Copy SMS

Ճշմարտություն....

Ճշմարտություն.... - խոսքեր, ճիշտ, այլ


Ես ինձ ցավ պատճառածների հետևից չեմ խոսում,քանի որ անքաղաքավարի է մեռածների հետևից խոսել...

Ճշմարտություն.... - խոսքեր, ճիշտ, այլԵթե քեզ վիրավորել են,հիշիր երեք կարևոր կանոն`հասկանալ, ներել, թաղել...

Ճշմարտություն.... - խոսքեր, ճիշտ, այլ

7 միլիարդ մարդ, 14.7 միլիարդ երես...

Ճշմարտություն.... - խոսքեր, ճիշտ, այլ

Մարդիկ առաջին հերթին անում են այն,ինչ խոստացել էին երբեք չանել...

Ճշմարտություն.... - խոսքեր, ճիշտ, այլ

Ինչ իմաստ ունի հավատալ մեկին,ով ինքն էլ իմաստ չունի...

Ճշմարտություն.... - խոսքեր, ճիշտ, այլ

Կան մարդիկ, որոնց մենք հիշում ենք այն ժամանակ,երբ իրենք պետք են...իսկ ինչ-որ մեկի համար էլ մենք ենք այդ մարդը...

Ճշմարտություն.... - խոսքեր, ճիշտ, այլ

Եթե քեզ քննադաում են,նշանակում է որ դու ամեն բան ճիշտ ես անում:Որովհետև մարդիկ հիմնականում հարձակվում են նրանց վրա,ովքեր ուղեղ ունեն...

Ճշմարտություն.... - խոսքեր, ճիշտ, այլԵրբեք մի ասա "Ես սխալ էի".ավելի լավ է ասես "Օ~ այսպես ավելի հետաքրքիր ստացվեց"...

Ճշմարտություն.... - խոսքեր, ճիշտ, այլ

Եթե մարդիկ դեռ ձեր կողքին են,նշանակում է նրանք ինչ-որ բան են ակնկալում ձեզանից...

