Copy SMS

Մի փոքր տեղեկություն ծաղիկների մասին.

Մի փոքր տեղեկություն ծաղիկների մասին. - Մի, փոքր, տեղեկություն, ծաղիկների, մասին,

Ծաղիկները չի կարելի թողնել միջանցիկ քամու տակ:
 Բոլոր ծաղիկների ջուրը, որոնք պահվում են սենյակում, պետք է փոխել օրական մեկ անգամ և լվանալ ցողունները՝ կարճացնելով մոտ 2սմ:

Մի փոքր տեղեկություն ծաղիկների մասին. - Մի, փոքր, տեղեկություն, ծաղիկների, մասին,

Խրհուրդ է տրվում գիշերները ծաղիկները պահել ջրով լցված դույլի մեջ և թղթով փակել:Մի փոքր տեղեկություն ծաղիկների մասին. - Մի, փոքր, տեղեկություն, ծաղիկների, մասին,Շատ օգտակար է նաև դրանց տերևների վրա ջուր ցողելը:

 Ջրի մեջ ավելացրեք մի փոքր շաքար և քացախ, որ ծաղիկները երկար պահպանվեն: 

 Ծաղիկները լավ են պահպանվում անձրևաջրի և հալոցքի ջրի մեջ:

 Ծաղիկների ջուրը պետք է լինի սենյակային ջերմաստիճանում:

 Ծաղկամանները լվացրեք աղաջրով կամ քացախով, որ փայլեն:

 Թառամած ծաղիկների կոթուններից մի փոքր կտրեք ու մտցրեք տաք ջրի մեջ, դրանք կթարմանան:

 Որպեսզի քրիզանթեմները չթառամեն ջրի մեջ շաքար ավելացրեքՄի փոքր տեղեկություն ծաղիկների մասին. - Մի, փոքր, տեղեկություն, ծաղիկների, մասին,:

Մի փոքր տեղեկություն ծաղիկների մասին. - Մի, փոքր, տեղեկություն, ծաղիկների, մասին,
Մի փոքր տեղեկություն ծաղիկների մասին. - Մի, փոքր, տեղեկություն, ծաղիկների, մասին,
Մի փոքր տեղեկություն ծաղիկների մասին. - Մի, փոքր, տեղեկություն, ծաղիկների, մասին,
Մի փոքր տեղեկություն ծաղիկների մասին. - Մի, փոքր, տեղեկություն, ծաղիկների, մասին,
Մի փոքր տեղեկություն ծաղիկների մասին. - Մի, փոքր, տեղեկություն, ծաղիկների, մասին,
Մի փոքր տեղեկություն ծաղիկների մասին. - Մի, փոքր, տեղեկություն, ծաղիկների, մասին,
Մի փոքր տեղեկություն ծաղիկների մասին. - Մի, փոքր, տեղեկություն, ծաղիկների, մասին,
Մի փոքր տեղեկություն ծաղիկների մասին. - Մի, փոքր, տեղեկություն, ծաղիկների, մասին,
Մի փոքր տեղեկություն ծաղիկների մասին. - Մի, փոքր, տեղեկություն, ծաղիկների, մասին,
Մի փոքր տեղեկություն ծաղիկների մասին. - Մի, փոքր, տեղեկություն, ծաղիկների, մասին,
Մի փոքր տեղեկություն ծաղիկների մասին. - Մի, փոքր, տեղեկություն, ծաղիկների, մասին,
Մի փոքր տեղեկություն ծաղիկների մասին. - Մի, փոքր, տեղեկություն, ծաղիկների, մասին,Դե ինչ, հուսով են օգտակար եղա իմ այս պոստով, սիրեք ծաղիկներ, չէ որ այն գեղեցկացնում է յուրաքանչյուրիս,և դարձնում ավելի բարի,դեռ կհանդիպենք:Մի փոքր տեղեկություն ծաղիկների մասին. - Մի, փոքր, տեղեկություն, ծաղիկների, մասին,   Սիրով  ձեր Սառուլ ♥ :

11

8

11647

 • Knarik
  2013-08-27 22:44:09
  Թառամում են թող թառամեն |( :D :D :D
 • Knarik
  2013-08-27 22:44:09
  Թառամում են թող թառամեն |( :D :D :D
 • Kima♥-veteranchik ♥
  2013-08-28 00:22:53
  Սառուլ շատ լավներ ապրես :) (ուրախ)
 • Սառա, ձեր մոծյոկ:D
  2013-08-28 00:35:29
  (լավ) (լավ) (լավ)
 • Lil♥
  2013-08-28 00:44:49
  վախխխխխխխխ շատ եմ սիրում վարդեր (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
 • Axunikk
  2013-09-01 07:59:27
  shat lavna Sar jan postd (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • ♥ I`m your angel (SaRa) ♥
  2013-09-02 01:51:57
  մերսիներրրրրրրրրր (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) O:)