Copy SMS

Ծանոթանա՞նք

Ծանոթանա՞նք - մտքեր, հետաքրքիր,այլ


amp;list=PLC27A927C4099EA48&feature=player_detailpage

Ծանոթանա՞նք - մտքեր, հետաքրքիր,այլ

Ես աչքերս եմ փակում:

Ես հոգնած եմ, այո՛:

Տիկնիկն էլ է հոգնում, երբ ետևից բեմի 

Ինչ-որ թելեր նրան ստիպում են ապրել:

Այդ ապրե՞լ է կոչվում: Ի՞նչ իմանամ:

Ծանոթանա՞նք - մտքեր, հետաքրքիր,այլ

Ծառերը մայթերին բազմակետ են դնում.

Ունեն ինչ-որ գաղտնիք, որ ես չեմ ընդունում:

Չէ՛, ես սխալվեցի.

Գաղտնիքն ընդունում եմ,

Չեմ ընդունում արգելքն այն անտեղի,

Որ միշտ բազմակետ է բազմացընում...

Ծանոթանա՞նք - մտքեր, հետաքրքիր,այլ

Սովա՜ծ են ոտներըս.

Թող հո՛ղ կոխեն մի քիչ:

Եվ աչքերս են սոված.

Չի կշտացնում լույսը.

Ծանոթանա՞նք - մտքեր, հետաքրքիր,այլ

Անմահության համար տաղանդ պետք չէ բնավ.

Հարկավոր է լինել գոնե մամոնտ կամ խոտ,

Որ իր տիպն է թողել քարածըխի շերտում...

Ծանոթանա՞նք - մտքեր, հետաքրքիր,այլ

Եվ չի պոկվում ինձնից մի անսահման կարոտ,

Ու զզվել եմ արդեն պարզությունից գծի:

Թե կեռ-կորությունը շռայլություն է մեծ,

Չկարոտե՞մ գոնե այն կետ-գծին,

Որ նեղ նպատա՛կ չէ,

Այլ երազա՜նք այրող...

Ծանոթանա՞նք - մտքեր, հետաքրքիր,այլ

Ծանոթացա՞նք արդյոք:

Բեթհովենի՛ց հարցրու,

Մի՛ մոռացիր, սակայն, որ նա խուլ է մի քիչ

Եվ կարող է հարցըդ չհասկանալ:

Ծանոթանա՞նք - մտքեր, հետաքրքիր,այլ

Իսկ ես ավելացնեմ,- քեզ օգնելու հույսով,-

Որ ինձ փոքրիշատե ճանաչելու համար

Հարկավոր է զրկվել... նախապաշարմունքից:

Որ և հեշտ չէ նույնքան,

Որքան որ ապրելը...

Ծանոթանա՞նք - մտքեր, հետաքրքիր,այլ

Ո՛չ մի գաղտնիք չունեմ իմ կնոջից անգամ,

Իսկ թե ստիպված եմ, այսուհանդերձ, ստել`

Մեղավորը ե՛ս չեմ, 

Իսկ թե ո՞վ է` քե՜զ ինչ:

Ինչո՞վ պիտի օգնես,

Ի՞նչ կփոխես:

Ծանոթանա՞նք - մտքեր, հետաքրքիր,այլ

Անկեղծության համար թե խաչեին,

Քրիստոսը վաղո՜ւց չէր ունենա պաշտող:

Ա՜խ, այդ պաշտամունքը, որ ձևեր է փոխում,

Ինչպես մոր մեջ սաղմը,

Բայց ծնվելիս ծնվում մի՛շտ մանուկի նման`

Ուղեղը դեռ անբան և աչքերը դեռ գոց...

Ծանոթանա՞նք - մտքեր, հետաքրքիր,այլ

Ծանոթացա՞նք արդյոք:

Դու` չգիտեմ,

Իսկ քեզ ճանաչեցի ես իսկապես:

Քո փոխարեն աչքերդ ասում են լուռ,

Որ ինձ համարում ես ծանըր հիվանդ,

Եվ զառանցանք` խոսքըս:

Բայց հավատա՜.

