկանց մեծ մասը ընկերակցություն է որոնում ոչ թե որպեսզի լսի, այլ խոսի…

Մտքեր... - մտքեր, նկարներ,հետաքրքիր  Իսկապես, ուժեղ մարդն ընդունում է իր թերությունները… 

Մտքեր... - մտքեր, նկարներ,հետաքրքիր Ոչ մի մարդ կեղծավոր չէ իր հաճույքների ժամանակ…

10

61

1954

  • A...༼
    2013-10-01 03:33:02