Copy SMS

Կլոդ Մոնեի ստեղծագործությունները

Կլոդ Մոնեի ստեղծագործությունները - արվեստ, նկարներ, իմպրեսիոնիզմ

Ֆրանսիացի նկարիչ Կլոդ Մոնեն իմպրեսիոնիզմի հիմնադիրներից է. 

մշակել է գեղանկարչության այդ ուղղության սկզբունքները և տեխնիկան: Իմպրեսիոնիզմի յուրահատկությունները լիարժեքորեն արտահայտվել են նրա արվեստում, որի ցայտուն օրինակներից է «Տպավորություն. Արևածագ» (1872 թ.) բնանկարը: Նկարչի վաղ շրջանի ստեղծագործությունները հիմնականում բնանկարներ ու դիմանկարներ են՝ «Նախաճաշ բնության գրկում» (1866 թ.), «Կամիլլա» (1866 թ.), «Կինն այգում» (1866–67 թթ.), որտեղ շեշտված են լույսի և օդի փոփոխությունը, բնության գունային հարստությունը: Կլոդ Մոնեի ստեղծագործությունները - արվեստ, նկարներ, իմպրեսիոնիզմ


Կլոդ Մոնեի ստեղծագործությունները - արվեստ, նկարներ, իմպրեսիոնիզմ


Կլոդ Մոնեի ստեղծագործությունները - արվեստ, նկարներ, իմպրեսիոնիզմ


Կլոդ Մոնեի ստեղծագործությունները - արվեստ, նկարներ, իմպրեսիոնիզմ


Կլոդ Մոնեի ստեղծագործությունները - արվեստ, նկարներ, իմպրեսիոնիզմ


Կլոդ Մոնեի ստեղծագործությունները - արվեստ, նկարներ, իմպրեսիոնիզմԿլոդ Մոնեի ստեղծագործությունները - արվեստ, նկարներ, իմպրեսիոնիզմ


Կլոդ Մոնեի ստեղծագործությունները - արվեստ, նկարներ, իմպրեսիոնիզմ


Կլոդ Մոնեի ստեղծագործությունները - արվեստ, նկարներ, իմպրեսիոնիզմ


Կլոդ Մոնեի ստեղծագործությունները - արվեստ, նկարներ, իմպրեսիոնիզմ


Կլոդ Մոնեի ստեղծագործությունները - արվեստ, նկարներ, իմպրեսիոնիզմ


Կլոդ Մոնեի ստեղծագործությունները - արվեստ, նկարներ, իմպրեսիոնիզմ


Կլոդ Մոնեի ստեղծագործությունները - արվեստ, նկարներ, իմպրեսիոնիզմ


Կլոդ Մոնեի ստեղծագործությունները - արվեստ, նկարներ, իմպրեսիոնիզմ

22

77

5527