Copy SMS

Եթե ուզում եք հիշել եկեք :D :D

Եթե ուզում եք հիշել եկեք :D :D   - հետաքրքիր, ուրախ, հիշողություն


Բարև երեխեք ջան,,, ուզում եմ այսօր  ձեզ հիշեցնել ձեր մասին մի փոքր,,,բոլորիտ չեմ կարող գրել երկար կլինի,,,, եթե ցանկություն կունենաք կրկին անգամ  գրառումս կանեմ մյուսների մասին:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................


Հա ու մի բան էլ նեղանալ չկա... Եթե ուզում եք հիշել եկեք :D :D   - հետաքրքիր, ուրախ, հիշողություն


1.- Lилˋ∞1.Լիլս ,հիշիր որ  դու մենակ ես Եթե ուզում եք հիշել եկեք :D :D   - հետաքրքիր, ուրախ, հիշողություն


2.Հիշիր, որ մի օր խանութից գալիս  դարցար  թրջված մուկԵթե ուզում եք հիշել եկեք :D :D   - հետաքրքիր, ուրախ, հիշողություն<>


3.Հիշիր,որ քո մազերը ուղիղ ա ու ոչ մի բան չի լինում սարքել Եթե ուզում եք հիշել եկեք :D :D   - հետաքրքիր, ուրախ, հիշողություն


4.Հիշիր,որ փոքր ժամանակ քո սիրոծ շորիկը ճղվաց ու դու մի շաբաթ սուք Եթե ուզում եք հիշել եկեք :D :D   - հետաքրքիր, ուրախ, հիշողությունարեցիր,,,,,< մի հատ շորիկի համարԵթե ուզում եք հիշել եկեք :D :D   - հետաքրքիր, ուրախ, հիշողություն>>


Լավ հերիքա այսքանով քեզ վերջացնեմ քանի չես կռվել հետս Լիլս Եթե ուզում եք հիշել եկեք :D :D   - հետաքրքիր, ուրախ, հիշողություն

.............................................................................................................................................................................................................-L.(EsAyAn...( ◔̯◔


ՀԱջորդը դու ես Լուսնյաաաաակկկկկկկկկկկ1.Լուս հիշիր, որ քո բռեկետները չես հանելուԵթե ուզում եք հիշել եկեք :D :D   - հետաքրքիր, ուրախ, հիշողություն


2.Հիշիր, որքո մազերը դեզաաաաաաաաաաաաաա Եթե ուզում եք հիշել եկեք :D :D   - հետաքրքիր, ուրախ, հիշողություն


3.Հիշիր,որ Անուլը հասնելույա իրա ուզածին <>Եթե ուզում եք հիշել եկեք :D :D   - հետաքրքիր, ուրախ, հիշողություն


4.Հիշիր,որ փոքր ժամանակ ռետուզ էիր հաքնում մանկապարտեզ գնալուցԵթե ուզում եք հիշել եկեք :D :D   - հետաքրքիր, ուրախ, հիշողություն


5.Հիշիր,որ միշտ քո անցյալը հիշեցնելու եմ քեզ,,,Եթե ուզում եք հիշել եկեք :D :D   - հետաքրքիր, ուրախ, հիշողություն


6.Եվ վերջում հիշիր,որ դու միշտ............................ եսմնալու Եթե ուզում եք հիշել եկեք :D :D   - հետաքրքիր, ուրախ, հիշողություն<< Էլ հասկացար չէ??????>>Եթե ուզում եք հիշել եկեք :D :D   - հետաքրքիր, ուրախ, հիշողություն

........................................................................................................................................