Խոսքս զառանցանք չէ,

Ոչ էլ հիվանդ եմ ես:

Ես պարզապես վաղուց համոզված եմ,

Որ դուր գալու ծանոթ առևտըրում

Հարկավոր է լինել չմանրվող դրամ

Եվ չծախսել իրեն կոպեկ-կոպեկ...

Ծանոթանա՞նք - մտքեր, հետաքրքիր,այլ

Ծանոթացա՞նք արդյոք:

Անշո՛ւշտ, ծանոթացա՜նք:

Բաժանվելուց առաջ թույլ տուր ասեմ գոնե,

Որ քեզ նմանները, իմ սիրելի՛,

Գուցե կարողանան ինձ ամե՜ն ինչ անել,

Բայց չեն կարող խլել լավատեսի

Իմ ժպիտը, այո՛, իմ ժպի՜տը,

Նամանավանդ եթե չմոռանանք,

Որ ժպիտի ինչ-որ մի տեսակն է նաև

Անմահ քմծիծաղը...

Ծանոթանա՞նք - մտքեր, հետաքրքիր,այլ

Մնաս բարև՜:

33

96

1441

 • Ճուտ♥Smizer-Lovatic
  2013-08-19 19:11:29
  Ես աչքերս եմ փակում: Ես հոգնած եմ, այո՛: Տիկնիկն էլ է հոգնում, երբ ետևից բեմի Ինչ-որ թելեր նրան ստիպում են ապրել: Այդ ապրե՞լ է կոչվում: Ի՞նչ իմանամ: պարզապես խոսքեր չունեմ (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խփո) (խփո)
 • Տաթև(ԻԿ)
  2013-08-19 19:14:33
  (լավ) (բռավո) (բռավո)
 • նկարս խի ես վերցրել գող :D :D :D :D :D
 • ✵ A R M Ǝ N ✵
  2013-08-19 19:15:10
  (լավ) (լավ) (լավ)
 • Checeller
  2013-08-19 19:16:31
  հետաքրքիր էր, լավն էր բայց մի տեսակ իմը չէր
 • Arpy ...
  2013-08-19 19:16:44
  ինչ լավն էր Լուս ջան :) :) :) :)
 • Lilit♥♥♥
  2013-08-19 19:18:13
  ընտիրաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաա ապրեսսսսսսսսսսսսսսսսսս (լավ) (բռավո)
 • Machok
  2013-08-19 19:18:39
  Ծանոթացա՞նք արդյոք: Դու` չգիտեմ, Իսկ քեզ ճանաչեցի ես իսկապես: Քո փոխարեն աչքերդ ասում են լուռ, Որ ինձ համարում ես ծանըր հիվանդ, Եվ զառանցանք` խոսքըս: Բայց հավատա՜. Խոսքս զառանցանք չէ, Ոչ էլ հիվանդ եմ ես: Ես պարզապես վաղուց համոզված եմ, Որ դուր գալու ծանոթ առևտըրում Հարկավոր է լինել չմանրվող դրամ Եվ չծախսել իրեն կոպեկ-կոպեկ... (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • Յուրահատուկ գրելաոճ ունես,,,, Կեցցես,,, Հրաշալի էր գրված (լավ) (ուռա)
 • Սիր ㋛
  2013-08-19 19:36:55
  Պարույր Սևակ (ուռա) (ուռա) (ուռա) (բռավո) (ծաղիկ)
 • ✔ℒყυdA ✔copypaste.am✔
  2013-08-19 19:49:32
  (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • Dzer Pston
  2013-08-19 19:54:31
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) O:) O:) O:) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) լավն էէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրր ;) րրր ;) րրր ;) րրր ;) րրրրրրրրրրրրրր (բռավո) րրր (բռավո) րրր (բռավո) րրրրրրրրր (ծաղիկ) րր (ծաղիկ) րր (ծաղիկ) րրրրրրրրրրրրրրրրրրր (լավ) րրր (լավ) ր (լավ) րրրրրրրրրրրրրրրրրրրր (ժպիտ) րր (ժպիտ) րր (ժպիտ) րր (ժպիտ) րր (ժպիտ) ր (ժպիտ) րր (ժպիտ) րր (ժպիտ) րր (ժպիտ) ր
 • Dzer Pston
  2013-08-19 19:54:31
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) O:) O:) O:) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) լավն էէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրր ;) րրր ;) րրր ;) րրր ;) րրրրրրրրրրրրրր (բռավո) րրր (բռավո) րրր (բռավո) րրրրրրրրր (ծաղիկ) րր (ծաղիկ) րր (ծաղիկ) րրրրրրրրրրրրրրրրրրր (լավ) րրր (լավ) ր (լավ) րրրրրրրրրրրրրրրրրրրր (ժպիտ) րր (ժպիտ) րր (ժպիտ) րր (ժպիտ) րր (ժպիտ) ր (ժպիտ) րր (ժպիտ) րր (ժպիտ) րր (ժպիտ) ր
