Copy SMS

 • Եկատիրին 2-րդ Ճ:Ճ:Ճ:
  2013-10-08 22:21:09
  վայյյյյյյյ :D :D :D Մայլինը վերջնաաաաաաա :D :D :D :D :D այյյյյյյ ես մեռա լավնեին (լավ) (լավ) Բայց Մայլիինը սպանեց :D :D (լավ)
  • Miley♥fan
   2013-10-09 00:02:12
   :@ :@ իիիիի Մայլիիս բան չասեք (ոչոչ) (ոչոչ) ինքը շատ լավնա հետո ինչ որ մի քիչ ճամփից շեղվեց. (պաղպաղակ)
   • Եկատիրին 2-րդ Ճ:Ճ:Ճ:
    2013-10-09 00:52:45
    ասումեմ...............բան,,բան,,,բան :D :D :D
   • Miley♥fan
    2013-10-09 01:08:23
    խայս վերջնես :D :D :D բայց թե ինքը լավնա մի նեղացրա (ոչոչ)
   • Եկատիրին 2-րդ Ճ:Ճ:Ճ:
    2013-10-09 01:42:16
    նեղացնում եմ նեղացի նեղացի նեղացի :D :D :D պահ թե չէ ինքնել ինձնից պիտի նեղանար :D :D :D :D :D :D :D :D
 • Լիաթոք ծիծաղելը երաշխավորված է - Կոմիքսներ, ծիծաղելի, նկարներ :D :D սպանեց
 • Твой Ангел :)
  2013-10-09 01:06:19
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D բացելաաաա (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
 • ∞Mike Shinoda∞
  2013-10-09 01:08:32
  (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) վերջնեեր
 • Սև թիթեռներ...
  2013-10-09 01:14:58
  Լիաթոք ծիծաղելը երաշխավորված է - Կոմիքսներ, ծիծաղելի, նկարներ :D :D :D :D :D :D ԼԱՎՆԵրրրրրրր :D
 • sssooo
  2013-10-09 01:37:22
  :D :D :D :D :D լավն էին :D :D :D
 • Lilit RMA
  2013-10-09 03:36:28
  :D :D :D :D :D :D :D :D
 • Controlling Crowds
  2013-10-09 04:57:08
  Լիաթոք ծիծաղելը երաշխավորված է - Կոմիքսներ, ծիծաղելի, նկարներխնդալու չի :)
 • 2013-10-09 05:24:17
  Լիաթոք ծիծաղելը երաշխավորված է - Կոմիքսներ, ծիծաղելի, նկարներ վայյյյյ
 • Anulik
  2013-10-09 06:28:24
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D