Հերդը հասավ ադամ բաջունԵթե ուզում եք հիշել եկեք :D :D   - հետաքրքիր, ուրախ, հիշողություն


ՎԱՐԴ-հո դեմ չեք?PARIS(Վարդ դեմ եմ....)ՎԱՐԴ-հա ինչ անեմ


1.Վարդ հիշիր,որ դու իմ նեռվի դեղնեսսսսսսսսսսսսԵթե ուզում եք հիշել եկեք :D :D   - հետաքրքիր, ուրախ, հիշողություն


2.Հիշիր որ դու առանց մազ եսԵթե ուզում եք հիշել եկեք :D :D   - հետաքրքիր, ուրախ, հիշողություն


3.Հիշիր որ մի օր ծովից դուրս եկար ու տեսար շորիկներտ չկանննննննն Եթե ուզում եք հիշել եկեք :D :D   - հետաքրքիր, ուրախ, հիշողություն,,,,,


4. Հիշիր որ դու չես ընդունվելու համալսարան Եթե ուզում եք հիշել եկեք :D :D   - հետաքրքիր, ուրախ, հիշողություն


5.Հիշիր,որ քո ամենասիրելի Եթե ուզում եք հիշել եկեք :D :D   - հետաքրքիր, ուրախ, հիշողությունուտեստի մեչից ճանջ ես գտնում...Եթե ուզում եք հիշել եկեք :D :D   - հետաքրքիր, ուրախ, հիշողություն


  Եվ վերջում հիշիր ,որ քեզ շատ  ~  շատեմ սիրումմմմմմ Եթե ուզում եք հիշել եկեք :D :D   - հետաքրքիր, ուրախ, հիշողություն.........Եթե ուզում եք հիշել եկեք :D :D   - հետաքրքիր, ուրախ, հիշողություն

.......................................................................................................................................................................................................


Դե հիմա տեսնենք  մեր հաջորդին


Arm9......просто Arm9......^_^ 


մեր Արմինեն


1.Արմ հիշիր,որ դու ճպլ ես ու տենցել մազ չես ունենալուԵթե ուզում եք հիշել եկեք :D :D   - հետաքրքիր, ուրախ, հիշողություն


2.Հիշիր, որ դու երեկ քաղմասում էիրԵթե ուզում եք հիշել եկեք :D :D   - հետաքրքիր, ուրախ, հիշողություն,, վույ ազիզ մի լացի լավ կլինի Եթե ուզում եք հիշել եկեք :D :D   - հետաքրքիր, ուրախ, հիշողություն.....


3.Հիշիր,որ երեխաները վախենում են քեզանից Եթե ուզում եք հիշել եկեք :D :D   - հետաքրքիր, ուրախ, հիշողություն<< ԲՈԲՈ ՁԱՁԱ>>Եթե ուզում եք հիշել եկեք :D :D   - հետաքրքիր, ուրախ, հիշողություն.....


4.Հիշիր,որ մնացել ես լիֆտի տակ,,,,,


5.հիշիր ,որ միշտ հիշեցնելու եմԵթե ուզում եք հիշել եկեք :D :D   - հետաքրքիր, ուրախ, հիշողություն

.........................................................................................................................................


ԵԿԱՆՔ ՀԱՍԱՆՔ ՄԵՐ էՄԻԼԻԻՆ Եթե ուզում եք հիշել եկեք :D :D   - հետաքրքիր, ուրախ, հիշողություն ՈՒՏԵՄ ՔԵԶ,,,


Ճուտ♥Smizer-Lovatic1.Էմս հիշիր ,որ ճտերն առանց քեզ կյանք չունենԵթե ուզում եք հիշել եկեք :D :D   - հետաքրքիր, ուրախ, հիշողություն


2.Հիշիր,որ դու իտալերեն տենցել չես սովորելու.... Եթե ուզում եք հիշել եկեք :D :D   - հետաքրքիր, ուրախ, հիշողությունայյյյյյյյյ


3.Հիշիր որ միշտ կհիշես քննություններըտԵթե ուզում եք հիշել եկեք :D :D   - հետաքրքիր, ուրախ, հիշողություն<< մյուս անգամ կստացվի չնեղվես >>Եթե ուզում եք հիշել եկեք :D :D   - հետաքրքիր, ուրախ, հիշողություն


4.Հիշիր որ  դու լավնես շատտտտտ Եթե ուզում եք հիշել եկեք :D :D   - հետաքրքիր, ուրախ, հիշողություն

...........................................................................................................................................................................................................


