Copy SMS

Հավատ,հույս,սեր...

Հավատ,հույս,սեր... - հավատ, սեր , հույս , Հավատին բնորոշ է նաև սիրո զգացումը, որովհետև կրոնական հավատի առարկան անձն է, անձնավոր Աստված, սիրո առարկա կարող է լինել և պետք է լինի միայն անձը:Հավատի հիմքը Աստծու և մարդու միջև առկա խորհրդավոր կապի գիտակցումն է:

ՀԱՎԱՏԸ ԼԵՌ ԿՇԱՐԺԻ:Հավատ,հույս,սեր... - հավատ, սեր , հույս , ՀՈՒՅՍ


Հավատ,հույս,սեր... - հավատ, սեր , հույս ,

Հույսը սերտորեն աղերսված է քրիստոնեական հավատի հետ:Աշխարհիկ կյանքում հույսի աղբյուրը ենթադրությունն է, ցանկությունը:Քրիստոնեական հույսի մեջ մեկտեղված են տերկան և ապագան:Հույսը ճշմարիտ ու կենդանի չէ,եթե նա լոկ սպասում կամ ակնկալություն է, եթե նրա նպատակն ու առարկան անորոշ և մշուշոտ ապագայում է:

<> ՍԵՐ


Հավատ,հույս,սեր... - հավատ, սեր , հույս , Բարոյական արժեհամակարգի գագաթը Աստծու հանդեպ սերն է:Սերը քրիստոնեական հասկացողությամբ,տարբեր է, անձնական սեր չէ:Քրիստոնեական սերը<> է:<>:


Հավատ,հույս,սեր... - հավատ, սեր , հույս , Հավատացեք,սիրեք-սիրվեք և  հույս ունեցեք ամենինչի նկատմամբ:Հավատ,հույս,սեր... - հավատ, սեր , հույս ,

սիրով ձեր ՄարՀավատ,հույս,սեր... - հավատ, սեր , հույս ,

11

47

8880