Copy SMS

Սիրո հուշեր

Սիրո հուշեր - նոր, ժամանակակից, գեղեցիկ

Ամբողջ կյանքս քո հետքերով եմ վազել,

Երբ չես եղել,այնքան եմ քեզ կարոտել,

Քո աչքերում մի քիչ սեր եմ ես փնտրել,

Որ ցավոք սրտի երբեք չեմ գտել:


Սիրո հուշեր - նոր, ժամանակակից, գեղեցիկԵս քեզ կորցրի և նոր հասկացա 

Քո  դերն  իմ  կյանքում,

Միայն թե ինչու դու այնքան անգամ

Վիրավոր սիրտս էիր այրում:


Մեղավոր եմ ես,դու ինձ պատժում ես,

Ես հանցագործ եմ,իսկ դու դատավոր,

Բայց հանուն սիրո ես քեզ խնդրում եմ

Էլ մի տանջիր,սիրտս է վիրավոր:


Սիրո հուշեր - նոր, ժամանակակից, գեղեցիկԱյդ ով է ասել որ սեր չկա աշխարհում,

Եթե չկա,ինչու եմ անվերջ տանջվում,

Ինչու իմ աչքերից անվերջ արցունք է թափվում

Եվ առանց նրա ապրել չեմ ուզում:

10

29

2412