Copy SMS

Ախ.....

Ախ..... - մտքեր, հետաքրքիր, այլ


Ախ, հրճվել եմ ամեն ինչով,
Վշտացել եմ ամեն ինչից,
Ներշնչվել եմ ամեն ինչով,
Կշտացել եմ ամեն ինչից:

 Ախ..... - մտքեր, հետաքրքիր, այլ

Խափանվել եմ ամեն ինչից,
Կաշառվել եմ ամեն ինչով,
Պաշտպանվել եմ ամեն ինչից,
Պաշարվել եմ ամեն ինչով:

Ախ..... - մտքեր, հետաքրքիր, այլ


Ինձ խաբել են ամեն ինչում,
Խուսափել եմ ամեն ինչից,
Շտապել եմ ամեն ինչում,
Ուշացել եմ ամեն ինչից:


17

15

1751

 • IsraeL✡
  2014-01-01 19:01:35
  Շտապել եմ ամեն ինչում, Ուշացել եմ ամեն ինչից:.....լավն էր....
  • -L.(-EsAyAn...(
   2014-01-01 19:04:53
   մերսի.. (ծաղիկ)
   • E/☻,
    2014-01-02 16:17:58
    էտ հատվածը ինձ էլ դուր եկավ...
 • Kima♥
  2014-01-01 19:05:28
  ապրեեեեեեեեսս Լուսսսսսսսս շատ լավ տողեր էին (ծաղիկ)
 • (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • anchapahasik♥1
  2014-01-01 19:51:39
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • ✵YoUnG BoY ✵
  2014-01-01 23:57:54
  (լավ)
 • (բռավո) (բռավո) (բռավո) ինչպես միշտ (լավ) (լավ) (լավ)
 • -L.(-EsAyAn...(
  2014-01-02 16:37:32
  մերսիներ շաաաաաաաատտտտտտտտտ................ (ծաղիկ) .. (ծաղիկ) ... (ծաղիկ) ... (ծաղիկ) .. (ծաղիկ) ....
 • (լավ) (լավ) (լավ) ապրես Լուսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսս,,,,,,,,,,,,,, (խփո) (խփո) ,,,, (լավ) ,,, (լավ) ,,,,,,,,,,,,,,
 • attrium
  2014-01-03 17:18:23
  e lav eli,,,es duq eq gre??????????????????????????????????????????????
 • IT IS EMPTY
  2014-01-04 23:47:49
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)