Էխ էխ Արսեն Արսեն


rikars


1.Արս հիշիր որ 2 ամիս հետո քոփին նոր հերոսությունների ականատես չի լինելուԵթե ուզում եք հիշել եկեք :D :D   - հետաքրքիր, ուրախ, հիշողություն <>>


2.ՀիշիՐ, որ 9-րդ հարկից ընկար ու ոտքդ ջարդեցիրԵթե ուզում եք հիշել եկեք :D :D   - հետաքրքիր, ուրախ, հիշողություն,,,


3.Հիշիր, որ HTM-ները հանգիստ չեն թողնելու քնես  Եթե ուզում եք հիշել եկեք :D :D   - հետաքրքիր, ուրախ, հիշողություն


4.Հիշիր որ 2 տարի հետո ինձանից ես հարցնելու....Եթե ուզում եք հիշել եկեք :D :D   - հետաքրքիր, ուրախ, հիշողություն


5.Հիշիր որ երեխեքին կասեմ ,որ մինչև հիմա ռետուզ ես հաքնում......Եթե ուզում եք հիշել եկեք :D :D   - հետաքրքիր, ուրախ, հիշողությունԵթե ուզում եք հիշել եկեք :D :D   - հետաքրքիր, ուրախ, հիշողություն

...........................................................................................................................................................................................................


մեր բզբզիկը  Sherlock,


1.ԿԱր ջան շիհիր ,որ դու տենցել չես մեծանա Եթե ուզում եք հիշել եկեք :D :D   - հետաքրքիր, ուրախ, հիշողություն


2. Հիշիր որ միշտ Շեռլոկ ես մնալու,,, երեխեքը քեզ տենցեմ ճանաչելու Եթե ուզում եք հիշել եկեք :D :D   - հետաքրքիր, ուրախ, հիշողություն


3.Հիշիր որ դպրոզում քեզ չեն սիրում ..... Եթե ուզում եք հիշել եկեք :D :D   - հետաքրքիր, ուրախ, հիշողություն


4. Կար ջան հիշիր որ ինչ ասեցի հենց նոր սուտ էր ... Եթե ուզում եք հիշել եկեք :D :D   - հետաքրքիր, ուրախ, հիշողություն


5.Հիշիր որ մեր քոփիի լավ անդամներից ես... Եթե ուզում եք հիշել եկեք :D :D   - հետաքրքիր, ուրախ, հիշողություն

............................................................................................................................................................................................................


 Man)E(Dreamer


Էլլս քեզ բան չեմ հիշեցնում մենակ հիշիր,որ մի շաբաթ առաջ 3  ժամ ծիծաղել ենք քնելու փոխարեն, հա ու մեկել հիշիր որ Լուսոն մամա էր կանչումմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմ Եթե ուզում եք հիշել եկեք :D :D   - հետաքրքիր, ուրախ, հիշողություն այյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյ Եթե ուզում եք հիշել եկեք :D :D   - հետաքրքիր, ուրախ, հիշողություն


Լուս դու տենցել Երուսաղեմ ասելով կմնասսսսսսսսսսսսսսսսսս,,,,,,,,,,,Եթե ուզում եք հիշել եկեք :D :D   - հետաքրքիր, ուրախ, հիշողությունԵթե ուզում եք հիշել եկեք :D :D   - հետաքրքիր, ուրախ, հիշողություն


Երևի այսքանը այսօրվա համար հերիքա,,,, բոլորիտ շատ շատ եմ սիրում,,,,,,


Dzer PsTon


Կայքի անդամ է` 2012-03-20 04:55:54 պահից :)