 • Dzer Pston
  2013-08-19 19:54:31
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) O:) O:) O:) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) լավն էէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրր ;) րրր ;) րրր ;) րրր ;) րրրրրրրրրրրրրր (բռավո) րրր (բռավո) րրր (բռավո) րրրրրրրրր (ծաղիկ) րր (ծաղիկ) րր (ծաղիկ) րրրրրրրրրրրրրրրրրրր (լավ) րրր (լավ) ր (լավ) րրրրրրրրրրրրրրրրրրրր (ժպիտ) րր (ժպիտ) րր (ժպիտ) րր (ժպիտ) րր (ժպիտ) ր (ժպիտ) րր (ժպիտ) րր (ժպիտ) րր (ժպիտ) ր
 • Dzer Pston
  2013-08-19 19:54:31
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) O:) O:) O:) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) լավն էէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրր ;) րրր ;) րրր ;) րրր ;) րրրրրրրրրրրրրր (բռավո) րրր (բռավո) րրր (բռավո) րրրրրրրրր (ծաղիկ) րր (ծաղիկ) րր (ծաղիկ) րրրրրրրրրրրրրրրրրրր (լավ) րրր (լավ) ր (լավ) րրրրրրրրրրրրրրրրրրրր (ժպիտ) րր (ժպիտ) րր (ժպիտ) րր (ժպիտ) րր (ժպիտ) ր (ժպիտ) րր (ժպիտ) րր (ժպիտ) րր (ժպիտ) ր
 • Dzer Pston
  2013-08-19 19:54:31
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) O:) O:) O:) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) լավն էէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրր ;) րրր ;) րրր ;) րրր ;) րրրրրրրրրրրրրր (բռավո) րրր (բռավո) րրր (բռավո) րրրրրրրրր (ծաղիկ) րր (ծաղիկ) րր (ծաղիկ) րրրրրրրրրրրրրրրրրրր (լավ) րրր (լավ) ր (լավ) րրրրրրրրրրրրրրրրրրրր (ժպիտ) րր (ժպիտ) րր (ժպիտ) րր (ժպիտ) րր (ժպիտ) ր (ժպիտ) րր (ժպիտ) րր (ժպիտ) րր (ժպիտ) ր
 • Dzer Pston
  2013-08-19 19:54:31
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) O:) O:) O:) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) լավն էէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրր ;) րրր ;) րրր ;) րրր ;) րրրրրրրրրրրրրր (բռավո) րրր (բռավո) րրր (բռավո) րրրրրրրրր (ծաղիկ) րր (ծաղիկ) րր (ծաղիկ) րրրրրրրրրրրրրրրրրրր (լավ) րրր (լավ) ր (լավ) րրրրրրրրրրրրրրրրրրրր (ժպիտ) րր (ժպիտ) րր (ժպիտ) րր (ժպիտ) րր (ժպիտ) ր (ժպիտ) րր (ժպիտ) րր (ժպիտ) րր (ժպիտ) ր
 • Dzer Pston
  2013-08-19 19:54:34
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) O:) O:) O:) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) լավն էէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրր ;) րրր ;) րրր ;) րրր ;) րրրրրրրրրրրրրր (բռավո) րրր (բռավո) րրր (բռավո) րրրրրրրրր (ծաղիկ) րր (ծաղիկ) րր (ծաղիկ) րրրրրրրրրրրրրրրրրրր (լավ) րրր (լավ) ր (լավ) րրրրրրրրրրրրրրրրրրրր (ժպիտ) րր (ժպիտ) րր (ժպիտ) րր (ժպիտ) րր (ժպիտ) ր (ժպիտ) րր (ժպիտ) րր (ժպիտ) րր (ժպիտ) ր
  • ՎԱՐԴ-հո դեմ չեք?
   2013-08-19 19:55:01
   գիժ
   • Dzer Pston
    2013-08-19 19:57:24
