Copy SMS

Հոգեցնցում

Սպասում...Կարոտ ...Թախիծ և սեր...

Սպանում են մեզ հենց սրանցով

Դարձնում տկար ու անկարող:

Սրանց ամբողջ ահեղ ուժով

Սմքեցնում են հոգին անզոր...

Սպասում...Կարոտ ...Թախիժ և սեր...

Ինչքան սքողվաց գաղտնիքներ ենք

Հենց մենք  բացել այս բառերով...

Հոգեցնցում - սպասում, թախիծ, կարոտ, գեղեցիկՀոգեցնցում - սպասում, թախիծ, կարոտ, գեղեցիկ

5

0

1182