Copy SMS

Պարզել են....+Բոնուս

12

18

858

 • MrUtIk
  2013-08-17 19:51:02
  :) :) :) :) :)
  • FRANCE
   2013-08-17 19:51:22
   ջաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաան ապլես արրևսսսսսսսսսսսս
   • MrUtIk
    2013-08-17 19:55:03
    :D :D :D :D :D լավներ
   • FRANCE
    2013-08-17 19:56:25
    հաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաա մլուտիկ ջաաան
   • MrUtIk
    2013-08-17 19:57:31
    :O :O :O :O :O անունդ կասեՍ՞
   • FRANCE
    2013-08-17 19:59:03
    Մարիիիիիիիիիիիիիիիի ինչի խառնվեցիր՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞ մլուտիկ ջաաան
   • MrUtIk
    2013-08-17 20:00:38
    ուղակի Մար ջան :)
   • FRANCE
    2013-08-17 20:01:18
    (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Մարիշ(OK)
  2013-08-17 19:56:18
  :) :) :) :)
  • FRANCE
   2013-08-17 19:56:57
   ապլես արևսսսսսսսսսս
   • Մարիշ(OK)
    2013-08-17 19:57:20
    (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • FRANCE
    2013-08-17 20:00:34
    ջաաաբ
   • FRANCE
    2013-08-17 20:00:47
    կներես ջաաաաաաաաան (ծաղիկ)
 • ♥HaSiKa ♥ MaNuKyAn♥
  2013-08-17 20:34:33
  :) :) :) :) :) , շատ լավն էր , ապրես (լավ)
  • FRANCE
   2013-08-17 20:36:45
   մերսի շաաաաաաաաատ արևսսսսսսսսսսսս
 • Anulik
  2013-08-17 21:31:01
  ուրեմն կսկսեմ ավելի շատ ժպտալ :) :)
  • FRANCE
   2013-08-18 08:50:04
   էդ լավ ա արևսսս (ծաղիկ)
 • ✔ℒყυdA ✔copypaste.am✔
  2013-08-17 22:35:28
  (լավ) (լավ) (լավ)