Copy SMS

Շնորհավոր Նելլի ջան♥

Շնորհավոր Նելլի ջան♥ - ծնունդ, շնորհավոր

Իսկ դուք հիշում եք՞,թե ինչ տեղի ունեցավ 1998թ. դեկտեմբերի 2-ինՇնորհավոր Նելլի ջան♥ - ծնունդ, շնորհավորԱյդ գեղեցիկ օրը ծնվեց մեր կյանքի  սիրված անդամներից մեկը՝ՆելլինՇնորհավոր Նելլի ջան♥ - ծնունդ, շնորհավորԻսկ ուղիղ 15 տարի անց մենք հավաքվել ենք,որ նշենք նրա հերթական ծնունդըՇնորհավոր Նելլի ջան♥ - ծնունդ, շնորհավորԱնցնենք բարեմաղթանքներին

Շնորհավոր Նելլի ջան♥ - ծնունդ, շնորհավորՇարունակիր մնալ անմիջական,հումորով ,անկեղծ և հետաքրքիրՇնորհավոր Նելլի ջան♥ - ծնունդ, շնորհավորԴու լավն ես,միշտ ժպտա,իսկ հիմա այն օրն է,որ պետք ենք ասենք շնորհավորՇնորհավոր Նելլի ջան♥ - ծնունդ, շնորհավորոչ միայն քեզ նաև մեզ,որ մեր կողքին քեզ պես բարի աղջիկ էՇնորհավոր Նելլի ջան♥ - ծնունդ, շնորհավորՆելլլս շնորհավոր սիրուն ջան,իսկ հիմա ժամանակն է որ նշենք

Շնորհավոր Նելլի ջան♥ - ծնունդ, շնորհավորև իհարկե նվերը........................♥

14

87

2276