Copy SMS

Նոր երգ

Նոր երգ - երգ, Նոր, Նոր

Մոտ մեկ շաբաթ առաջ նկարահանվել է Լիլիթ Հովհաննիսյանի նոր երգը որը և հիմա ներկայացնում եմ ձեզ

Նոր երգ - երգ, Նոր, Նոր

Մինչև երգը մի քանի նկար Լիլիթից

Նոր երգ - երգ, Նոր, Նոր
Նոր երգ - երգ, Նոր, Նոր


Նոր երգ - երգ, Նոր, Նոր

 


Նոր երգ - երգ, Նոր, ՆորՆոր երգ - երգ, Նոր, ՆորՆոր երգ - երգ, Նոր, Նոր

Իսկ հիմա նրանից մի քանի այլ երգ


 

Այսքանը և վերջում ասեմ որ Լիլիթը մեր հայ շոուբիզնեսի ծագող աստղերից է Նոր երգ - երգ, Նոր, Նորև ես շատ եմ սիրում նրանՆոր երգ - երգ, Նոր, Նոր

Սիրով ձեր՝ մոծյոկ