Copy SMS

 • (լավ)
  • I ♥ NY
   2013-09-24 01:02:59
   ես 2 ժամ քցել եմ մենակ դու ես կոմ գրել (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) մերսի (գինի) :)
   • (ուրախ) (ուրախ) մի նեղվի,,ձեւականույթւոն պետքա լինի,որ նոր գրեն (ուրախ)
   • I ♥ NY
    2013-09-24 01:04:16
    (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
 • ՄուՉա=)
  2013-09-24 01:05:23
  հետաքրքիր եր ապրես (լավ) (լավ) (լավ)
  • I ♥ NY
   2013-09-24 01:27:45
   (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • ՄուՉա=)
    2013-09-24 01:28:05
    (գինի) (գինի) (գինի)
 • SUUZZZ
  2013-09-24 01:08:45
  (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) ես շատ եմ սիրում սենց պաոստեր (բռավո) (բռավո) (բռավո)
  • I ♥ NY
   2013-09-24 01:27:41
   (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Աստղիկ
  2013-09-24 01:13:32
  (բռավո) (բռավո) (բռավո)
  • I ♥ NY
   2013-09-24 01:27:37
   (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Եկատիրին 2-րդ Ճ:Ճ:Ճ:
  2013-09-24 01:22:54
  Լվներ (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ)
  • I ♥ NY
   2013-09-24 01:27:31
   (ծաղիկ) ներսի Մար ջան (ծաղիկ)
   • Եկատիրին 2-րդ Ճ:Ճ:Ճ:
    2013-09-24 01:34:17
    խնդրեմ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) չնեղվես որ քիչա քոմերը Արամը ճիշտա տափակ բան պետքա լինի մեջը :D :D
   • I ♥ NY
    2013-09-24 01:36:28
    :D :D :D
 • Man)E(Dreamer
  2013-09-24 01:26:08
  haves ein..luyser@ havaneci... (լավ)
  • I ♥ NY
   2013-09-24 01:27:34
   (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • L.S.H.™
  2013-09-24 01:35:11
  բացեց :D :D :D :D :D
  • I ♥ NY
   2013-09-24 01:37:02
   (ուրախ) (ծաղիկ) (գինի)
 • Mashok
  2013-09-24 04:46:18
  ուխ հավես էին (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • I ♥ NY
   2013-09-24 05:05:33
   (ծաղիկ)
 • (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
  • I ♥ NY
   2013-09-24 09:02:26
   (ծաղիկ)
 • Voch Heto, Voch Hima
  2013-09-24 07:56:51
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • I ♥ NY
   2013-09-24 09:02:30
   (ծաղիկ)