20

149

2205

 • ✵ A R M Ǝ N ✵
  2013-08-14 14:30:55
  :) :) :) :) :) :) լաաաաաաավնա :) :) :) :D :D :D :D :D
  • 2013-08-14 14:33:33
   հաաաաաաաաաաա,,,,,,,,, :D :D Լուսնյակինը տեսար՞՞՞՞՞՞՞՞՞ :D :D դեզ մազերըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըը :D :D :D
   • ✵ A R M Ǝ N ✵
    2013-08-14 14:34:49
    հաաաաա դրա վրա շատ ծիծաղս եկավ :D :D :D :D :D աաաայյյյյյյյյյյյյյյյյ :D :D :D :D :D
   • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
    2013-08-14 14:40:06
    Արմ բա իմ մազերը դեզա՞՞՞՞՞............. :@ :D :D
   • ✵ A R M Ǝ N ✵
    2013-08-14 14:42:05
    չե Լուս ջան լավ ել սիրուն մազեր ունես, (ծաղիկ) (ծաղիկ) ետ հետ ես եկել :) :)
   • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
    2013-08-14 14:45:01
    բա բա ,,ասա էէէէ...... (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) .......չէ հա ,,,ես անտերանոցը ուր գամ ,ուղակի Վիկուլիս պոստի կողքով անտարբեր հո չէի անցնելու ......
   • ✵ A R M Ǝ N ✵
    2013-08-14 14:46:59
    ասում եմ ելի,, Վիկ ջան Լուսոի մազերը լավ ել սիրունա ել մի (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ուրախ) (ուրախ)
   • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
    2013-08-14 14:50:15
    այտեննց .......... :D
   • ✵ A R M Ǝ N ✵
    2013-08-14 14:53:02
    (ծաղիկ) (ծաղիկ) :D :D լավա ինձ չի ճանաչում Վիկան :) :) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:)
   • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
    2013-08-14 14:54:07
    հաաաաաաաաաաաաա .....թէ չէ վայ քեզ ........ (ուրախ) ........
   • ✵ A R M Ǝ N ✵
    2013-08-14 14:55:21
    հաաաաաա լավ եմ պրծել :D :D ]:) ]:) :D :D :D :D
   • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
    2013-08-14 14:56:59
    ենել ոնց ........ (ուրախ) (ուրախ)
   • ✵ A R M Ǝ N ✵
    2013-08-14 14:58:16
    դու չես պրծել :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
   • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
    2013-08-14 14:59:10
    չէէէ ....... (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) ......... նենցա անում որ եսել իրա մասին սկսեմ ասել հաաաաա.............. :D ...
   • ✵ A R M Ǝ N ✵
    2013-08-14 15:00:08
    բա պատմի (ծաղիկ) (ծաղիկ) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) :D :D :D :D :D
   • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
    2013-08-14 15:00:56
    չէ լավա ............. :D :D .......
   • ✵ A R M Ǝ N ✵
    2013-08-14 15:03:38
    խի վախեցար ]:) ]:) ]:) :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
   • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
    2013-08-14 15:04:30
    ճէ հա ,,ուղակի հավես չկա ետքան գրեմ......
   • ✵ A R M Ǝ N ✵
    2013-08-14 15:05:45
    հաաաաա թե վախեցար???? ասա ես մեկը չի հիշացնի :) :D :D
   • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
    2013-08-14 15:06:46
    էէէէէ Արմ ՞ ...յա ..բա ես վախեցող եմ ՞՞ ...հլա ստեի էրեխեքին հարցրու կասեն ,,ինչ կա սաղի դեմքին ասում եմ ........ (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) ......................
   • ✵ A R M Ǝ N ✵
    2013-08-14 15:08:18
    հա ես գիտեմ Լուս ջան ........ :D :D :D
   • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
