Copy SMS

Մենակություն..այնքան բան կա քո մեջ թաքնված

Մենակություն..այնքան բան կա քո մեջ թաքնված - Մենկություն, հուշեր, երազանքներ

Մենակություն....այնքան բան կա թաքնված քո մեջ թաքնված..

Երբ մնում ես մենակ, միայն այդ ժամանակ ես հասկանում որ ընկերություը սուտ է, բոլորն էլ կեղծ են եղել ու իսկական ընկերը, որ միշտ մտահոգվում է քո մասին դա քո ծնողներն են


Մենակություն..այնքան բան կա քո մեջ թաքնված - Մենկություն, հուշեր, երազանքներ

 Շնորակալ եմ մամ ջան որ միշտ իմ կողքին ես ՍԻՐՈՒՄ ԵՄ ՔԵԶ


Մենակություն..այնքան բան կա քո մեջ թաքնված - Մենկություն, հուշեր, երազանքներԱնցնում է ժսամանակը և մենակ մնալով հասկանում ես որ շատ բան ես կորցրել, իչքան երազանքներ կար, որ այդպես ել մնացին երազանքներՄենակություն..այնքան բան կա քո մեջ թաքնված - Մենկություն, հուշեր, երազանքներ

Ժամանակը անցնում է, սակայն

թողնում է շատ հուշեր


Մենակություն..այնքան բան կա քո մեջ թաքնված - Մենկություն, հուշեր, երազանքներ


Մենակություն..այնքան բան կա քո մեջ թաքնված - Մենկություն, հուշեր, երազանքներ Հուշեր, որ միշտ կմնան մեր հիշողեւթյունների մեջ...

Բայց այս փորձություն էլ ես հաղթահարում և ուժ հավաքելով թերթում ես ևս մեկ էջ քո կյանքի պատմությունից 


Մենակություն..այնքան բան կա քո մեջ թաքնված - Մենկություն, հուշեր, երազանքներ

Սկսվում է նոր կյանք, նոր ընկերներ, նոր միջավայր, նոր երազանքներ, նոր նպատակներ...


Մենակություն..այնքան բան կա քո մեջ թաքնված - Մենկություն, հուշեր, երազանքներ


Մենակություն..այնքան բան կա քո մեջ թաքնված - Մենկություն, հուշեր, երազանքներ


Մենակություն..այնքան բան կա քո մեջ թաքնված - Մենկություն, հուշեր, երազանքներ

Այո կա երջանկություն և այն կգա միայն ժամանակ է պետք


Մենակություն..այնքան բան կա քո մեջ թաքնված - Մենկություն, հուշեր, երազանքներ

Ժամանակն անցնում է և դու գտնում ես քո երջանկությունը և այդ ժամանակ քեզ իսկապես երջանիկ ես զգում

Մենակություն..այնքան բան կա քո մեջ թաքնված - Մենկություն, հուշեր, երազանքներ Զգում ես, որ  դեռ կան հրաշքներ և դրանք մի օր անպայման կիրականանան...

Թոր բոլորն էլ այս կյանում երջանիկ լինեն, որպեսզի հաճախ ժպտան մի մոռացեք ժպտալու մասինՄենակություն..այնքան բան կա քո մեջ թաքնված - Մենկություն, հուշեր, երազանքներ


Մենակություն..այնքան բան կա քո մեջ թաքնված - Մենկություն, հուշեր, երազանքներ

21

17

3439

 • Վետերան
  2013-09-17 00:40:16
  Զարմանալի չի,,պոստտ (լավ) (լավ)
 • I ♥ NY
  2013-09-17 00:43:00
  (լավ) (լավ)
  • Gayan.( ◔̯◔
   2013-09-17 23:14:27
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • badgalnat
  2013-09-17 00:56:00
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ)
 • (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • ՎԱՐԴ-հո դեմ չեք?
  2013-09-17 01:27:01
  իսկ մանկությունը ինչ կապ ունի
 • Forget To Remember
  2013-09-17 01:54:47
  Ժամանակը անցնում է, սակայն թողնում է շատ հուշեր (լավ)
 • Մեր Ընգերնա
  2013-09-17 02:19:42
  (լավ)
 • Mi or kgam es
  2013-09-17 03:50:38
  (բռավո) (լավ)
 • 2013-09-17 04:22:01
  լավն էր .... ինձ դուր եկավ :)
 • Mashok
  2013-09-17 04:23:18
  (լավ) (լավ)
 • Մարի
  2013-09-17 06:44:41
  Հուշեր, որ միշտ կմնան մեր հիշողեւթյունների մեջ... Բայց այս փորձություն էլ ես հաղթահարում և ուժ հավաքելով թերթում ես ևս մեկ էջ քո կյանքի պատմությունից --------------ապրես