Copy SMS

Բարին ու չարը

Բարին ու չարը  - բարի , չար , կյանք , առօրյա ,


Բարի է այն, ինչը նպաստում է կյանքի պահպանմանը և զարգացմանը, չարն անյ է, ինչը ոչնչացնում է կյանքը:

Ա.Շվեյցեր:

ԲԱՐԻ բառն այնքան կարևոր է մարդու կյանքում, որ բնութագրում է ոչ միայն մարդուն և նրա արարքները, այլև ավելի լայն իմաստով է օգտագործվում:Այն ամեն, ինչը հակադիր է բարուն , չար է:Չար բառը նույնացվում է հակամարդկայինի, բռնության, խաբեության հետ:Բարի մարդը բարոյապես առողջ է, իսկ չար մարդը բարոյապես հիվանդ:Մարդը հակված է չարիք գործելու:Բայց մարդու մեջ կան նաև բարու հատկանիշներ:

Բարին ու չարը  - բարի , չար , կյանք , առօրյա , Բարին գոյություն ունի այնքանով,որքանով գոյություն ունի չարը:Բարին ավելի դուրեկան և գովելի է դառնում, եթե հնարավոր է լինումհամեմատել չարի հետ:Բարությունը այն է, ինչ կարող է լսել խուլը և տեսնել կույրը:


Բարին ու չարը  - բարի , չար , կյանք , առօրյա , Շատ կարևոր է բարին տարբերել օգտակարից:Երբ մենք խոսում ենք օգտակարի մասին, ապա անմիջապես հարց է առաջանում' ո՞ւմ համար:Մինչդեռ բարին բոլորի  համար է:Թեև առօրեական իմաստով հաճախ բարին ու չարն էլ են դիտարկվում նեղ խմբային իմաստով:


Բարին ու չարը  - բարի , չար , կյանք , առօրյա , Վերջ հուսով եմ դուր կգա ձեզ:Բարին ու չարը  - բարի , չար , կյանք , առօրյա ,

սիրով ձեր'Մար...Բարին ու չարը  - բարի , չար , կյանք , առօրյա ,

12

51

12123