    2013-08-14 15:10:56
    բա իհարկե ....... (խփո) ............... (ծաղիկ) ..........
   • ✵ A R M Ǝ N ✵
    2013-08-14 15:12:21
    այ տենց միշտ դուխով ;) ;) :) :) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
    2013-08-14 15:13:28
    հա բա ոնց ,,թէ չէ ումից պիտի վախենամ ..........
   • ✵ A R M Ǝ N ✵
    2013-08-14 15:14:30
    հա հեչ ոչմեկից (ծաղիկ) (լավ)
   • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
    2013-08-14 15:14:47
    հա բա.................... :D ...........
   • ✵ A R M Ǝ N ✵
    2013-08-14 15:15:39
    (ծաղիկ) (ծաղիկ) :D :D :D
   • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
    2013-08-14 15:16:04
    :D :D
 • Knarik
  2013-08-14 14:31:50
  Մի ձևի ծիծաղս եկավ :) :) :D
  • 2013-08-14 14:33:59
   :D բա պիտի գար ... (ուրախ) (ուրախ)
 • - Lилˋ∞
  2013-08-14 14:35:08
  լավներ (լավ) բայց ով ասեց որ ուղիղա լինում բան չես կարա անես (:| Արմինից ել չեն վախենում (ոչոչ) Արսը բանակա գնացել/՞ (:|
  • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
   2013-08-14 14:40:27
   չէ .............. :D ...........
  • 2013-08-14 17:25:19
   վախենում են դու չգիտես,,,,, :) :)
   • - Lилˋ∞
    2013-08-14 17:26:28
    (ոչոչ) չեն վախենում իիիի
   • 2013-08-14 17:33:16
    հիմա ես գիտեմ թե դու.......... (դեմք) (դեմք) (դեմք) իյա
   • - Lилˋ∞
    2013-08-14 21:16:43
    ես իիիիիիի (դեմք) (դեմք)
 • I ♥ NY
  2013-08-14 14:36:19
  իմ ծիծաղնել եկավ..........լավներ տարբերվող էր մյուս պոստերից (լավ) (լավ) (լավ)
  • 2013-08-14 17:25:36
   մերսի շատտտտտտտտտտտտ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (լավ)
 • MrUtIk
  2013-08-14 14:36:27
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • Dzer Pston
   2013-08-25 01:25:07
   (ծաղիկ) (ժպիտ)
 • լավ բան չկա՞ր հիշացնելու :D դաժան ես
  • 2013-08-14 14:48:36
   dajan chem lav el mi......... :D
 • Man)E(Dreamer
  2013-08-14 14:41:10
  ajjjjjjjjjjjjjjjjjj,,,lusoji mas@ verjnerrrrrrrrrrrrrr.... :D :D :D :D hesaaa kgjvvvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.............................. :) .. :) :) :) ...........apres VIkuuuuuuulllllllllllllll:) :) :) :) :) :) ,,,,,,,,,,,,,,,,,
  • 2013-08-14 14:47:35
   arden gjvela Ellssssssssssssssssss,,,,,,,,,, :D :D :D ,,,,,,
 • Man)E(Dreamer
  2013-08-14 14:43:08
  erusaxeeeeeeeeeeeeeemmmmmmmm............ :) :) :) ..................incel kvercnes lusnyak chmoranaaaassssssssssssssssssssssssss :) :) :) :D :D :D :D :D :D :D :D :D
  • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
   2013-08-14 14:45:47
   ԷԷԷԷԷԷլլլլլլլլլլլ....գոնե դու խիղճ ունեիցի ....... :'( :'( ..........
   • Man)E(Dreamer
    2013-08-14 14:47:29
    lav lav,,,e vor qez haskanum em ,,es chhaskanam ov khaskana,,,arxayin duxov,,,,,,, (ծաղիկ) (ծաղիկ) :) .... :) .. :) ... :) . :D ... :D .... :D ... :D ..
   • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
    2013-08-14 14:49:35
    հա ես գիտեմ որ դու հասկանում ես ............ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) ......... (խփո) (խփո) (խփո) ..................
 • Man)E(Dreamer
  2013-08-14 14:43:36
  viklu ay tenum es mer en orva chqnel@ inch lav ardyunqneri hangecreeeeeeccccc....... :D :D :D :D :D :D :D :D
