Copy SMS

Տանյա Տելվայի հեքիաթներից...և ոչ միայն

Տանյա Տելվայի հեքիաթներից...և ոչ միայն - հեքիաթ, հետաքրքիր


Նախորդ պոստում ձեզ ներկայացրեցի ''Ընկերության մասին'' հեքիաթը..այոսր կներկայացնեմ ''Գետաձիերի'' հեքիաթը, որ ինձ թվում է բոլորիս հոգեհարազատ է, և ճիշտ

Տանյա Տելվայի հեքիաթներից...և ոչ միայն - հեքիաթ, հետաքրքիր
Տանյա Տելվայի հեքիաթներից...և ոչ միայն - հեքիաթ, հետաքրքիր
Տանյա Տելվայի հեքիաթներից...և ոչ միայն - հեքիաթ, հետաքրքիր
Տանյա Տելվայի հեքիաթներից...և ոչ միայն - հեքիաթ, հետաքրքիր


Տանյա Տելվայի հեքիաթներից...և ոչ միայն - հեքիաթ, հետաքրքիր


Տանյա Տելվայի հեքիաթներից...և ոչ միայն - հեքիաթ, հետաքրքիր
Տանյա Տելվայի հեքիաթներից...և ոչ միայն - հեքիաթ, հետաքրքիր

Տանյա Տելվայի հեքիաթներից...և ոչ միայն - հեքիաթ, հետաքրքիր
Տանյա Տելվայի հեքիաթներից...և ոչ միայն - հեքիաթ, հետաքրքիր''և ոչ միայն'' մասի համար պատրաստել եմ մի քանի նկար, որ տեղ ինտերնետային մի քանի որոնումներ են, որոնք մի քիչ անհասկանալի են թվում...կներեք որ քիչ են, այսքանը գտա


ինչ որ մեկը կա որ չգիտի ք-ն ինչ ա փաստորեն

Տանյա Տելվայի հեքիաթներից...և ոչ միայն - հեքիաթ, հետաքրքիրուղղագրությունը...
Տանյա Տելվայի հեքիաթներից...և ոչ միայն - հեքիաթ, հետաքրքիրառանց մեկնաբանությանՏանյա Տելվայի հեքիաթներից...և ոչ միայն - հեքիաթ, հետաքրքիր

Տանյա Տելվայի հեքիաթներից...և ոչ միայն - հեքիաթ, հետաքրքիրաղջիկներն էլ հետ չեն մնում

Տանյա Տելվայի հեքիաթներից...և ոչ միայն - հեքիաթ, հետաքրքիրէհ..ախր խի դ չէ, որ տ

Տանյա Տելվայի հեքիաթներից...և ոչ միայն - հեքիաթ, հետաքրքիրԼավ այսքանը...չեմ ուզում որևէ մեկին քննադատել, ուղղակի մի քիչ գրագետ ինչ-որ բան փնտրեք գուգլում...

Տանյա Տելվայի հեքիաթներից...և ոչ միայն - հեքիաթ, հետաքրքիր
Տանյա Տելվայի հեքիաթներից...և ոչ միայն - հեքիաթ, հետաքրքիր
Տանյա Տելվայի հեքիաթներից...և ոչ միայն - հեքիաթ, հետաքրքիր
Տանյա Տելվայի հեքիաթներից...և ոչ միայն - հեքիաթ, հետաքրքիր
Տանյա Տելվայի հեքիաթներից...և ոչ միայն - հեքիաթ, հետաքրքիրնկարներն էլ ուղղակի :)

14

27

2458

 • Axunikk
  2013-12-09 19:29:08
  շաաաաաատ լավնա ապրեսսսսսս (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • NELLI
   2013-12-10 16:08:41
   ապրես
 • ❣Maria H❣
  2013-12-09 19:37:11
  (լավ) (լավ) :D :D
  • NELLI
   2013-12-10 16:08:44
   :)
 • Tatosyan;)-եկելա:Ճ
  2013-12-09 20:18:14
  (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) Ապրես Նելլս :) :) :)
 • Tatosyan;)-եկելա:Ճ
  2013-12-09 20:19:09
  ես հեքիաթները որ վաբշե վերջն են :D :D :D
  • NELLI
   2013-12-10 16:08:51
   ըհը :)
 • IT IS EMPTY
  2013-12-09 22:02:40
  :) :) :) :) :)
  • NELLI
   2013-12-10 16:08:54
   :)
 • anchapahasik
  2013-12-09 22:28:31
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) ապրես լավնա (լավ) (լավ)
  • NELLI
   2013-12-10 16:09:01
   դու էլ :)
 • sssooo
  2013-12-10 13:08:15
  սկակամից սրանք գետաձի են :D :D :D :D
  • NELLI
   2013-12-10 16:10:38
   խի՞
   • sssooo
    2013-12-10 16:11:10
    :D դե ասին ասին ջան չարին հելնեն եթան աշխարհը փրկեն :D :D :D
   • NELLI
    2013-12-10 16:11:35
    (ուրախ) ոնց որ բոլոր մարդիկ
   • sssooo
    2013-12-10 16:14:05
    (բռավո) սպսի հաջորդը պտի լիներ ես մարդիկ լռիվ գետաձի են :D :D :D
   • NELLI
    2013-12-10 16:16:07
    (ուրախ) հաա...ճիշտ ա...դու գետաձի ես (ծաղիկ) (ուրախ)
   • sssooo
    2013-12-10 16:16:51
    (ծաղիկ) (ծաղիկ) դու էէլ ընենց ոչինչ :D :D :D
   • NELLI
    2013-12-10 16:17:49
    առաջարկում եմ գնալ քնելու |-)
   • sssooo
    2013-12-10 16:18:59
    :D :D :D աառռռռռռռռաաաաաաաաա սպսի առաջարկեմ դավայ եթանք աշխարհը փրկենք նոր ասա արի եթանք քնենք :D :D :D :D թո ով գիդի մենք գետաձիել դաժե չենք մենք փսղիկ ենք :D :D :D :D :D
   • NELLI
    2013-12-10 16:32:51
    էէ...ալարում եմ գրեմ
   • sssooo
    2013-12-10 16:33:55
    :D :D :D չէէէէէէէէէ դու հաստատ փղիկ ես ;) :D :D :D
   • NELLI
    2013-12-10 21:07:25
    (ուրախ) հնարավոր ա
 • Eliza123
  2013-12-10 16:56:47
  շատ լավնա (բռավո) (լավ)
  • NELLI
   2013-12-10 21:07:15
   մերսի
   • Eliza123
    2013-12-10 21:36:01
    խնդրեմ (ծաղիկ)
 • Dark
  2016-12-09 10:07:21
  Նոր տարվա շունչ էկավ ^^