Copy SMS

Նուրբ գրառում......2

Նուրբ գրառում......2 - Նուրբ, հրաշք, փարիզ

Կրկին նուրբ գրառում իմ կողմիից....երևի ձեզ դուր կգա....


Նուրբ գրառում......2 - Նուրբ, հրաշք, փարիզ Երզանք, որը իրենից նրբություն է ներկայացնում...


Նուրբ գրառում......2 - Նուրբ, հրաշք, փարիզ Նուրբ թեյնիկ...Նոր հասկացություն 


Նուրբ գրառում......2 - Նուրբ, հրաշք, փարիզ
Նուրբ գրառում......2 - Նուրբ, հրաշք, փարիզ

Bonjour  նույնիսկ այս մեկ բառը պարունակում է  նրբություն...


Նուրբ գրառում......2 - Նուրբ, հրաշք, փարիզ Նուրբ վզնոց...


Նուրբ գրառում......2 - Նուրբ, հրաշք, փարիզ
Նուրբ գրառում......2 - Նուրբ, հրաշք, փարիզ Նուրբ տեսարան...


Նուրբ գրառում......2 - Նուրբ, հրաշք, փարիզ Դաշնամուր...Ինձ համար նրբության չափանիշ....նաև նուրբ աղջիկ...


Նուրբ գրառում......2 - Նուրբ, հրաշք, փարիզ Եվ վերջում...Ապրեք հավատալով հրաշքներին....