    հա ջան՞՞՞՞՞՞՞՞՞ :) :) :) :) :) :) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա)
   • Dzer Pston
    2013-08-19 19:57:26
    հա ջան՞՞՞՞՞՞՞՞՞ :) :) :) :) :) :) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա)
 • Anush
  2013-08-19 20:07:20
  նկարներդ շատ լավնեն (լավ)
 • Lian
  2013-08-19 20:53:15
  սիրուն գրառում էր
 • Normal is boring
  2013-08-20 03:22:56
  Hetaqrqir er....
  • Arpy ...
   2013-08-20 03:25:04
   բավականին :) :) (ժպիտ)
   • Normal is boring
    2013-09-08 07:21:56
    Սևակի բանաստեղծություններից սա եմ սիրում՝ "ՑԱՎՆ Է ՀԱՃԱԽ ԱՌԱՋ ՄՂՈՒՄ"
 • Սառա, ձեր մոծյոկ:D
  2013-08-20 10:56:01
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • 2013-08-20 10:57:05
  .... այլ էր....
 • Man)E(Dreamer
  2013-08-20 13:42:33
  լավնեռ,,ապռես,,, (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) bayc voncor mi tesak canot er (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ)
  • Normal is boring
   2013-09-08 07:25:09
   Էլ ...Սևակն ա հեղինակը :Դ
 • ՎԱՐԴ-հո դեմ չեք?
  2013-09-01 02:03:45
  ]:) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Em17
  2013-09-08 07:24:50
  շատ սիրուն էր գրված, հետաքրքիր... (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Gohar
  2013-09-18 06:16:13
  բլա բլա բլա
  • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
   2013-09-18 06:16:59
   մակարդակդ հազիվ ետքան ............... |( ...........
   • Վետերան
    2013-09-18 06:18:11
    բանի տեղ մի դիր |(
   • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
    2013-09-18 06:19:16
    (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) ,,հա դե ,,չեմել դնում ......
   • Վետերան
    2013-09-18 06:20:52
    (ծաղիկ) դե եսիմ ժամանակտ զուր տեղը մի փչացրու,էս ընթացքում կարաիր մի հատ ծաղիկ կջրջիր , որն ավելի կարեւորա (ուրախ) (ուրախ)
   • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
    2013-09-18 06:22:10
    հա շաաաաաաաաաաաաաաաաաաատ ճիշտ ես ,,,իզուր ժամանակս անիմաստ բաների վրա չեմ փչացնի ,,,լիքը սովորելու բան ունեմ ,,,ետ ավելի կարևորա ............. (ծաղիկ) ............
   • Վետերան
    2013-09-18 06:23:02
    հաստատ,,հաստատ :)
   • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
    2013-09-18 06:23:14
    (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) ..... (գինի) .. (գինի) .. (գինի) .........
   • Gohar
    2013-09-18 06:23:42
    ԲԼԱ ԲԼԱ ԲԼԱ
   • Վետերան
    2013-09-18 06:24:44
    լեգոների հետ խաղա,,էլ չեմ պատասխանելու,,էքա աղջիկ ես ու սենց բաներով ես զբաղված,,հետ տվեք են 53 վայրկյանը , երբ քո համար ես տեքստը հավաքեցի |(
   • ⒶⓇⓂⒶⓃ
    2013-09-18 06:25:01
    девушка *****й страдает что сказать...
   • Վետերան
    2013-09-18 06:26:18
    ասել Շեռլոկի վ ժ..ու , վսե ետը |(
   • Gohar
    2013-09-18 06:26:54
    ARA DEVUSHKA TI SUS MNA
   • puchik
    2013-09-18 06:27:14
