Copy SMS

Կումի Յամաշիտաի գլուխգործոցները

Կումի Յամաշիտաի գլուխգործոցները - Շողք, Հետաքրքիր, Գլուխգործոց


Ծնվել է 1968թ Ճապոնիայում. Կումի Յամաշիտան այս արվեստը սովորել է Վաշինգտոնում և Գլասգովում. Նա պատկերները ստանում է տարբեր երկրաչափական մարմինների շողքերից. ՀՐԱՇԱԼԻ Է!!!

Կումի Յամաշիտաի գլուխգործոցները - Շողք, Հետաքրքիր, Գլուխգործոց
Կումի Յամաշիտաի գլուխգործոցները - Շողք, Հետաքրքիր, Գլուխգործոց
Կումի Յամաշիտաի գլուխգործոցները - Շողք, Հետաքրքիր, Գլուխգործոց
Կումի Յամաշիտաի գլուխգործոցները - Շողք, Հետաքրքիր, Գլուխգործոց

Կումի Յամաշիտաի գլուխգործոցները - Շողք, Հետաքրքիր, Գլուխգործոց
Կումի Յամաշիտաի գլուխգործոցները - Շողք, Հետաքրքիր, Գլուխգործոց
Կումի Յամաշիտաի գլուխգործոցները - Շողք, Հետաքրքիր, Գլուխգործոց

Կումի Յամաշիտաի գլուխգործոցները - Շողք, Հետաքրքիր, Գլուխգործոց
Կումի Յամաշիտաի գլուխգործոցները - Շողք, Հետաքրքիր, Գլուխգործոց
Կումի Յամաշիտաի գլուխգործոցները - Շողք, Հետաքրքիր, Գլուխգործոց
Կումի Յամաշիտաի գլուխգործոցները - Շողք, Հետաքրքիր, Գլուխգործոց
Կումի Յամաշիտաի գլուխգործոցները - Շողք, Հետաքրքիր, Գլուխգործոց
Կումի Յամաշիտաի գլուխգործոցները - Շողք, Հետաքրքիր, Գլուխգործոց
Կումի Յամաշիտաի գլուխգործոցները - Շողք, Հետաքրքիր, Գլուխգործոց
Կումի Յամաշիտաի գլուխգործոցները - Շողք, Հետաքրքիր, Գլուխգործոց
Կումի Յամաշիտաի գլուխգործոցները - Շողք, Հետաքրքիր, Գլուխգործոց
Կումի Յամաշիտաի գլուխգործոցները - Շողք, Հետաքրքիր, Գլուխգործոց
Կումի Յամաշիտաի գլուխգործոցները - Շողք, Հետաքրքիր, Գլուխգործոց
Կումի Յամաշիտաի գլուխգործոցները - Շողք, Հետաքրքիր, Գլուխգործոց
Կումի Յամաշիտաի գլուխգործոցները - Շողք, Հետաքրքիր, Գլուխգործոց
Կումի Յամաշիտաի գլուխգործոցները - Շողք, Հետաքրքիր, Գլուխգործոց

5

5

1004