  • 2013-08-14 14:48:17
   ha ha u shat lavvvvvvvvvvvvv............ :D :D :D bajc et Luson ichqan gorac mammmmmmmmmmmmmmmmmm :D :D heto tesav et chi ognum pappppppppppppppppppppppppppppppppp :D :D :D :D :D :D :D
   • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
    2013-08-14 14:50:37
    արա լավ էի անում ,,նեռվերս կերաք ,,ես սկասա ընկա կրակը ........
   • Man)E(Dreamer
    2013-08-14 14:50:59
    :) :) :) ..........hima inch imanas vor chqner inchqan lav mtqer klinein himaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa :D :D :D :D :D
   • 2013-08-14 17:26:59
    ha ba el asum es,,,, ichqan baner asinq Ell bayc Lusnyakin................. :D :D :D
 • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
  2013-08-14 14:44:09
  Վիկս ճիշտա ես անտերանոցը մտնելու ցանկություն չունեմ ,,բայց պոստիդ չէի կարա կոմ չթողնեի................. (ուրախ) ...............ախպեր բռեկետներս մի քանի օրից հանում եմ ;) ......մազերս ուղակի խուճուճա . ;) .....Անուլը իրա ուզածին չի կարա հասնի ,,.ետ հաստատ /.... (ուրախ) (ուրախ) ...նենցա որ փոքր ժամանակ բոլորինել ռետուզ հագնում են ... ;) (ուրախ) (ուրախ) ....անցյալս եսիմ ինչ չի որ հիշացնես ախպեր :P :P .......հա ու ......................չեմ մնալու ,,կամել մարդ ես մեկել տեսար որոշումս փոխեցի ու մնացի ...... :P :P :P ... :D :D :D :D .............
  • ✵ A R M Ǝ N ✵
   2013-08-14 14:45:10
   (բռավո) (բռավո) (բռավո)
  • Man)E(Dreamer
   2013-08-14 14:45:18
   hahaaaaaaaa,,,,kmnas,,,qahanayid heeet,,,lav el ksazeq iraaaaaarrrrrrrr,,,,,,,,,,,,,,,,, :D ,, :D ,, :D ,,, :D ,, :D , :D ,, :D ,, :D , :D
   • 2013-08-14 14:46:44
    ha ha irar lav sazum ennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn :D :D
   • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
    2013-08-14 14:49:09
    աղջի քահանա չի ,,իիիիիիիիիիիիիիի............. :'( ..................... :D ............
   • Man)E(Dreamer
    2013-08-14 14:50:16
    :) :) :) astvac meca mi bab klni,,,ho tenc ches mnalu,,((((( :) :) :) :)
   • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
    2013-08-14 14:52:00
    ուֆ ,,իմ նեռվերը քո ձեռ առնելը ........... :( .........
   • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
    2013-08-14 15:01:45
    գիտեեեեեեեեեեեմմմմմմմմմմ................. :P .. :P .. :P .. :P ..................
 • Man)E(Dreamer
  2013-08-14 14:44:29
  ba te tenca eli Lusnyaaaaaakk,,,henc es em post bacum haves ches anum mtness,,,, :@ :@ :@ :@ :@ |( |( |( |(
  • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
   2013-08-14 14:52:10
   հեսա մտնեմ քոները ախպեր ................ (խփո) ...........
 • Man)E(Dreamer
  2013-08-14 14:46:04
  u hihsi Vikul vor es verjin@ Կայքի անդամ է` 2012-03-20 04:55:54 պահից :)...incnic es copy arel,,,,,,,,,, :P :P :P :P :P
  • 2013-08-14 14:47:12
   ha ha khishem axperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr :) :)
 • վայ Վիկ մեռնելոց էր ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ու հիշի որ քեզ որակազրկել են ]:) ]:) ]:) ]:) ]:)
 • Սուսաննա♥
  2013-08-14 15:02:49
  :D :D լավներ
 • Man)E(Dreamer
  2013-08-14 15:05:44
  lusik voncor qo post@ lini ,,hel tox e t axjik@ nsti...... |( |(
  • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
   2013-08-14 15:12:14
   աաաաա,,,կհելնեմ էլի ,...քանի մտել եմ պասի հավեսս հանեմ ,,մի քանի պոստերի իրանց տեղը ցույց տամ հելնեմ ................ :D .
   • Man)E(Dreamer
    2013-08-14 15:17:10
    ha baaaaaaaa,,,vraz 1 er dir,,chmoranas........... :D
   • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
    2013-08-14 15:18:33
    չէ բա ետ ոնց կարամ մոռանամ այ ախպեր ,,հլը նայա ինչ սիրուն սիրուն շարում եմ ,,,արդեն սկսեմ եմ ............ :D .......
   • Man)E(Dreamer
    2013-08-14 15:19:32
    tesa tesa,,,,,,,,, (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ)
   • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
    2013-08-14 15:20:53
    :D :D :D :D ...............
 • attrium
  2013-08-14 15:10:56
  :D :D :D :D
 • Arpy ...
  2013-08-14 15:34:18
  ոնցվոր Հին քոփիում լինեի.. :'( :'( :'( :'( կարոտել եմ :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(
  • 2013-08-14 17:30:24
   դե իմացի եսօր հենց ետ օրնա,,, բոլորս միասին կոմեր ենք թողնում :) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • sssooo
  2013-08-14 15:51:37
  Վիկ շաաաաաաաատ լավն էր պոստտ (բռավո) լավ խնդացի :D :D :D :D
  • Arpy ...
   2013-08-14 16:06:51
   ոնցվոր խփնված լինեմ սաղ ծիծաղում են ես՝ լացում :D :D (ախ)
   • sssooo
    2013-08-14 17:26:50
    :D :D :D :D :D :D ըհը ետա որ կա
  • 2013-08-14 17:30:56
   մերսի Սուս ջան.... (ծաղիկ) :) :)
   • sssooo
    2013-08-14 17:36:07
    :) :) :) խնդրեմ
   • 2013-08-14 17:36:48
    :) .......... (ծաղիկ) (ծաղիկ) ...... տեսար ինչ լավ ներկայացրել էի երեխեքին...... ]:) ]:)
   • sssooo
    2013-08-14 17:37:46
    ըհը ես կասեի շաաաաաաաաատ լավ :D :D
   • 2013-08-15 19:07:57
    ]:) ]:)
 • (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) բա ես՞
 • MaSha
  2013-08-14 17:32:56
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) Լավենր Վիկ ջան
  • 2013-08-14 17:34:58
   մերսի Մաշս. (ծաղիկ)
 • Ճուտ♥Smizer-Lovatic
  2013-08-14 19:18:38
  Հահահա հրաշագեղ էր մանավանդ իմ մասը :D :D :D 1 գիտեմ մեռնեմ իրանց ջանին (խփո) :D 2 հույսերս մի կոտրիր :D :'( 3 մոռացել եմ ու էլ չեմ ուզում հիշեմ |( 4 դու ավելի լավն ես: (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խփո) (խփո)
  • 2013-08-15 11:51:51
   հա բա :D :D :D ,,,,,,,,1.չե վայ առանց զոհերի այ բալամ,,, :D 2. ես քեզ հույս կտամ չմտածես. :) միասին ենք սովորելու... ;) 3. ապրես չհիշես հանգարց տենց բան չանես ԴԱՍԿԱՆԱԼԻԱ՞՞՞՞՞՞ ;) :D :D 4. վույ դու ել շատ շատ պոպուշս,,, (խփո) (խփո) (խփո) ,,,,, (գինի) ,,,,
 • էս ինչ էր (:| :D մնացածը չգիտեմ, մենակ ասեմ, որ ես երազեմ էլ, ճպլ չեմ կարա լինեմ :D
 • lavner bayc apsos mer anunner@ chkar (լավ)
 • Արամ ))վետերան(
  2013-11-08 06:52:55
  3.Հիշիր որ մի օր ծովից դուրս եկար ու տեսար շորիկներտ չկանննննննն :D :D :D (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) եսի բացեց
 • ­
  2013-11-08 06:55:19
  փաստորեն լինումա
 • ԽուՃուՃ:)
  2014-01-11 21:06:43
  :D :D ուֆ ուֆ :D
  • Alone ( Ձեր Պստոն` ∞
   2014-01-15 19:09:23
   հն խուճուճ՞՞ :)
   • ԽուՃուՃ:)
    2014-01-15 19:11:40
    (ծաղիկ) ազիզ (խփո) :D :D
   • Alone ( Ձեր Պստոն` ∞
    2014-01-15 19:12:37
