Copy SMS

Ադամանդե շքեղություն. Chaumet թանկարժեք զարդերի նոր հավաքածուն

Ադամանդե շքեղություն. Chaumet թանկարժեք զարդերի նոր հավաքածուն  - ադամանդ , շքեղ ,

Chaumet ոսկերչական տունը ստեղծել է նոր հավաքածու` ադամանդներից և սպիտակ ոսկուց: Հավաքածուն կոչվում է Liens Haute Joaillerie, որտեղ ընդգրկված է 12 մատանի: 


Ադամանդե շքեղություն. Chaumet թանկարժեք զարդերի նոր հավաքածուն  - ադամանդ , շքեղ ,


Հավաքածուի ֆավորիտ մատանին սպիտակ ոսկուց ու 224 ադամանդից ստեղծված զարդն է` կլոր շրջանակով ու սապֆիրով: 

Ադամանդե շքեղություն. Chaumet թանկարժեք զարդերի նոր հավաքածուն  - ադամանդ , շքեղ ,
Ադամանդե շքեղություն. Chaumet թանկարժեք զարդերի նոր հավաքածուն  - ադամանդ , շքեղ ,
Ադամանդե շքեղություն. Chaumet թանկարժեք զարդերի նոր հավաքածուն  - ադամանդ , շքեղ ,
Ադամանդե շքեղություն. Chaumet թանկարժեք զարդերի նոր հավաքածուն  - ադամանդ , շքեղ ,
Ադամանդե շքեղություն. Chaumet թանկարժեք զարդերի նոր հավաքածուն  - ադամանդ , շքեղ ,

16

24

1758