Copy SMS

Սևակյան երեկո որն ավարտվում է այլ սինդրոմներով

Սևակյան երեկո որն ավարտվում է այլ սինդրոմներով - Անդամների բլոգեր , Հետաքրքիր նյութեր ,


Սևակյան երեկո որն ավարտվում է այլ սինդրոմներով - Անդամների բլոգեր , Հետաքրքիր նյութեր ,

Ախր ինչի ՞ելի...

Մի խոսքվ ...

Սևակյան երեկո որն ավարտվում է այլ սինդրոմներով - Անդամների բլոգեր , Հետաքրքիր նյութեր ,

Սևակյան երեկո որն ավարտվում է այլ սինդրոմներով - Անդամների բլոգեր , Հետաքրքիր նյութեր ,

Սևակյան երեկո որն ավարտվում է այլ սինդրոմներով - Անդամների բլոգեր , Հետաքրքիր նյութեր ,

Սևակյան երեկո որն ավարտվում է այլ սինդրոմներով - Անդամների բլոգեր , Հետաքրքիր նյութեր ,

Սևակյան երեկո որն ավարտվում է այլ սինդրոմներով - Անդամների բլոգեր , Հետաքրքիր նյութեր ,

Սևակյան երեկո որն ավարտվում է այլ սինդրոմներով - Անդամների բլոգեր , Հետաքրքիր նյութեր ,

Ինձնից առավել քեզ ոչ ոք երբեք չի սիրի....

Սևակյան երեկո որն ավարտվում է այլ սինդրոմներով - Անդամների բլոգեր , Հետաքրքիր նյութեր ,

Ահա ես շատ ուրախ եմ երբ  տխուր ես , երջանիկ որ մենակ ես !!!!

Մթություն սիրում եմ մեկ պատճառով , այնտեղ ես տեսնում եմ քեզ, խոսում քեզ հետ , արտասվում քեզ հետ

...ու ընդհանրապես,չի կարող պատահել,որ ամեն ինչ լինի այնպես,ինչպես եղել է:

Սևակյան երեկո որն ավարտվում է այլ սինդրոմներով - Անդամների բլոգեր , Հետաքրքիր նյութեր ,

Բաժանումից հետո երբեք մի հանդիպեք նրանց հետ ում սիրել եք. դրանք լավ հանդիպումներ չեն. նույնն է ինչ մահացած մարդու հետ հանդիպեք:

Մաքսիմ Գորկի

Սևակյան երեկո որն ավարտվում է այլ սինդրոմներով - Անդամների բլոգեր , Հետաքրքիր նյութեր ,

Դա չափից դուրս լավ էր,որպեսզի երկար տևեր...


Բ. Վերբեր


Խոսք , սիրտ , բանականություն , մտածելու ունակույթուն ուր եք կորել ՞ եկեք ինձ հյուր հա ՞ զրուցենք

 • If tomorrow never comes...♥ (
  2013-12-23 21:16:15
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) շաաատ լավն էր (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • Մթություն սիրում եմ մեկ պատճառով , այնտեղ ես տեսնում եմ քեզ, խոսում քեզ հետ , արտասվում քեզ հետ ընդհանուր շաաատ լավն էր,սիրում եմ Սևակ կարդալ,,էդ ժամանակ հոգեպես մեծանում եմ :) ապրես պոստի համար (բռավո) (ծաղիկ)
 • (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) :'( :'( Սևակ.....
 • m .NARA
  2013-12-23 22:37:11
  լավն էր իրոք (գինի)
  • m .NARA
   2013-12-23 22:38:37
   Բաժանումից հետո երբեք մի հանդիպեք նրանց հետ ում սիրել եք. դրանք լավ հանդիպումներ չեն. նույնն է ինչ մահացած մարդու հետ հանդիպեք: Մաքսիմ Գորկի էս խոսքերի մասին խոսքեր չկան (գինի) (գինի)
 • B.BOY AGI▼▲
  2013-12-24 10:46:10
  Մթություն սիրում եմ մեկ պատճառով , այնտեղ ես տեսնում եմ քեզ, խոսում քեզ հետ , արտասվում քեզ հետ (բռավո) (գինի)