Copy SMS

Մեծացնում է առարկան iPad-ի միջոցով

Մեծացնում է առարկան iPad-ի միջոցով - աղջիկ, ipad


Այս աղջիկը iPad-ի միջոցով մեծացնում է առարկաները և դատարկ թղթի մեջ լցնում գնդիկները (չգիտըմ էտ ինչ էր Մեծացնում է առարկան iPad-ի միջոցով - աղջիկ, ipad):

15

37

1839