Copy SMS

Դանդաղեցված կադրեր

Եթե տեսարանը լուսանկարենք գերարագ տեսախցիկով, ապա շատ հետաքրքիր կադրեր կստանանք, երբ գնդակով հարվածենք մարդու դեմքին:
Ուշադիր նայենք կադրերում այս տղայի դեմքի փոփոխություններին և կհամոզվենք դրանում: :D

Դանդաղեցված կադրեր - դեմք , գերարագ , տեսախցիկ , գնդակ , հարված

Դանդաղեցված կադրեր - դեմք , գերարագ , տեսախցիկ , գնդակ , հարված
Դանդաղեցված կադրեր - դեմք , գերարագ , տեսախցիկ , գնդակ , հարված
Դանդաղեցված կադրեր - դեմք , գերարագ , տեսախցիկ , գնդակ , հարված
Դանդաղեցված կադրեր - դեմք , գերարագ , տեսախցիկ , գնդակ , հարված
Դանդաղեցված կադրեր - դեմք , գերարագ , տեսախցիկ , գնդակ , հարված
Դանդաղեցված կադրեր - դեմք , գերարագ , տեսախցիկ , գնդակ , հարված

Դանդաղեցված կադրեր - դեմք , գերարագ , տեսախցիկ , գնդակ , հարված

Դանդաղեցված կադրեր - դեմք , գերարագ , տեսախցիկ , գնդակ , հարված
Դանդաղեցված կադրեր - դեմք , գերարագ , տեսախցիկ , գնդակ , հարված
Դանդաղեցված կադրեր - դեմք , գերարագ , տեսախցիկ , գնդակ , հարված
Դանդաղեցված կադրեր - դեմք , գերարագ , տեսախցիկ , գնդակ , հարված
Դանդաղեցված կադրեր - դեմք , գերարագ , տեսախցիկ , գնդակ , հարված

21

39

4225

 • ▲ MuKoOo …】
  2013-08-24 04:07:34
  :D :D :D :D :D :D :D
 • L.S.H.™
  2013-08-24 04:07:59
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • KuKu
  2013-08-24 04:08:43
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D կմեռնեմ
 • ՎԱՐԴ-հո դեմ չեք?
  2013-08-24 04:08:57
  յա բարի գալուստ աղչի :D
 • 2013-08-24 04:09:35
  ես մեռաաաաաաաաա :D :D :D :D :D
 • ⇘ NATALYA VALERVNA ⇙
  2013-08-24 04:09:36
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D xaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaay
 • Mariam♥♥♥
  2013-08-24 04:10:24
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • Machok
  2013-08-24 04:20:49
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • ♥Jasmina♥ La vie est belle.
  2013-08-24 04:21:53
  լավն էր :D :D :D :D :D :D
 • Ռիմա
  2013-08-24 04:23:56
  ]:) ]:) վաաաայ կմեռնեմ,,,,ինչ էլ գոհ էր մինչև խփվելը :D
 • Machok
  2013-08-24 04:52:13
  երեխեք հլը ավելի արագ մկնիկը իջեցրեք ներքև, ավելի պատկերավորա դառնում :D :D :D :D :D :D
 • Anush
  2013-08-24 05:01:26
  :D
 • ♥ I`m your angel (SaRa) ♥
  2013-08-24 05:08:08
  (լավ) (լավ) (լավ) :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • ❣Maria H❣
  2013-08-24 05:46:32
  :D :D (բռավո) (լավ)
 • badgalnat
  2013-09-13 21:01:55
  Դանդաղեցված կադրեր - դեմք , գերարագ , տեսախցիկ , գնդակ , հարված :D :D :D :D (լավ) (լավ)
 • Anulik
  2013-09-16 05:22:50
  :D :D :D :D
 • misht happy
  2014-10-04 20:06:57
  ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) :D :D :D :D :D :D :D :D
 • ❤◕‿◕❤
  2017-06-15 22:10:29
  :D :D :D :D ]:) ]:) ]:) ]:)
 • Նվարդ
  2019-03-10 15:51:20
  :D :D:D