Copy SMS

Դուք ընտրեք ձեզ համար վերնագիր

Դուք ընտրեք  ձեզ համար վերնագիր - հեղինակային, դեոտիվատորներ, աֆորիզմներ

Դուք ընտրեք  ձեզ համար վերնագիր - հեղինակային, դեոտիվատորներ, աֆորիզմներ

Դուք ընտրեք  ձեզ համար վերնագիր - հեղինակային, դեոտիվատորներ, աֆորիզմներ


Դուք ընտրեք  ձեզ համար վերնագիր - հեղինակային, դեոտիվատորներ, աֆորիզմներ
Դուք ընտրեք  ձեզ համար վերնագիր - հեղինակային, դեոտիվատորներ, աֆորիզմներ
Դուք ընտրեք  ձեզ համար վերնագիր - հեղինակային, դեոտիվատորներ, աֆորիզմներ


Մարդիկ տարբերեն, մեկը տխրու է,որ չի կարող իրեն նոր հագուստ գնել, մեկն էլ տխուր է, որովհետեև երեխան հագուստ չունի:


Դուք ընտրեք  ձեզ համար վերնագիր - հեղինակային, դեոտիվատորներ, աֆորիզմներՄարդիկ տարբեր են, յուրաքանչյուրը ունի  իր սկզբունքները և մտածելակերպը, բայց բոլորը չեն, որ կարողանում են շարժվել իրենց մտածելակերպով և սկզբունքներով:


Դուք ընտրեք  ձեզ համար վերնագիր - հեղինակային, դեոտիվատորներ, աֆորիզմներ Չկարողանալ չստացվել,  բառերը հորինված են թույլ մարդկանց համար:


Դուք ընտրեք  ձեզ համար վերնագիր - հեղինակային, դեոտիվատորներ, աֆորիզմներՏխուր մարդկանց  թվում է, թե արցունքը թեթևացնում է ցավը, այն ինչ խառնվում է հիշողությունը և թարմացնում է այն վերքը, որ սպիանալու ճանապարհին էր:


Դուք ընտրեք  ձեզ համար վերնագիր - հեղինակային, դեոտիվատորներ, աֆորիզմներԵթե մարդու հոգում անձրև է, լացված վատ և դառը հիշողություններով, ուրեմ նրա դեմքի վրա տպվում են այդ հիշողությունները  թողնողի  ոտնահետքերը:


Դուք ընտրեք  ձեզ համար վերնագիր - հեղինակային, դեոտիվատորներ, աֆորիզմներ

Դուք ընտրեք  ձեզ համար վերնագիր - հեղինակային, դեոտիվատորներ, աֆորիզմներ
Դուք ընտրեք  ձեզ համար վերնագիր - հեղինակային, դեոտիվատորներ, աֆորիզմներ

Դուք ընտրեք  ձեզ համար վերնագիր - հեղինակային, դեոտիվատորներ, աֆորիզմներ

Դուք ընտրեք  ձեզ համար վերնագիր - հեղինակային, դեոտիվատորներ, աֆորիզմներ

Դուք ընտրեք  ձեզ համար վերնագիր - հեղինակային, դեոտիվատորներ, աֆորիզմներ

Դուք ընտրեք  ձեզ համար վերնագիր - հեղինակային, դեոտիվատորներ, աֆորիզմներ
Դուք ընտրեք  ձեզ համար վերնագիր - հեղինակային, դեոտիվատորներ, աֆորիզմներ

Այս ժամին այսքանը երեխեք ջան, շնորհակալություն ուշադրություն համար, նշեմ որ դեմոները  հեղինակային չէին...սիրով ձեր ՄաշոկԴուք ընտրեք  ձեզ համար վերնագիր - հեղինակային, դեոտիվատորներ, աֆորիզմներ

20

26

4377