Copy SMS

Ուրախ ժամանց բոլորին:D


Ուրախ ժամանց բոլորին:D - ուրախ, ուրախ, ուրախ


Ողջույն բոլորին կրկին ես եմ և կրկին ուրախ ժամանց եմ ձեզ համար պատրաստելՈւրախ ժամանց բոլորին:D - ուրախ, ուրախ, ուրախ

Սկսենք ամենաշատը ուտվողից պաղպաղաաաաակՈւրախ ժամանց բոլորին:D - ուրախ, ուրախ, ուրախ

Ուրախ ժամանց բոլորին:D - ուրախ, ուրախ, ուրախ
Ուրախ ժամանց բոլորին:D - ուրախ, ուրախ, ուրախ
Ուրախ ժամանց բոլորին:D - ուրախ, ուրախ, ուրախ
Ուրախ ժամանց բոլորին:D - ուրախ, ուրախ, ուրախ
Ուրախ ժամանց բոլորին:D - ուրախ, ուրախ, ուրախ
Ուրախ ժամանց բոլորին:D - ուրախ, ուրախ, ուրախ
Ուրախ ժամանց բոլորին:D - ուրախ, ուրախ, ուրախ
Ուրախ ժամանց բոլորին:D - ուրախ, ուրախ, ուրախ
Ուրախ ժամանց բոլորին:D - ուրախ, ուրախ, ուրախ
Ուրախ ժամանց բոլորին:D - ուրախ, ուրախ, ուրախ
Ուրախ ժամանց բոլորին:D - ուրախ, ուրախ, ուրախ
Ուրախ ժամանց բոլորին:D - ուրախ, ուրախ, ուրախ

և իհարկե շաաաաաատ կոնֆետներ


Ուրախ ժամանց բոլորին:D - ուրախ, ուրախ, ուրախ
Ուրախ ժամանց բոլորին:D - ուրախ, ուրախ, ուրախ
Ուրախ ժամանց բոլորին:D - ուրախ, ուրախ, ուրախ
Ուրախ ժամանց բոլորին:D - ուրախ, ուրախ, ուրախ
Ուրախ ժամանց բոլորին:D - ուրախ, ուրախ, ուրախ
Ուրախ ժամանց բոլորին:D - ուրախ, ուրախ, ուրախԵղեք երյանիկ և սիրեք միմյանց:Վայելեք ամառը
Ուրախ ժամանց բոլորին:D - ուրախ, ուրախ, ուրախ
Ուրախ ժամանց բոլորին:D - ուրախ, ուրախ, ուրախ

ձեր` մոծյոկ

10

45

1610