Copy SMS

Ինչ է գեղեցի՜կը

Ինչ է գեղեցի՜կը - գեղեցիկ , այն , հրաշքէ ,


Երկար մտածեցի թե ինչ է գեղեցիկը ,հասկացա ...այն ներդաշնակն է ,համահունչը....հավասարը ,գեղեցիկը ...դա

Ինչ է գեղեցի՜կը - գեղեցիկ , այն , հրաշքէ , Այն  աշխատելու ,ստեղծագործելու  ցանկությունն է ...

Այն ազատությունն է ...այն արվեստն է ,մնայունը ..Գեղեցիկը հրաշքն է ,շատերի համար այն համեստությունն է ճշմարտությունը...Գեղեցիկը բնությունն է չէ ,որ այն մնայուն է ,հաճելի ....գեղեցիկը ստեղծում է մարդու մեջ ցանկություն ժպտալու, խոսելու ...և վերջապես ապրելու

Ինչ է գեղեցի՜կը - գեղեցիկ , այն , հրաշքէ , Տիեզերք ...այն ամենահետաքրքիրն է ... չէ որ նա ներդաշնակ է ,հանգիստ, համահունչ այնտեղ ոչինչ չի կարող փչացնել լռության պատկերը ,տիեզերքը Գեղեցիկ է ...իրական արժեք ..այն երբեք չի վերջանա ...երբեք ...

Սիրով ձեզ համար....Սուսաննա♥ ես գեղեցիկ եմ ...չէ որ ես չեմ  հեռանա ձեզանից ....չի վերջանա իմ գոյությունը :

14

20

7256

 • 2014-03-06 19:04:27
  Gexecik@ tiezerqn e......lavn er grarumd
 • ԽուՃ:) (:Sensey:)
  2014-03-06 19:05:18
  Սուսսսս :O էտը տի՞՞՞՞ :O լավն էր պոստը :) էս ուրե՞ս չկաս
 • Սառա
  2014-03-06 19:16:53
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) ապրեսսսս Սուսսսսս
  • Սուսաննա♥
   2014-03-06 19:17:42
   մերսի Սառսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսս (գինի)
   • Սառա
    2014-03-06 19:23:39
    O:) O:) (գինի) (գինի)
 • I ♥ 1D))(Տաթ♥)
  2014-03-06 19:19:49
  Գեղեցիկը ես միշտ մարդու բարի և հոգատար լինելու մեջ եմ տեսնում, իմ համար գեղեցիկ միայն մայրս է