    Լուս ջան մի թող ոմն <<բլա բլա բլա>>աղջիկ պոստդ ավիրի (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • ⒶⓇⓂⒶⓃ
    2013-09-18 06:27:22
    (ուրախ)
   • ⒶⓇⓂⒶⓃ
    2013-09-18 06:28:19
    քեզ չեն սովորեցրել փոխադարձ հարգանքի մասին՞ մանավանդ մեծերի հանդեպ, ու գուրարած անծանոթ տղայի..
   • puchik
    2013-09-18 06:29:06
    որը ռուսերենից կմ-ներով հեռուա...չնայած սկի հայերեն չգիտի նոր բլա բլա բլայա սովորում :D :D :D :D
   • Վետերան
    2013-09-18 06:29:30
    Для особо одарённых,повторяю!иди в жо**!Если ты туда не помещаешься,то иди на х**!!!!
   • ⒶⓇⓂⒶⓃ
    2013-09-18 06:30:12
    дорогу не знает по ходу
   • ⒶⓇⓂⒶⓃ
    2013-09-18 06:31:12
    она сейчас просто читает и понимает что все тут её обсирают и тупо молчит
   • puchik
    2013-09-18 06:31:25
    ՀԱ ԼԱՎ ԽԵՂՃԸ ՄԵՆԱԿ ԲԼԱ ԲԼԱ ԲԼԱ ԳԻՏԻ ՄԻ ՃՆՇԵՔ :D :D :D
   • Վետերան
    2013-09-18 06:32:09
    поймет (ուրախ) (ուրախ)
   • puchik
    2013-09-18 06:33:12
    ;) :D :D ԲԼԱ ԲԼԱ ԲԼԱ ՅՈՒՀՈՒՒ
   • Վետերան
    2013-09-18 06:33:47
    да я тоже так думайу,,,нечего нечего,,он просто Б...ь (ուրախ)
   • Վետերան
    2013-09-18 06:34:29
    извините думаю (ուրախ) (ուրախ)
   • puchik
    2013-09-18 06:36:11
    ԲԱ ՄԵՐ բլա բլա բլա_Ն ՈՒՐ ԿՈՐԱՎ....ես իրա լոգիկան հասկացելեմ...<<բլա բլա բլա>>յով խառնել իրար ու գնալ :D :D :D
   • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
    2013-09-18 07:10:36
    ես ինչ եք բլբլուս ստեղ .......... (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) .........մարդ եք գտել գլուխ եք դնում ասախի հետ ,,,չեք տեսնում մակարդակը ........հազիվ,,հլը երեխյա.........
   • puchik
    2013-09-18 07:11:58
    :D :D :D :D :D ճիշտա խիենք ճնշում 9 ամսեկանա նոր բլա բլա բլա-յա սովորում :D :D :D
   • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
    2013-09-18 07:17:17
    puchik heriqa blblas yaaaaaaa,,,,haziv pujurner@ gnacin,,,tox hangstananq
 • ինչքան մտնեմ քոփի/ թեկուզ տարին մեկ/ , ինչ-որ վատ միջադեպ անպայման անպակասա |(
  • Վետերան
   2013-09-18 06:30:15
   չէ ес аннахдепа,,кани оր չеր еьел (ուրախ) (ուրախ)
 • Lian
  2013-09-18 06:34:27
  հիմար երեխայա...ուշադրություն մի դարձրեք,կլռի ու կվերանա քոփիից.......
  • Վետերան
   2013-09-18 06:35:03
   էսքան ասածիցս հետո չի վերանա՞են նկարի միջի ապերիկը վկա :D :D (ուրախ) (ուրախ)
   • Lian
    2013-09-18 06:35:56
    :)
 • :D ինչպես մնացած բոլոր հիմար երեխաները :D
 • sssooo
  2013-09-18 06:35:55
  բլա բլա բլա
  • Lian
   2013-09-18 06:36:54
   |(
   • sssooo
    2013-09-18 06:37:56
    հլը սրան որ լուրջ ընդհունեց
   • Lian
    2013-09-18 06:38:21
    :@ ջղայնանում էի արդեն,խելառ (ծաղիկ) :D
   • sssooo
    2013-09-18 06:42:56
    (ծաղիկ) դու էլ հո չասիր :) :D
   • Lian
    2013-09-18 06:44:25
    O:) ասեցի :D
   • sssooo
    2013-09-18 06:46:47
    ինչա ասածս չպտի ասեիր ;) :D :D :D :D