.
28

48

2541

 • բոլորի հետ համաձայն եմ ՝ Եթե մարդիկ դեռ ձեր կողքին են,նշանակում է նրանք ինչ-որ բան են ակնկալում ձեզանից...սա վորոշեցի առանձնացնել՝ իմ կարծիքով մեր ժամանակների մարդկանց լիովին ճիշտ բնութագիրն է,ապրես պոստի համար (ծաղիկ) (լավ) (բռավո)
 • GoG
  2013-11-04 06:35:18
  Եթե քեզ վիրավորել են,հիշիր երեք կարևոր կանոն`հասկանալ, ներել, թաղել...Ես ինձ ցավ պատճառածների հետևից չեմ խոսում,քանի որ անքաղաքավարի է մեռածների հետևից խոսել...Ջոկեռի խոսքերն են (լավ) (լավ)
  • .
   2013-11-04 06:43:22
   մերսի .... (ծաղիկ)
 • MariaM
  2013-11-04 06:38:19
  Անշահախնդիր միայն ծնողը կարող է սիրել և լինել կողքիդ. Ինչպես ասել է մեծ մտածողներից մեկը. "Չկան հավերժական թշնամիներ կամ հավերժական բարեկամներ, կան միայն հավերժական շահեր" .Կյանքը Շահի վրա է հիմնված. Շնորհակալություն գրառման համար.
  • .
   2013-11-04 07:05:44
   (ծաղիկ)
 • Man)E(Dreamer
  2013-11-04 06:43:12
  7 միլիարդ մարդ, 14.7 միլիարդ երես... (լավ) ապրես
  • .
   2013-11-04 06:44:14
   մերսի Էլս ... (խփո) .......... (ծաղիկ) ........
 • Addict♠
  2013-11-04 06:52:18
  հետաքրքիր էր շատ,,,,,բայց դե կյանքն է ստիպում լինել այդպես
  • .
   2013-11-04 07:02:39
   դե նայած ով ոնց հասկացավ ... (լավ) .մերսի .... (ծաղիկ)
   • Addict♠
    2013-11-04 07:03:02
    իհարկե.....խնդրեմ
 • 2013-11-04 06:58:02
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) ընտիր
  • .
   2013-11-04 07:02:46
   (լավ) մերսի ....
 • Tatosyan;)
  2013-11-04 07:04:59
  (ծաղիկ) (բռավո) (ծաղիկ) (բռավո) (ծաղիկ) (բռավո) (ծաղիկ) (բռավո) (ծաղիկ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (ծաղիկ) (բռավո) (ծաղիկ) (բռավո) (ծաղիկ) (բռավո) (ծաղիկ) (բռավո) (ծաղիկ) (բռավո) (ծաղիկ) (բռավո)
 • ապրես Լուսնյակ,,լավներ,,երգ՞
 • كناريك
  2013-11-04 08:13:43
  Եթե քեզ վիրավորել են,հիշիր երեք կարևոր կանոն`հասկանալ, ներել, թաղել...էնքան դժվարա ափսոս... :)
 • Lian
  2013-11-04 08:16:00
  Ես ինձ ցավ պատճառածների հետևից չեմ խոսում,քանի որ անքաղաքավարի է մեռածների հետևից խոսել...
 • Ekatirin(puchik)
  2013-11-04 08:16:24
  (լավ) (լավ) (լավ) Հրաշալի գրառում (լավ) (լավ) իմաստալից մտքեր համադրված խորը նկարների հետ (լավ) (լավ)
 • ♥....Mary....T
  2013-11-04 08:17:08
  7 միլիարդ մարդ, 14.7 միլիարդ երես... (բռավո)
 • ♥✞O.....Aharonyan♥✞
  2013-11-04 16:28:50
  շաաաաաաաաաատ լավնա ապրես (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • .
  2013-11-05 07:40:51
  մերսիններ շաաաաաաատտտտտտ.......... (ծաղիկ) ... (ծաղիկ) .. (ծաղիկ) .. (ծաղիկ) ......
 • .
  2013-11-06 02:11:20
  Ռեալիստ լինելը լավ բան է,բայց ռեալիստ լինելու համար պետք է ուժ ունենաս:Ռեալիստ,օպտիմիստ,պիսիմիստ....քայլում են մութ թունելով....օպտիմիստը թունելի վերջում լույս է տեսնում,պիսիմիստը ոչինչ չի տեսնում,իսկ ռեալիստը գնացք է տեսնում....պոստը ռեալիստական էր,,,,,դուրս եկավ... )
  • .
   2013-11-06 06:14:09
   Իսկ կարող եք ասել,թե ի/նչ երգ է:
   • .
    2013-11-06 06:15:49
    մերսի,,,,,,,,, (ծաղիկ) ,,,,,,,,,ինչ երգի հետ եք ......
   • .
    2013-11-06 06:22:16
    պոստի երգի հետ
   • .
    2013-11-06 06:22:56
    երգին ծանոթ չեմ,,ես չեմ դրել,,Արամնա դրել,,,առաաջին անգամ եմ լսում ետ երգը ......
 • NJ
  2013-11-06 06:30:10
  Damian McGinty - Falling Slowly-ես երգնաաաաաաաա :) :) :)
  • If I Could...
   2013-11-06 06:31:03
   շնորհակալություն
   • NJ
    2013-11-06 06:32:59
    թէ չէ.կարևորը երգի վերնագիրը հաստատաաաաա :) :)
   • NJ
    2013-11-06 06:34:20
    կարճ ասած երգի օրիգինալ տարբերակը չգտաաա :)
  • .
   2013-11-06 06:32:27
   հա,,Արամնա դրել,,ես առաջին անգամ եմ լսում .......
   • NJ
    2013-11-06 06:33:16
    ես էլ բառերով փորձեցի գտնեմ :) :) :)
   • .
    2013-11-06 06:33:50
    ախ հաաաաաաաա,,,,,, (ուռա) ,,,,,,
   • NJ
    2013-11-06 06:34:31
    բա Լուսնյակ..բաաաաաաաաաաա :) :)
   • .
    2013-11-06 06:36:28
    ջաաննննննաաա..... (խփո) ....... (խփո) .... (խփո) ...
   • NJ
    2013-11-06 06:38:21
    մի հատ ասա վաղը քննությունս լավ կստանամ :) :) :) :)
   • .
    2013-11-06 06:40:12
    անպայման,.,,,,սաղից լավ ....... (լավ) ......
   • NJ
    2013-11-06 06:41:54
    օֆֆֆֆֆֆֆֆ.....արդեն կրկնելս էլ չի գալիս,ենան եմ հոգնել :....
   • .
    2013-11-06 06:43:13
    սուսեսել երկուշաբթի մաթեմս եմ,,,,սարսափում եմ,,, :(
   • NJ
    2013-11-06 06:44:43
    մաթեմ ասելիս մի շարք բառեր են գալիս մտքիս.....հանգերը բռնումա...... :) :) լավ կտաս,մի մտածի :Դ
   • .
    2013-11-06 06:45:26
    gu,,,,zzvum em ...... (ախ) ......
   • NJ
    2013-11-06 06:47:46
    շշշշշշշշշշշշշշշշ.լավ ես տալու :) :) :)
   • .
    2013-11-06 06:49:27
    vonc ases shef jan .....
 • And, I'm sad. Again. ♥
  2013-11-19 08:26:25
  "Օ~ այսպես ավելի հետաքրքիր ստացվեց" :)
 • Երբեք մի ասա "Ես սխալ էի".ավելի լավ է ասես "Օ~ այսպես ավելի հետաքրքիր ստացվեց".. (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)