Copy SMS

 • >))>>
  2014-01-27 21:01:24
  :D ինչ ծիծաղալու ԵՆ
 • Mr. Young
  2014-01-27 21:05:44
  կարգին տղեք են :) էն մորուքով ու ծխամորճովի հագուստը դզեց (լավ)
 • A....A
  2014-01-27 21:09:42
  ես ինչ էր :D :D
 • PHOTOGRAPHER
  2014-01-27 21:12:55
  :D :D :D :D :D :D :Dլավներ
 • A
  2014-01-27 21:44:44
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • :D իրանք իրանց չուլքիները իրանք իրանց սորտիկները :D
 • Mystic falls♥
  2014-01-27 22:06:05
  կարևորը տարբերվում են
 • - L -
  2014-01-29 23:22:19
  (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) :D :D :D :D :D