    հա ջանա՞.. (ծաղիկ) . ես եկել ես իմ օջախ՞՞՞՞՞՞ :D
   • ԽուՃուՃ:)
    2014-01-15 19:15:24
    (ուռա) (ուռա) :D հաա ոտս խերով լինի :D Էս Ձեզ
   • Alone ( Ձեր Պստոն` ∞
    2014-01-15 19:16:49
    օօօօօօօօօօօօօօօօօ շնորհակալություն,,,,,,,,,,,,, (գինի) ,,,,,,, հեսա փորցեմ.... ]:) ......ասա որ լավնա ........ :)
   • ԽուՃուՃ:)
    2014-01-15 19:17:47
    Ձեռիս տակ էս ընկավ (ծաղիկ) ]:)
   • Alone ( Ձեր Պստոն` ∞
    2014-01-15 19:18:44
    մարդ կա ետել չի տալիս.... ]:) ........... (լավ) ............
   • ԽուՃուՃ:)
    2014-01-15 19:19:36
    Դեեե...ես...Շնորքով աղջիկ եմ...հասկանում ե՞ք.... ;) :D Գովազդ :D
   • Alone ( Ձեր Պստոն` ∞
    2014-01-15 19:21:49
    հա մերնեմ են սիրուն շնորքիտ............. :D :D ..........
   • ԽուՃուՃ:)
    2014-01-15 19:22:29
    Վիկ ես քեզզ հիշում եմ, բայց դու ինձ դժվար հիշես (խփո) :D
   • Alone ( Ձեր Պստոն` ∞
    2014-01-15 19:23:21
    որ տեղից ես հիշում՞՞՞՞՞՞՞ :D :D հա տենց տեղը չբերում եմ :D
   • ԽուՃուՃ:)
    2014-01-15 19:25:07
    http://www.copypaste.am/2013/06/04/%D6%84%D5%B8%D6%83%D5%AB%D5%B6-%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%AF%D5%AB%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4/ նայյյյյյ (խփո) բաց վրես չխնդաս :D
   • Alone ( Ձեր Պստոն` ∞
    2014-01-15 19:26:24
    պասի խնդամ հետո նայեմ որ էլ չխնդամմմմմմմմմմմմ......... :D :D :D
   • ԽուՃուՃ:)
    2014-01-15 19:27:02
    okkkkk դե նաա (խփո) :D
   • Alone ( Ձեր Պստոն` ∞
    2014-01-15 19:29:47
    ապյեր չբացեցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցց :'( ,,,,,,,եսել պատրաստվել էի որ խնդաի :D :D
   • ԽուՃուՃ:)
    2014-01-15 19:31:09
    (:| (:| խի չբացա՞վ (ուրախ)
   • ԽուՃուՃ:)
    2014-01-15 19:31:18
    http://www.copypaste.am/2013/06/04/%D6%84%D5%B8%D6%83%D5%AB%D5%B6-%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%AF%D5%AB%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4/
   • ԽուՃուՃ:)
    2014-01-15 19:33:29
    Քոփին նախկինում-սենց գրի Գուգլով նայի (ծաղիկ) :D
   • Alone ( Ձեր Պստոն` ∞
    2014-01-15 19:33:42
    եսնամմմմմմմ......... :D
   • Alone ( Ձեր Պստոն` ∞
    2014-01-15 19:34:13
    փորձլ կրկին,,,,,,,,,,,,,,ապյեր էլի չբացավ......... :D :D :D
   • ԽուՃուՃ:)
    2014-01-15 19:36:34
    Ոնց գուգլով տենց գրիր չբացե՞ց (:|
   • Alone ( Ձեր Պստոն` ∞
    2014-01-15 19:40:23
    նկարա թե գրառում՞
   • ԽուՃուՃ:)
    2014-01-15 19:40:51
    Գրառումմմ ]:)
   • Alone ( Ձեր Պստոն` ∞
    2014-01-15 19:45:51
    տեսա ապրերրրրրրրրրրրրրրրրր (լավ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • ԽուՃուՃ:)
    2014-01-15 19:46:55
    ապրե՞ր :D էտ ես էիի :D
   • Alone ( Ձեր Պստոն` ∞
    2014-01-15 19:48:00
    գիտեմ պուչիկ,,կլինի ասեղով ծակեմ՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞ :D :D ես բարի եմ շատ չեմ ցավեցնի արի համաձայնվի.. :D :D
   • ԽուՃուՃ:)
    2014-01-15 19:49:12
    Խի են սախ ինձ ուզում ծակեն (:| արխաին թսկել եմմմմմ :P :P :D
   • Alone ( Ձեր Պստոն` ∞
    2014-01-15 19:50:34
    ես ասի ասեմ թսկած կնեղանաս ենել դու ասիր քեզ......... :D :D :D :D :D աաաաաաաաաաաաաաաայյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյ
   • ԽուՃուՃ:)
    2014-01-15 19:51:25
    (ուռա) Ուֆ այ մարդ ես նեղանակ չգիտեմ :D