   • Lian
    2013-09-18 06:47:17
    |( էդ սմայլիկին ատուուուուուււուուոմ եմ :@
  • puchik
   2013-09-18 06:37:12
   յա էս դու հասկանումեսմեր մանուկի լեզուն :D :D
   • sssooo
    2013-09-18 06:37:42
    ըըըըըըըըըգղըըըըըըըըըըըըըըը ;) :D :D :D :D
   • puchik
    2013-09-18 06:38:52
    դե իրան բացատրի որ բլա բլա բլա-ն կփրկի աշխարհը :D :D :D
   • sssooo
    2013-09-18 06:41:27
    իիիիիիիիի մեր մոտ աշխեննա փրկու աշխարհը մի խառնի (ոչոչ) ]:) ]:) ]:)
   • puchik
    2013-09-18 06:42:48
    :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D հա լավ բլա բլա բլա-ն քոփին կփրկի :D :D :D
   • sssooo
    2013-09-18 06:47:20
    (:| խառներ բլս բլս բլլս-ն կկրճստի քոփիի անդամների թիվը O:) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
   • puchik
    2013-09-18 06:48:42
    չէ կփրկի (դեմք) (դեմք) (դեմք) :D :D
   • sssooo
    2013-09-18 06:49:57
    (դեմք) կկրճատի փրկելով O:) :D :D :D
   • puchik
    2013-09-18 06:52:54
    :D :D :D :D կարևորը կփրկի (դեմք) :D :D :D
   • sssooo
    2013-09-18 06:54:05
    կարևորը փրկելնա մնացածը հեչ :D :D :D :D :D :D
   • puchik
    2013-09-18 06:56:27
    հա բա :D :D :D
 • Մարտուն
  2013-09-18 07:02:17
  համ , համ, համ էլ բան չասեմ (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (ծաղիկ) :)
  • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
   2013-09-18 07:08:08
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) ..........ոնց կուզես ......... (գինի)
 • Վետերան
  2013-09-18 07:10:31
  Ժողովորդ պրծեք հա,,սաղ սենց անկապների պատճառովա , որ բանի տեղեք դնում ու շատ շատերը դուրս են գալիս,,հլը շատ հնեկներին հարցրեք ինչի դուրս եկան՞սաղ ետեն ասում մանկապարտեզա դառել ու սաղ անկապ պոստեր ու սենց,,լավ էլի,,ես ել եմ արդեն ուզում գնամ,,անկապա,,չի ԴԶՈՒՄ (լավչեմ)
  • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
   2013-09-18 07:12:20
   Arm jan cheq tenum vor saxi uzacnel eta,,vor nnormal u makardakov mardik gnan mnan iiranq ........
   • Վետերան
    2013-09-18 07:13:04
    հա,,զգում եմ,,անմակարդականոցա դառնում սրանց նմանների պատճառով,,,, |(
   • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
    2013-09-18 07:14:28
    mardik naxxosal petqa sovoren nor asen mtqnerin ekac@,,,,,irancic mecer ,,aravel evs txaneri het xoselu dzev chgiten ,,hetoel asum en txaner@ senc txaner@ nenc ,,,, |( |(
   • Վետերան
    2013-09-18 07:17:27
    դե գիդեմ,դրա համար միքիչ էլ ես անցա չափերս,,դրանց հետ տենցա պետք խոսալ,իմ փորձից եմ հասկացել
   • puchik
    2013-09-18 07:18:40
    մանուկների քոփի միշտ պայծառ ձայն հնչյուն ու բառ :D :D
   • -L.(EsAyAn...( ◔̯◔
    2013-09-18 07:19:12
    ara inch uzum es u vonc uzum es ,,,voch mek iravunq chunia argeli ,,,erb tesnum es vor dimacind zurka tarakan shnorqic u heruya mardun bnorosh hatkutyunneric ........